Trzebiatowskie Towarzystwo Kultury (TTK) z siedzibą w Pałacu w Trzebiatowie (Trzebiatowski Ośrodek Kultury) powstało w 1978 r. z inicjatywy osób zaangażowanych w organizowanie obchodów 700 lecia naszego miasta. Rozbudzona wówczas inicjatywa nie skończyła się wraz z rocznicowymi obchodami, lecz owocuje do dziś coraz to nowymi formami działania. W chwili obecnej TTK liczy 20 osób. Celem Towarzystwa jest prowadzenie działalności kulturalnej , popieranie inicjatyw społecznych służących rozwojowi i upowszechnianiu kultury, oraz zachowaniu dziedzictwa kulturowego i historycznego miasta i okolic.

Towarzystwo realizuje swoje cele m.in. poprzez:

 1. realizację zadań , zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie, na które pozyskuje fundusze zewnętrzne,
 2. działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 3. inspirowanie mieszkańców i środowisk twórczych do podejmowania problematyki regionalnej, popieranie badań naukowych i prac   popularyzujących problematykę miasta i regionu,
 4. wyzwalanie inicjatyw na rzecz szeroko pojętej ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego mieszkańców gminy i miasta oraz regionu,
 5. organizowanie oraz współorganizowanie wraz z instytucjami,  innymi towarzystwami i organizacjami społecznymi , a w szczególności: konkursów,  wystaw, odczytów, pokazów filmowych, festiwali, seminariów, spotkań o charakterze kulturalnym, warsztatów, pokazów,
 6. promowanie lokalnych twórców, artystów,
 7. promowanie produktów regionalnych,
 8. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej,
 9. propagowanie i popularyzowanie tradycji kulturowych grup mniejszości narodowych  i etnicznych oraz dziedzictwa kulturowego nawiązującego do tradycji osadników i przesiedleńców,
 10. Działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
 11. Pełnienie roli społecznego opiekuna Muzeum Pałacowego, poprzez pozyskiwanie muzealiów, realizacje zadań publicznych, bieżącą działalność tj. oprowadzanie wycieczek, przygotowywanie wystaw, zajęcia edukacyjne.
 12. inne formy działania określone uchwałami władz Towarzystwa.

Zarząd TTK stanowią: 

przewodnicząca –  Renata Korek

zastępca –  Renata Tracz

sekretarz – Halina Blige

skarbnik – Anna Rzepecka


Trzebiatowskie Towarzystwo Kultury jest organizacją pozarządową angażującą się w wiele przedsięwzięć, współorganizuje największe imprezy odbywające się w naszym mieście i na terenie gminy Trzebiatów. W lipcu wraz z Trzebiatowskim Ośrodkiem Kultury współorganizujemy „Sąsiady”- Trzebiatowskie Spotkania Kultur. Od kilku lat TTK bierze czynny udział w organizacji „Trzebiatowskiego Święta Kaszy”. Ogromną popularnością cieszy się chleb ze smalcem wileńskim, trzebiatowskie pierniki, oraz domowe ciasta. Stoisko TTK jest też zawsze wyeksponowane podczas „Dożynek Gminnych” i „Powiatowych”.

Popieramy badania naukowe i prace popularyzujące problematykę naszego miasta  i regionu. Nasi członkowie biorą czynny udział w organizowaniu Seminarium Naukowego „Trzebiatów – spotkania pomorskie”, podczas którego prezentują referaty. Opiekujemy się Muzeum Pałacowym, kupujemy nowe eksponaty, zbieramy środki na renowację mebli, stale powiększamy zbiory.


Trzebiatowskie Towarzystwo Kultury (TTK) wyróżnione przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.
Towarzystwo działające od ponad 40 lat przy Trzebiatowskim Ośrodku Kultury , którego celem jest prowadzenie działalności kulturalnej , popieranie inicjatyw społecznych służących rozwojowi i upowszechnianiu kultury, oraz zachowaniu dziedzictwa kulturowego i historycznego miasta i okolic otrzymało DYPLOM UZNANIA przyznany przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza za szczególne zasługi w ochronie dziedzictwa kulturowego województwa zachodniopomorskiego.
 

