TTK

Trzebiatowskie Towarzystwo Kultury

Trzebiatowskie Towarzystwo Kultury  z siedzibą w Pałacu w Trzebiatowie (Trzebiatowski Ośrodek Kultury) powstało w 1978 r. z inicjatywy osób zaangażowanych w organizowanie obchodów 700 lecia naszego miasta. Rozbudzona wówczas inicjatywa nie skończyła się wraz z rocznicowymi obchodami, lecz owocuje do dziś coraz to nowymi formami działania. W chwili obecnej TTK liczy 30 osób. Celem Towarzystwa jest rozwijanie działalności kulturalnej, popieranie inicjatyw społecznych służących rozwojowi i upowszechnianiu kultury oraz rozwoju intelektualnego i wartości moralnych wśród miejscowego społeczeństwa.


Zarząd TTK stanowią: 

przewodniczącaP. Renata Korek

zastępcaP. Renata Tracz

sekretarzP. Piotr Żak

skarbnikP. Anna Rzepecka


Trzebiatowskie Towarzystwo Kultury jest organizacją pozarządową angażującą się w wiele przedsięwzięć, współorganizuje największe imprezy odbywające się w naszym mieście i na terenie gminy Trzebiatów. W lipcu wraz z Trzebiatowskim Ośrodkiem Kultury współorganizujemy „Sąsiady”- Trzebiatowskie Spotkania Kultur.Od kilku lat TTK bierze czynny udział w organizacji „Trzebiatowskiego Święta Kaszy”. Ogromną popularnością cieszy się chleb ze smalcem wileńskim, trzebiatowskie pierniki, oraz domowe ciasta.Stoisko TTK jest też zawsze wyeksponowane podczas „Dożynek Gminnych” i „Powiatowych”.
Popieramy badania naukowe i prace popularyzujące problematykę naszego miasta  i regionu. Nasi członkowie biorą czynny udział w organizowaniu Seminarium Naukowego „Trzebiatów – spotkania pomorskie”, podczas którego prezentują referaty. Opiekujemy się Izbą Regionalną” Nasz Dom”, kupujemy nowe eksponaty, zbieramy środki na renowację mebli, stale powiększamy zbiory.

                                                                                                                                            RODO- KLAUZULA INFORMACYJNA

Sprawozdanie z działalności TTK za 2017 r.

TTK w obiektywie