Archiwum historyczne w Muzeum Pałacowym  to zbiór dokumentów, pism, zdjęć, rycin, związanych z historią naszej Małej Ojczyzny.

Celem archiwum jest zabezpieczanie, gromadzenie, opracowanie oraz
trwałe przechowywanie i udostępnianie materiałów archiwalnych.