   


                                             
    SPRAWOZDANIA

                                   Sprawozdanie z działalności TTK za 2023 r.

Sprawozdanie z działalności TTK za 2022 r.

Sprawozdanie z działalności TTK za 2021 r.

https://archiwum-tok.pl/wp-content/uploads/Sprawozdanie-TTK-2020-r..pdf

Sprawozdanie z działalności TTK za 2019

 

RODO – klauzula informacyjna


NASZE PROJEKTY:
2023 r.
 1. TRZEBIATOWSKI JARMARK HISTORYCZNY

Zadanie zrealizowane było na dziedzińcu Pałacu w Trzebiatowie ul. Wojska Polskiego 67. TRZEBIATOWSKI JARMARK HISTORYCZNY wpisał się w wspieranie i upowszechnianie inicjatyw kulturalnych oraz artystycznych, a także ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Zadanie skierowane było do mieszkańców Powiatu Gryfickiego: dzieci, młodzież, dorośli ( ok. 1000 osób).

W ramach zadania odbył się JARMARK HISTORYCZNY – 29 lipca 2023r., podczas którego zachęciliśmy mieszkańców Powiatu Gryfickiego do poznania i aktywnego uczestniczenia w działaniach opartych na tradycji i historii związanych z naszym powiatem. Trzebiatowski Jarmark Historyczny nawiązywał do wydarzeń i przekazów dotyczących niemal trzystuletnich wojen pomiędzy dwoma pośrednimi członkami Hanzy; Trzebiatowem i Gryficami. Niegdyś zaogniony spór, obecnie był przyczynkiem do wspólnego świętowania i upamiętniania lokalnych tradycji.

2. LATO Z KULTURĄ – II edycja

Zadanie publiczne LATO Z KULTURĄ – II edycja ukierunkowane było na działania kulturalno – edukacyjne skierowane do mieszkańców Gminy Trzebiatów ( dzieci, młodzieży i dorosłych), dzięki którym  w czasie wolnym od zajęć edukacyjnych poznawali i uczestniczyli w różnorodnych formach spędzania czasu wolnego.

W ramach zadania publicznego odbyły się następujące działania:

15 lipca 2023 r. – zabawa dla dzieci z Klaunami Kulkami

29 lipca 2023 r. – animacje edukacyjne dla dzieci

7 – 11 sierpnia 2023 r.- warsztaty dla dzieci i młodzieży – kreatywna przygoda  z klockami LEGO

16 – 18 sierpnia 2023 r. – zajęcia dla rodziców z dziećmi metodą Contakids z fragmentami zadań ze spektaklu Contact Families Show

25 sierpnia 2023 r. – koncert Orkiestry na Dużym Rowerze ( przejazd orkiestry ulicami miasta i koncert na dziedzińcu pałacowym).
DOFINANSOWANIE Z GMINY TRZEBIATÓW

3.PTAKI W OGRODACH PAŁACOWYCH to kontynuacja wcześniejszych projektów realizowanych w ramach SPOŁECZNIKA przez Trzebiatowskie Towarzystwo Kultury (nasadzenia roślin, tablica promująca roślinność w ogrodach pałacowych – zabytkowe lipy, cis, czerwony kasztanowiec). Zadanie realizowane było w ogrodach pałacowych – miejscu spotkań, wypoczynku i integracji dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Jego cel to wzmocnienie tożsamości środowiska lokalnego poprzez zaangażowanie polskiej i ukraińskiej młodzieży w działania proekologiczne zwiększające świadomość i wiedzę ekologiczną związaną z najbliższym otoczeniem. Uczestnicy zadania poznali gatunki ptaków zamieszkujących ogrody pałacowe. O tych interesujących „mieszkańcach” naszych ogrodów opowiadali Pan Adam Rzepecki i Pani Renata Teresa Korek, którzy omówił wygląd, oraz ich charakterystyczne cechy. W ramach zadania zakupione i zamontowane zostały m.in. budki lęgowe, domki dla owadów, karmnik oraz tablica interaktywna. Ponadto we współpracy z Grupą Fotografików ze Świnoujścia zaprezentowana została wystawa fotograficzna „Ptaki nie znają granic”. Na zakończenie zaprosiliśmy wszystkich uczestników na słodki poczęstunek oraz grilla. Wspólne działania wzmocniły więzi i integrację młodzieży podczas działań ekologicznych, uwrażliwiły na potrzeby najbliższego otoczenia. Przyczyniły się także do powstania miejsca, w którym poprzez zabawę propagowana będzie wiedza dotycząca życia owadów i ptaków z możliwością ich dokarmiania w okresie zimowym.

