I piętro – „Sala Książęca”

Ekspozycja która jest właśnie rozbudowywana, nawiązuje wystrojem do czasów, gdy w Trzebiatowie rezydowały wdowy książęce. W głębi przy oknie widzimy postać polskiej księżnej – Anastazji Mieszkówny, żony księcia pomorskiego Bogusława I, która mieszkała w Trzebiatowie jako wdowa w latach 1208 – 20.  Odtworzono tu strój książęcy z tego czasu, w tle – stoi ława – tron o formach średniowiecznych ( ława pochodzi z kościoła Mariackiego, wykonana została w połowie XIX w. )

Na ścianie oglądamy kopię mapy Pomorza z 1618 r., wykonanej na polecenie księcia pomorskiego Filipa II  przez Eilharda Lubinusa. Nad nią –  żeliwny herb Księstwa Pomorskiego.

W  gablotach (wiszącej i stojącej -od strony dziedzińca)  zgromadzono przedmioty z czasu , gdy rezydowała w Trzebiatowie  księżna Zofia – żona księcia Filipa II :

– kafle i fragmenty późnorenesansowych kafli wykopanych w okolicy trzebiatowskiego kościoła,

– kopię medalu Filipa II z 1618 r.,

– renesansowe i barokowe guziki itp.

W dwóch gablotach po lewej : znajdują się eksponaty nawiązujące do czasów gdy rezydowali w Trzebiatowie książęta wirtemberscy(2 połowa  XVIII w.). Wśród nich jest np. cenna szklana karafka z połowy XVIII w.