Istnieje możliwość zamówienia przez internet: tok@trzebiatow.pl

Koszt publikacji 25zł + koszt przesyłki

Cena nie dotyczy publikacji (rocznik 2010 i 2006) – egzemplarze bezpłatne – wydanej w ramach projektu „Trzebiatów – spotkania pomorskie”, który dofinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów INTERREG IV A Euroregionu Pomerania)

Publikację prześlemy pod wskazany adres za zaliczeniem pocztowym.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 91 38 72 614


2018-2019

 

SPIS TREŚCI

Słowo od redakcji.

CZĘŚĆ I – 2018

TRZEBIATÓW – MIASTO I GMINA W PERSPEKTYWIE 740 LAT

ARCHEOLOGIA I HISTORIA

Marek Dworaczyk

Próba nowego spojrzenia na dzieje średniowiecznego Trzebiatowa .

Roman Andrzej Kargul

Lokacja miasta Trzebiatowa w 1277 i 1285 roku.

Andrzej Janowski

Śladami Otto Kunkela i Hansa Jürgena Eggersa. (Na)nowo odkryte grodziska powiatu gryfickiego.

ZABYTKI TRZEBIATOWA

Małgorzata Zyzik

Średniowieczne mury obronne w Trzebiatowie – przygotowanie do prac rewaloryzacyjnych .

Janina Kochanowska

Nieznany, a cenny zabytek z trzebiatowskiego ratusza.

SYLWETKI POMORSKIE

Urszula Borkowska

Książę Fryderyk Eugeniusz (1732–1797), władca Wirtembergii.

Włodzimierz Kuźma

Cesarski dworzec w Gryficach.

Spis treści

CZĘŚĆ II – 2019

WOKÓŁ TRZEBIATOWSKIEGO PAŁACU

Janina Kochanowska

Księżna Anastazja Piastówna. Żona, matka, polityk, Domina Senior.

Urszula Borkowska

Wspomnienia z nadzoru konserwatorskiego przy remoncie pałacu w Trzebiatowie (1977–1989).

HISTORIA

Jan Nowicki

Katastrofa Dorniera Do 24 T3 na Kamper See.

ZABYTKI POMORSKIE

Aleksandra Hamberg-Federowicz

Detal architektoniczny willi i pensjonatów Rewala. Przemiany i ochrona.

SYLWETKI POMORSKIE

Renata Teresa Korek

Z Płotów do Nowego Jorku. Podróże artystyczne Jerzego Gumieli.

Elżbieta Juszczak

Anatol Ulman – eksperymentator z kartoflanego Pomorza.

Włodzimierz Kuźma

Dragoni wirtemberscy z Trzebiatowa – (Die Treptower Wirtembergische Dragonen) 

FORUM DYSKUSYJNE

Roman Andrzej Kargul

Bunitium – najstarszy toponim w powiecie gryfickim?

KRONIKA SEMINARIÓW I OBJAZDÓW 2018–2019

 

 

 


2017

 

 

 

 

 

ARCHEOLOGIA

Andrzej Janowski – Grodziska w okolicy Gryfic w świetle nowych badań archeologicznych

Marek Dworaczyk – Stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytków w powiecie Kamień Pomorski

ZABYTKI POMORSKIE

Urszula Borkowska – Starosta Ernst August Philipp von Borcke i jego pałac w Kąkolewicach

Zbigniew Sobisz – Wybrane projekty parków Petera Josepha Lenné na Pomorzu Zachodnim

Aleksandra Hamberg-Fedorowicz – Willa Biesela/Kunstmanna przy Al. Wojska Polskiego 69 w Szczecinie jako manifest architektury modernizmu

ZBIORY I KOLEKCJE

Beata Zgodzińska – Włoska grafika reprodukcyjna (XIX wieku) o tematyce polskiej w zbiorach Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

Jan Nowicki – Zaginione eksponaty niemieckiej kolekcji lotniczej z Berlina

SYLWETKI POMORSKIE

Janina Kochanowska – Pastor Hans-Udo Vogler – niestrudzony uczestnik Spotkań Pomorskich w Trzebiatowie, nasz Przyjaciel