Projekt sfinansowany został z Programu Społecznik 2022-2024. Program zainicjowany przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

#PomorzeZachodnie #społecznik #ProgramSpołecznik #KARR

TTK realizuje projekt ze SPOŁECZNIKA

4.ŚLADAMI KSIĘŻNEJ MARII CZARTORYSKIEJ- CZ.II ARANŻACJI SALI BLĘKITNEJ.
PROJEKT DOFINANSOWANY PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKIEGO WOJEWÓDZKIEKO KONSERWATORA ZABYTKÓW. 

TTK realizuje kolejne zadanie.

5.MIKOŁAJKI

Zadanie publiczne MIKOŁAJKI skierowane było do dzieci z Gminy Trzebiatów i realizowane w Trzebiatowskim Pałacu ul. Wojska Polskiego 67 oraz przy Ratuszu w Trzebiatowie. Cel zadania: integracja dzieci ( 600 osób) i ich rodzin podczas działań kulturalnych związanych ze świętami Bożego Narodzenia oraz poznanie wielokulturowych tradycji bożonarodzeniowych kultywowanych przez mieszkańców naszej Gminy .

Zgodnie z harmonogramem zawartym w ofercie zadania publicznego zrealizowaliśmy działania takie jak:

– Mikołajki w Pałacu (6 grudnia 2023r.)  – warsztaty artystyczne związane z tradycjami bożonarodzeniowymi: ozdabianie pierników, wykonywanie ozdób choinkowych, degustacja potraw świątecznych ( kluski z kapustą, kutia).

– Mikołajki przy Ratuszu (10 grudnia 2023r. ) – animacje dla dzieci, występy artystyczne, zabawa z Klaunami Kulkami oraz spotkanie z Mikołajem.

DOFINANSOWANIE Z GMINY TRZEBIATÓW.

MIKOŁAJKI W PAŁACU

 

https://kultura.trzebiatow.pl/2023/12/11/mikolajki-gminne-2023/

ROK 2022 r.

  “LATO Z KULTURĄ”

Zadanie LATO Z KULTURĄ umożliwiło mieszkańcom Gminy Trzebiatów ( w tym dzieci i młodzieży) udział w wydarzeniach kulturalnych ukierunkowanych na integrację, rozwój kulturalny, intelektualny oraz społeczny. Ważnym aspektem zadania było kształtowanie wrażliwości na drugiego człowieka, promowanie nawyków aktywnego i kreatywnego spędzania wolnego czasu w sposób atrakcyjny  i wartościowy.

 

15 lipca 2022r. zaprosiliśmy na koncert duetu gitar klasycznych Krzysztof Pełech & Marek Pasieczny „Magia Dwunastu Strun”. Światowej sławy gitarzyści, którzy koncertują w wielu krajach zaprosili mieszkańców w muzyczną, gitarowa podróż. 

Magiczny koncert za nami.

 

W dniach 25 – 27 lipca 2022r. odbyły się warsztaty dla dzieci i młodzieży – kreatywna przygoda  z klockami LEGO. Przez dwa dni uczestnicy tworzyli konstrukcje tematyczne związane z zamkami, lochami, twierdzami  oraz światem piratów, by trzeciego dnia w pełni oddać się kreatywności i zrealizować własne pomysły. Powstały pojazdy, wieże, platformy kosmiczne, domki, tory przeszkód i wiele innych.

https://kultura.trzebiatow.pl/2022/07/25/swiat-z-klockow-lego/

Lego-piraci.

