Historia

Muzeum Pałacowe

Działające przy Trzebiatowskim Ośrodku Kultury Muzeum Pałacowe powstało na gruncie Izby Regionalnej ,,Nasz Dom” utworzonej w 2000 roku z inicjatywy dyrektor TOK-u, Renaty Korek. Początkowo Izba Regionalna funkcjonowała w jednej niewielkiej sali, jednak na skutek systematycznego napływu eksponatów, część zbiorów przeniesiono do kolejnego pomieszczenia, tworząc w ten sposób dwie stałe ekspozycje: ,,Krajobraz kulturowy wsi pomorskiej”, czyli tzw. Izbę Chłopską oraz ,,Rekonstrukcja wyposażenia pokoju trzebiatowskich mieszczan z przełomu XIX/XX wieku”, czyli tzw. Salonik Mieszczański, w którym eksponowana jest ponadto wystawa ,,To był świat w zupełnie starym stylu… Trzebiatów, Mrzeżyno i Kępa na dawnej pocztówce”.

Powstanie Izby Regionalnej było wynikiem społecznego zapotrzebowania, braku tego typu placówki w powiecie gryfickim oraz pasji i zaangażowania dyrektor TOK-u. Funkcjonujące od 1913 roku Muzeum Regionalne, kierowane przez znanego trzebiatowskiego regionalistę – Johanna Malotkiego, przestało istnieć w 1945 r., a jego bogate zbiory uległy rozproszeniu (część najcenniejszych wywieziono w ostatniej fazie wojny do muzeów szczecińskich, pozostałe eksponaty zostały rozgrabione przez szabrowników). Trzebiatów, jako miasto o wyjątkowej historii, pełne zabytków dziedzictwa kulturowego, przez kolejne powojenne dziesięciolecia nie doczekało się jednak choćby namiastki placówki muzealnej, przez co wiele dokumentów i przedmiotów świadczących o przeszłości regionu zostało zniszczonych lub sprzedanych (praktyki palenia poniemieckich mebli, książek i dokumentów były po 1945 r. na porządku dziennym, natomiast przedmioty codziennego użytku oraz dokumenty przywiezione przez pierwszych polskich osadników lub wytworzone w pierwszych latach powojennych były często niszczone, bowiem uważano je za mało wartościowe). Odchodzili także świadkowie wydarzeń z 1945 r., pionierzy tworzący tutaj podstawy życia społeczno-gospodarczego i kulturalnego, budujący nową ,,Małą Ojczyznę”, był to więc już niemal ostatni moment by ocalić od zapomnienia to wszystko, co mogło świadczyć o skomplikowanej przeszłości regionu

Pierwsze eksponaty zebrane przez Renatę Korek to przede wszystkim sprzęty domowe, narzędzia rzemieślnicze, fotografie i dokumenty, zarówno poniemieckie, jak i przywiezione przez polskich osadników i ukraińskich przesiedleńców. Zbiory zostały po raz pierwszy zaprezentowane na wystawie w Czytelni Głównej 05.08.2000r. podczas Trzebiatowskiego Święta Kaszy. Datę tę przyjmuje się za powstanie Izby Regionalnej ,,Nasz Dom”, której wymowna nazwa świadczy o wielokulturowości Trzebiatowa, jego zróżnicowaniu, bowiem Trzebiatów to miasto czterech kościołów i czterech wyznań. Ze względu na ograniczenia finansowe większość eksponatów została pozyskana w ramach darowizn i depozytów, niewielka zaledwie część została zakupiona ze środków TOK-u. Mieszkańcy miasta i gminy systematycznie wzbogacają muzeum w kolejne przedmioty. Pomocą służą także dawni, niemieccy mieszkańcy Trzebiatowa przekazując swe często jedyne pamiątki rodzinne.

Obecnie, ze względu na ograniczenia wynikające z braku odpowiedniej powierzchni ekspozycyjnej, nie wszystkie muzealia są prezentowane zwiedzającym. Część z nich wymaga także natychmiastowej renowacji, jednak brak środków finansowych nie pozwala na ich przeprowadzenie. Szansą na rozwój placówki jest trwający remont i modernizacja strychów pałacowych, gdzie powstaną nowe sale wystawiennicze. Zostanie tam przeniesiona ekspozycja etnograficzna, powstanie także stała wystawa poświęcona historii miasta i jego mieszkańców.