Janina Cydzik-Brzezińska – Maria Zaborowska – powojenna inspiratorka działań na polu kultury w Słupsku

Renata Teresa Korek – Życie i twórczość Juliusza Wierzbickiego jako pedagoga i artysty

PROFESOR ST. LATOUR W TRZEBIATOWIE

E. Kulesza-Szerniewicz – Stare Miasto w Trzebiatowie – ochrona zabytkowych wartości a planowanie przestrzenne

A. Hamberg-Fedorowicz – Profesor Stanisław Latour: Biografia

A. Hamberg-Fedorowicz – Profesor Stanisław Latour w Trzebiatowie. Rewaloryzacja historycznej przestrzeni miasta

FORUM DYSKUSYJNE

Roman Andrzej Kargul – Książęce groby grupy lubieszewskiej w Lubieszewie

Erich Müller  – Żydzi w Gryficach i Trzebiatowie nad Regą na Pomorzu Tylnym po wojnie trzydziestoletniej

Edda Gutsche – Znad Odry nad Newę. Caryca Maria Fiodorowna

Bożena Krzewicka, Antoni Krzewicki – Pastor Christian Friedrich Gaedtke – „Papież Robów”

Pastor Hans-Udo Vogler – Impulsy płynące z Pomorza do reorganizacji Kościoła i społeczeństwa

Marlene Vogler – Kartofel na Pomorzu

Janina Kochanowska – O kartoflu z Biesiekierza. Głos w dyskusji – na marginesie referatu Marlene Vogler

KRONIKA SEMINARIUM I OBJAZDU NAUKOWEGO. PROFESOR LATOUR W TRZEBIATOWIE


 

2016

ARCHEOLOGIA I GEOLOGIA

Andrzej Janowski – Początki Płotów w świetle nowych badań archeologicznych

Marek Dworaczyk – Badania archeologiczne na terenie kwartału śródmiejskiego w Białogardzie

Andrzej Piotrowski – Warunki geologiczne salin kołobrzeskich

Ignacy Skrzypek – Odkrycie ujęcia solankowego w Kołobrzegu w 1967 roku

HISTORIA

Anna Bartczak – Historyczne cmentarze gminy Trzebiatów

Jan Nowicki – Kamp-Rogowo. Zachowane elementy historycznej zabudowy militarnej

Ryszard Sienkiewicz – Krótka historia 61 pułku artylerii Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Jarominie w latach 1960-1974

Paweł Szulc – Czy w Polsce palono książki? Walka władz komunistycznych z wrogą literaturą po II wojnie światowej

KULTURA I SZTUKA

Ewa Gwiazdowska – David Gilly i budownictwo na Pomorzu

Maria Witek, Waldemar Witek – Kościoły ryglowe powiatu gryfickiego

Beata Zgodzińska – Marszałek Blücher na grafikach, pieniądzach i pocztówkach w zbiorach Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

Zbigniew Sobisz, Maria Witek, Waldemar Witek – Flora naczyniowa kapliczek i krzyży powiatu gryfickiego

Janina Cydzik-Brzezińska – Pięćdziesiąt lat Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku

SYLWETKI POMORSKIE

Urszula Borkowska – Książę Eugeniusz Wirtemberski – dziedzic ordynacji w Pokoju (Carlsruhe) na Górnym Śląsku

Renata i Tadeusz Korek – „Chciałbym, aby kolor uśmiechał się i czasami śpiewał” – o berlińskim malarzu Hansie Laabsie urodzonym w Trzebiatowie

FORUM DYSKUSYJNE

Edda Gutsche – Daniel Chodowiecki – malarz gdański i berliński (1726-1801)

Pastor Hans-Udo Vogler – Dzwony z kościoła Mariackiego w Trzebiatowie

Marlene Vogler – Organy firmy Grüneberga ze Szczecina w powiecie gryfickim

KUCHNIA I HISTORIA (Kącik kulinariów)