Pożegnanie z LEGO!

 

5 sierpnia 2022r. ponownie zaprosiliśmy na koncert, tym razem śladami m.in. piosenek Osieckiej, Krajewskiego, Szczepanika w wykonaniu Mariusza Ściesińskiego i  Marcina „Puzona” Sawicza. 

Sentymentalnie i romantycznie.

 

 Warsztaty historyczne
Mieszkańcy naszej gminy ( dzieci, młodzież, rodziny) mogli uczestniczyć w warsztatach średniowiecznych prowadzonych przez Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej REGA . Każdy mógł np. zapoznać się z metodami barwienia tkanin z naturalnych składników (jagody, maliny, cebula, kurkuma). W obozowisku przygotowana była średniowieczna kuchnia: podpłomyki, kasza. Mieszkańcy mieli możliwość poznania przepisów z tego okresu i spróbowania potraw przygotowywanych na palenisku.  Obozowisko było atrakcją dla całych rodzin. Prezentowane pokazy pierwszej broni czarnoprochowej (bombardy, hakownice) zachęcały do spędzania wspólnie wolnego czasu, wzbudzały zainteresowanie zarówno wśród najmłodszych uczestników jak i rodziców i dziadków.

Projekt dofinansowany ZE ŚRODKÓW GMINY TRZEBIATÓW.

https://www.facebook.com/SRH.REGA

                                         

 TRZEBIATOWSKI JARMARK HISTORYCZNY

to inicjatywa integrująca społeczność, a także promująca nasz region wśród turystów odwiedzających wybrzeże trzebiatowskie. Uczestniczenie w pokazach oraz prezentacjach edukacyjno – artystycznych zainspiruje do poszukiwania ciekawych wątków historycznych, dotyczących zarówno poziomu lokalnego jak i w kontekście całego kraju.

    Zadanie realizowane było na dziedzińcu Pałacu w Trzebiatowie ul. Wojska Polskiego 67. TRZEBIATOWSKI JARMARK HISTORYCZNY wpisał się w wspieranie i upowszechnianie inicjatyw kulturalnych oraz artystycznych, a także ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Zadanie skierowane było do mieszkańców Powiatu Gryfickiego: dzieci, młodzieży, dorosłych.

W ramach zadania odbył się jarmark – 30 lipca 2022r., podczas którego zachęciliśmy mieszkańców Powiatu Gryfickiego do poznania i aktywnego uczestniczenia w działaniach opartych na tradycji i historii związanych z naszym powiatem. Trzebiatowski Jarmark Historyczny nawiązywał do wydarzeń i przekazów dotyczących niemal trzystuletnich wojen pomiędzy dwoma pośrednimi członkami Hanzy; Trzebiatowem i Gryficami. Niegdyś zaogniony spór, obecnie jest przyczynkiem do wspólnego świętowania i upamiętniania lokalnych tradycji. Realizacja zadania pozwoliła na ukazanie znaczenia lokalnego dziedzictwa zarówno dla mieszkańców jak i turystów, odwiedzających powiat gryficki w okresie wakacyjnym. Jarmark to także odpowiedź na potrzebę lokalnego środowiska, które utożsamia się z lokalną historią, angażuje się w propagowanie wiedzy o wartościowych miejscach oraz wartościowych aspektach życia kulturowego.

