Prace dyplomowe

Prace dyplomowe, magisterskie, licencjackie dostępne w Czytelni Głównej:

 

45-lat działalności Ochotniczych Hufców Pracy


Analiza porównawcza turystyki i życia kulturalnego w gminie Trzebiatów

w okresie przedwojennym i współcześnie


Architektura Kościoła p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Drawsku Pomorskim


Architektura pałacowa w gminie Dobra na przykładzie XVIII w. Pałacu w Stolcu


Atrakcyjność turystyczna i inwestycyjna Trzebiatowa


Cerkwica na tle dziejów Pomorza Zachodniego


Dąbie – historia miasta


Działalność Ukraińskiej Powstańczej Armii na terenie Polski


Dworek w Buku


Dwór Kąkolewice


Dwór pomorski w Świerznie


Dzieje Kościoła p.w. św. Mikołaja w Wolinie z uwzględnieniem jego odbudowy


Dzieje Pałacu w Trzebiatowie


Fort Gerharda w Świnoujściu


Gotycki Kościół NMP w Stargardzie Szczecińskim


Gotycki kościół w Cerkwicy


Historia XIII-wiecznego zamku w Świdwinie


Historia garnizonu w Trzebiatowie


Historia i architektura kościoła św. Piotra i Pawła w Szczecinie


Historia i architektura zespołu klasztornego w Marianowie


Historia Kościoła Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny. Historia młyna wodnego „Papiernia” w Barlinku


Historia Kościoła w Marianowie


Historia oraz główne zabytki Sławna


Historia miasta Ińsko


Historia zamku Wedel-Tuczyńskich w Tucznie


Kamienica gotycka szkoły muzycznej w Stargardzie Szczecińskim


Kaplica św. Ducha w Pyrzycach


Kaplica templariuszy w Chwarszczanach jako przykład architektury zakonu rycerskiego


Kartki z historii Zdrojów


Klasztor cysterski w Kołbaczu


Klasztor dominikański w Myśliborzu


Klejnot ziemi pyrzyckiej – Sanktuarium Maryjne w Brzeski Szczecińskim


Kompleks budynków koszarowych w Trzebiatowie


Konkurencyjność i możliwości rozwojowe Miasta i Gminy Trzebiatów


Kościoły gminy Kołbaskowo


Kościół kolegiacki p.w. św. Jana Chrzciciela w Myśliborzu


Kościół i ołtarz w miejscowości Święte


Kościół Mariacki p.w. Macierzyństwa Najświętszej Marii Pany w Trzebiatowie


Kościół Mariacki w Chojnie /woj. zachodniopomorskie


Kościół Matki Boskiej Ostrobramskiej w Szczecinie Żelechowa


Kościół Najświętszej Maryi Panny w Chojnie


Kościół Najświętszej Matki Bożej Gwiazdy Morza w Świnoujściu


Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP w Szczecinie Dąbiu


Kościół w Dolicach z przełomu XVI i XVII w.


Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Pyrzycach


Kościół p.w. Matki Bożej Bolesnej w Chociwlu


Kościół p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Szczecinku


Kościół p.w. Przemienienia Pańskiego w Mieszkowicach


Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Gryficach


Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Lipianach


Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Nowogardzie


Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Nowym Warpnie


Kościół p.w. św. Jana Ewangelisty w Szczecinie


Kościół p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbe w Szczecinie


Kościół p.w. św. Stanisława Kostki w Szczecinie


Kościół Parafialny p.w. Ducha Świętego w Moryniu


Kościół Parafialny p.w. Św. Klary w Dobrej Nowogardzkiej


Kościół Parafialny p.w. św. Stanisława Kostki w Korytowie


Kościół Parafialny p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Pęzinie


Kościół Parafialny p.w. Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa w Drawsku Pomorskim


Kościół rzymsko-katolicki, parafialny p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Szczecinie


Kościół rzymsko-katolicki, parafialny p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Jarszewie


Kościół rzymsko-katolicki, parafialny p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Policach


Kościół rzymsko-katolicki w Stołczynie, parafia p.w. Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny


Kościół i klasztor Augustianów w Jesienicy


Kościół św. Piotra i Pawła w Szczecinie


Kościół w Stępieniu


Kościół w Wołczkowie


Kościół w Wysiedlu – fundacja rodu Borcków


Kultura Trzebiatowa w latach 1504-1939


Monografia geograficzna sołectwa Sadlno w gminie Trzebiatów


Morfologia, budowa geologiczna i hydrologia dolnej Regi na odcinku Kłodkowo-Ujście


