1. Regulamin zajęć podczas trwania pandemii COVID-19.

2. Regulamin zajęć plastyczne,ceramiczne.

Zgoda (RODO)

Oświadczenie rodzica