Znaczącym elementem zadania był happening „Jak miska kaszy uratowała Trzebiatów”. Zaprezentowana przy zabytkowej Baszcie Kaszanej inscenizacja – nawiązująca do trzebiatowskiej legendy o misce kaszy – promuje lokalną historię, z którą utożsamiają się zarówno mieszkańcy jak i turyści. Kolejnym działaniem był korowód ze słoniem, nawiązujący do dawnych zapisów, z których dowiadujemy się o przejściu przez Trzebiatów karawany ze słoniem ( XVII wiek). W barwnym korowodzie uczestniczyli aktorzy z teatru Gry i Ludzie, wojowie, mieszkańcy powiatu gryfickiego oraz turyści. Przemarsz uliczkami Trzebiatowa zakończył się przy Pałacu, gdzie w ogrodach zaprosiliśmy do uczestniczenia w życiu obozowiska historycznego (namioty i wiaty, pokazy artyleryjskie, kuchnia średniowieczna). W przygotowanych replikach namiotów rekonstruktorzy prezentowali wybrane sylwetki historyczne od XIII do XV wieku, czyli okresu eskalacji konfliktu o spław rzeką Regą. Uczestnicy jarmarku mieli możliwość poznania przekrojowo klas społecznych okresu średniowiecza: chłopów, kupców, mieszczan, a także piechoty ciężkozbrojnej, artylerii oraz rycerzy. Zaprezentowany został sposób działania średniowiecznej artylerii oraz praca w średniowiecznej kuchni, w której nie zabrakło podpłomyków, kaszy czy pajdy ze smalcem.

Znakomitym wątkiem edukacyjnym były walki rycerzy połączone z pogadanką na temat uzbrojenia. Oprócz obozu historycznego prezentowane były stoiska rekonstruktorów zajmujących się wytwarzaniem replik bądź stylizacji średniowiecznych przedmiotów. Każdy odwiedzjący miał możliwość poznania sposobów pracy w dawnych czasach oraz samemu wykonać różne przedmioty. Taka forma edukacji, polegająca na bezpośrednim kontakcie z odtworzonymi zabytkami, oraz osobami żywo interesującymi się życiem w dawnych wiekach jest znakomitym sposobem na integrację zarówno dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Przykuwa uwagę, stając się inspiracją do dalszych poszukiwań ciekawych wątków historycznych dotyczących kraju jak i regionu.

W ramach zadania zaprosiliśmy także rękodzielników i twórców ludowych, którzy prezentowali stoiska z własnymi wyrobami( m.in. wyroby ze sznurka, drewna, koronki, maskotki, biżuterię).

Projekt dofinansowany z POWIATU GRYFICKIEGO.

                                   

 „Śladami księżnej Marii Czartoryskiej”

 

Zadanie ekspozycja „Śladami księżnej Marii Czartoryskiej”- część aranżacji Sali Błękitnej realizowane było od 1 lipca do 15 października 2022r. Wszystkie działania skierowane były do szerokiego grona odbiorców ( dzieci, młodzież i dorośli) zarówno miejscowych jak i gości Muzeum Pałacowego – zainteresowanych historią trzebiatowskiego pałacu, który jest cennym zabytkiem i dziedzictwem kulturowym Trzebiatowa oraz całego Pomorza Zachodniego.

Celem zadania jest upowszechnianie wiedzy o roli pałacu trzebiatowskiego w XVIII w. oraz wyglądzie jego wnętrz w czasach rezydencji Marii Czartoryskiej poprzez aranżację stałej ekspozycji przywracającej reprezentacyjny charakter wnętrza dawnej Sali Błękitnej, a następnie Sali Balowej. W ramach zadania, pod kierunkiem dr Janiny Kochanowskiej opracowana została kolorystyka sali charakterystyczna dla późnego baroku i wczesnego klasycyzmu. Wprowadzone zostały również elementy nowej aranżacji m.in. makrofotogram z widokiem Pałacu z czasów Marii Czartoryskiej ( wg obrazu Lütkego), stylowe meble oraz ławy, którym nadany będzie nowy koloryt i złocenia. Ponadto we wnęce z historycznymi drzwiami zamontowano półki na zabytkowe książki. Znajdujące się obok wnęki nowoczesne drzwi, zostały przemalowane i ujęte w nałożone na ścianę obramowanie o historycznych formach. Oprawione zostały również obrazy, które uatrakcyjnią przygotowywaną ekspozycję.