Mury obronne Barlinka


Mury obronne miasta Koszalina


Mury obronne Pyrzyc


Najstarsze zabytki Choszczna


Neogotycki kościół p.w. św. Stanisława Kostki w Szczecinie


Niechorze w latach 1945-1988


Obraz rodziny w twórczości plastycznej dzieci z domów dziecka


Ocena finansowania działalności kulturalnej


Opis Kościoła Filialnego p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Gronowie


Organizacja i działalność gminnej spółdzielni „Samopomoc chłopska” w Trzebiatowie


Ołtarz gotycki z Kościoła p.w. Narodzenia NMP w Bobrownikach


Ołtarz z Sowna


Opactwo pocysterskie w Bierzwniku


Osadnictwo ludności ukraińskiej na ziemiach zachodnich i północnych Polski po drugiej wojnie światowej


Osadnictwo Ukraińców na Pomorzu Zachodnim. Skutki osadnictwa

na przykładzie Trzebiatowa


Osadnictwo w powiecie gryfickim w latach 1945-1950


Oświata i kultura w Trzebiatowie w latach 1945-1985


Pałac Karowów w Stargardzie Szczecińskim


Pałac w Darskowie


Pałac w Przytoku


Plan gospodarowania odpadami w powiecie gryfickim


Polickie kościoły


Praca z uczniem zdolnym


Problemy wypoczynku letniego w miejscowości nadmorskiej na przykładzie Mrzeżyna


Proces zasiedlenia i zagospodarowania Trzeszyna w powiecie gryfickim


Program rozwoju produktu turystycznego Gminy Trzebiatów


Promocja obszarowego produktu turystycznego gminy Trzebiatów


Przemiany struktury demograficznej mieszkańców Gryfic w latach 1945-1988


Puławy – klasyczno-romantyczne


Relikt historii – Kościół p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gryfinie


Rewal – kronika pomorskiej wioski rybackiej


Rewitalizacja szczecińskiego podzamcza


Rys historyczny i architektura neogotyckiego kościoła pod wezwaniem Chrystusa Króla w Lutkowie


Rys historyczno-architektoniczny Kościoła Matki Bożej Jasnogórskiej w Lubinie


Rys historyczno-architektoniczny Kościoła św. Katarzyny w Goleniowie


Sanktuarium Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Lubaszu


Sanktuarium p.w. Niepokalanego Poczęcia NM Panny w Resku jako przykład budowli średniowiecznej XV w.


Sprawozdanie roczne zarządu z wykonania budżetu powiatu gryfickiego na 2013r.


Stan obecny i projekt zadrzewienia fragmentu zabytkowego parku w Trzebiatowie


Struktura organizacyjna instytucji na przykładzie Urzędu Miasta i Gminy Trzebiatów


Struktura przestrzenna woskownicy europejskiej Myrica gale L. na torfowiskach

koło Robów


Teatr miejski w Szczecinie


Trzebiatów nad Regą w pierwszych latach po II wojnie światowej, ze szczególnym uwzględnieniem przesiedleńców z akcji Wisła


Turystyka wypoczynkowa i krajoznawcza i jej rola w rozwój gminy Trzebiatów


W powiatowym mieście – wyniki badań nad ludnością Stargardu i Łobezu


Wały Chrobrego


Wczesnogotycki kościół parafialny p.w. Matki Boskiej Bolesnej w Mierzynie


Willa Augusta Lentza w Szczecinie


Willa Augusta Lentza – Pałac młodzieży w Szczecinie


Wizerunek św. Agaty w malarstwie


Wymiar etyczno-moralny transplantacji w nauczaniu Kościoła


Z dziejów parafii pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa w Dobieszewie w latach 1945-2000


Zabytki urbanistyczne i architektoniczne Barlinka


Zamek książęcy w Koszalinie i kaplica zamkowa


Zamek w Świdwinie


Zbiorowiska leśne wybrzeża morskiego na odcinku Mrzeżyno-Pogorzelica


Zespół murów obronnych w Mieszkowicach


Zmiany tożsamości religijnej i narodowej mieszkańców Gryfic na tle dziejów

Pomorza Zachodniego


Życie gospodarcze i społeczno-kulturalne w Gryficach i Trzebiatowie

w latach 1945-1950