Otwarcie nowej ekspozycji odbyło się na spotkaniu „ Śladami księżnej Marii Czartoryskiej” – 29 września 2022r. podczas którego dr Janina Kochanowska opowiedziała o historii reprezentacyjnych wnętrz w pałacu trzebiatowskim oraz o założeniach nowej aranżacji obecnej Sali Błękitnej, dzięki którym to reprezentacyjne wnętrze przypominać będzie o świetności tutejszej rezydencji książęcej za czasów Marii Czartoryskiej. 

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie.

Aranżacja Sali Błękitnej w trzebiatowskim Pałacu

„ Śladami księżnej Marii Czartoryskiej”

 

AKCJA EKO-INTEGRACJA

W dniach 14 – 15. 09.2022 realizowaliśmy główne działania projektu. Młodzież zwiedzała Pałac, poznała ofertę ośrodka kultury, biblioteki i muzeum. Odbyły się warsztaty malowania eko- toreb, podczas których polscy i ukraińscy uczestnicy malowali na eko – torbach m.in. motywy roślinne, wzory polskie i ukraińskie oraz elementy i symbole nawiązujące do pokoju oraz wolności w otaczającym nas świecie. 15 września zagospodarowaliśmy teren przy placu zabaw, wspólnie sadziliśmy rośliny, krzewy, kwiaty zakupione w ramach projektu.

Zorganizowaliśmy dla wszystkich uczestników grilla integracyjnego. Zarówno wspólne warsztaty artystyczne oraz biesiada przy grillu pozwoliły na bliższe poznanie się młodzieży, wzmocnienie więzi i zaufania, czy poznania zainteresowań rówieśników. W przyszłości zachęcać będziemy do tworzenia własnych inicjatyw i podejmowania aktywnych działań na rzecz najbliższego otoczenia.

Projekt dofinasowany z PROGRAMU SPOŁECZNIK

AKCJA EKO – INTEGRACJA za nami!

 

                                                                  IDĄ ŚWIĘTA

Zadanie „Idą święta” skierowane było do dzieci, młodzieży i dorosłych z Gminy Trzebiatów. Cel główny propagowanie tradycji i obrzędów bożonarodzeniowych oraz cele szczegółowe: rozwój umiejętności artystycznych w oparciu o rodzinne tradycje i obrzędy oraz wzrost wiedzy wśród uczestników zadania na temat różnorodnych tradycji bożonarodzeniowych, kultywowanych w rodzinach na Pomorzu Zachodnim.

W ramach zadania, w dniach 13-16 grudnia 2022 r. odbył się cykl działań opartych na tradycjach i obrzędach świątecznych. Uczestnicy przygotowywali ozdoby świąteczne wykorzystując tradycje kultywowane w swoich domach. Z uwagi na różnorodność kulturową, jaką charakteryzują się mieszkańcy Pomorza Zachodniego chcieliśmy zwrócić uwagę na bogactwo tradycji i zwyczajów przenikających wśród rodzin w naszej lokalnej społeczności. Uczestnicy zadania pod kierunkiem członków TTK przygotowali ozdoby i dekoracje świąteczne, upiekli i ozdobili pierniki, przygotowaliśmy charakterystyczne potrawy np. kutię, kluski z makiem, czy kapustą. Odbywały się również  zajęcia wokalno – taneczne, w ramach których uczestnicy przygotowali świąteczny występ dla mieszkańców Trzebiatowa, a wszystkie dzieci mogły obejrzeć spektakl „Kłopoty Świętego Mikołaja” w wykonaniu Teatru Gwitajcie ze Szczecina.

Projekt dofinansowany z Województwa Zachodniopomorskiego.

„Idą Święta”

https://kultura.trzebiatow.pl/2022/12/15/fotorelacja-z-mikolajek-wielokulturowych/

“Kłopoty Świętego Mikołaja”

2021 r.

Trzebiatowskie Towarzystwo Kultury od wielu lat ubiega się o dofinansowanie projektów związanych z dziedzictwem kulturowym zarówno materialnym jak i niematerialnym, historią regionu, zabytkami oraz integracją lokalnej społeczności.
W tym roku otrzymaliśmy pozytywną akceptację na zadania:
 
1/ TRZEBIATÓW WIELOKULTUROWY ( 3 lipca 2021) – promowanie kultury, tradycji oraz dziedzictwa kulturowego naszego regionu. Interdyscyplinarny charakter zadania służy propagowaniu i popularyzowaniu tradycji, zwyczajów, sztuki, rękodzieła oraz wzmacnianiu procesu integracji społeczności lokalnej, w tym mniejszości zamieszkujących nasz region. Podczas realizacji poszczególnych działań (warsztatów, pokazów, koncertów, organizacji wystawy) odniesiemy się do złożonej, powojennej historii dziedzictwa kulturowego Pomorza. Wskażemy na pozytywne efekty wspólnego funkcjonowania wielu kultur i religii, kreowania i odkrywania tożsamości mieszkańców naszego województwa.
W ramach zadania TRZEBIATÓW WIELOKULTUROWY odbędą się:
– warsztaty artystyczne
– prezentacja dorobku artystów amatorów (np. malarze ,rzeźbiarze, rękodzielnicy propagujący tradycyjne rzemiosło i sztukę ludową),
– wystawa „Wielokulturowość”
Zadanie w kwocie 10000,00zł dofinansowane ze środków Województwa Zachodniopomorskiego.
 
TAK BYŁO:
 
2/ ŚLADAMI DAWNYCH WNĘTRZ PAŁACOWYCH – propagowanie wiedzy o roli pałacu trzebiatowskiego w XVIII w. oraz wyglądzie jego wnętrz w czasach Ludwika Wirtemberskiego i Marii Czartoryskiej. W ramach zadania opracowane i wykonane zostaną 3 tablice informacyjne o najważniejszych salach Pałacu Książęcego: Westybulu, Jadalni Książęcej i Sali Balowej, o ich pierwotnym wystroju, twórcach dekoracji i fundatorach – w oparciu o opisy i relacje z epoki oraz tablica informacyjna o Muzeum Pałacowym. Ponadto wydrukowany zostanie folder dotyczący trzebiatowskiego Pałacu. 24 września odbędzie się spotkanie „Śladami dawnych wnętrz pałacowych”, podczas którego dr Janina Kochanowska omówi funkcjonowanie reprezentacyjnej części pałacu trzebiatowskiego w ostatniej ćwierci XVIII w., sposób dekorowanie sal, osobowości twórczej autora dekoracji – Jana Rustema oraz o roli książąt Czartoryskich w powstaniu nowego wystroju wnętrz trzebiatowskiej rezydencji.
Zadanie w kwocie 8500,00zł dofinansowane ze środków Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 
Na przełomie czerwca i lipca składamy nowe wnioski i mamy nadzieję, że nasze wieloletnie doświadczenie w realizacji kilkudziesięciu już przedsięwzięć zaowocuje kolejnymi dofinansowaniami.
 

 

2020 r.

ZABYTKI BLISKIE – A NIEZNANE W POWIECIE GRYFICKIM –kolejny projekt TTK.

ZABYTKI BLISKIE A NIEZNANE W POWIECIE GRYFICKIM

O projektach Trzebiatowskiego Towarzystwa Kultury (TTK).

„Muzealnie i lokalnie”-zwiedzanie, duchy, ożywione eksponaty!

 

W roku 2019 projekt „WOKÓŁ PLACU I PAŁACU”.

Plac zabaw odmalowany!

Trzebiatowskie Towarzystwo Kultury otrzymało list podpisany przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza,  z podziękowaniami za działalność w ramach PROGRAMU SPOŁECZNIK  SPOŁECZNIK -Projekt dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego.

 

W roku 2018 projekt „WOKÓŁ SŁONIA”.

Spotkanie „Wokół słonia”.

,

W roku 2017  zrealizowaliśmy projekt
WSPÓŁPRACA DLA TRADYCJI” .

Współpraca dla tradycji

 

TTK w obiektywie