Janina Kochanowska – Wojenne ciasto cioci Marysi

KRONIKA SEMINARIUM I OBJAZDU NAUKOWEGO „SZLAKIEM ZABYTKÓW CZASU WOJNY – ROGOWO I JAROMIN”

2015

ARCHEOLOGIA

Marek Dworaczyk – Średniowieczne Resko w świetle badań archeologicznych i źródeł pisanych

Andrzej Janowski, Grzegorz Kiarszys – Laser w służbie archeologii. Instruktywny przykład dorzecza Regi

HISTORIA

Roman A. Kargul – Lokacja miasta Gryfice na prawie lubeckim w 1262 roku – rozważania nad datą dzienną wystawienia dokumentu

Wojciech Jarząb – Polska królowa w dawnym Griffenbergu

Lidia B. Sudakiewicz – Nazwiska mieszkańców wsi Rybokarty koło Gryfic z lat 1915-1945

KULTURA I SZTUKA

Andrzej Puławski – Gotyckie uzbrojenie ochronne na epitafium Zyberta (Siwerta) Grantzina z 1492 roku z kościoła NMP w Kołobrzegu

 

Ewa Gwiazdowska – Książęce miasta nad Regą i Parsętą upamiętnione na bordiurze Mapy Lubinusa

Zbigniew Sobisz – Flora naczyniowa nekropolii miejskich powiatu gryfickiego

Renata Teresa Korek – Aspekt kulturowy osadnictwa ukraińskiego w powiecie gryfickim

OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Maria Witek, Waldemar Witek – Problematyka użytkowania i konserwacji świątyń ryglowych (na przykładzie projektu „Kościoły ryglowe diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej”)

Ewa Kulesza-Szerniewicz – Ochrona krajobrazu kulturowego w planowaniu przestrzennym nad przykładzie gmin powiatu gryfickiego

Małgorzata Zyzik – Malowidła w Wieży Więziennej szczecińskiego zamku – najnowsze odkrycia

SYLWETKI POMORSKIE

Urszula Borkowska – Król Wirtembergii – Fryderyk I

Janina Cydzik-Brzezińska – Losy Anny i Jana Terbertów w Koszalinie na przełomie XIX i XX wieku. Rodzina na pograniczu kulturowym polsko-niemieckim

FORUM DYSKUSYJNE

Grzegorz Kurka – Kamieńscy dominikanie w świetle źródeł historycznych i archeologicznych

Andrzej Piotrowski – Katastrofalny zalew wód morskich w Kołobrzegu AD 1497

Natalia Lewko – Architektura kościoła Mariackiego w Sławnie

Kazimiera Kalita-Skwirzyńska – Głos w dyskusji do referatu Pani Natalii Lewko Architektura kościoła Mariackiego w Sławnie

Jacek Kuczkowski, Andrzej Kuczkowski – Niemica – mały kościół wielkiego architekta

Maria Witek, Waldemar Witek – Uwagi do tekstu: Niemica – mały kościół wielkiego architekta autorstwa Jacka Kuczkowskiego i Andrzeja Kuczkowskiego

Marlene Vogler – Znaczenie kolei dla Pomorza

Edda Gutsche – Hans Grade – pionier lotnictwa z Koszalina

Pastor Hans-Udo Vogler – Ludwig Gotthard Kosegarten – pastor, poeta, profesor

 

2014

Archeologia

Andrzej Piotrowski, Marek Dworaczyk – Próba lokalizacji ujścia Regi w średniowieczu w świetle badań geologicznych i archeologicznych oraz przekazów pisanych

Marek Dworaczyk – Badania archeologiczne na terenie Starego Miasta w Choszcznie

Historia

Elżbieta Juszczak – 50 lat komunikacji miejskiej w Koszalinie 1949-1999

Paweł Szulc – Walka o „nowego człowieka” na Pomorzu Zachodnim w okresie stalinowskim

Przemysław Benken – Aparat bezpieczeństwa wobec tzw. Wypadków gryfickich – w świetle odprawy kadry kierowniczej wojewódzkich struktur Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego
z 6 czerwca 1951 roku

Renata Teresa Korek – „Śledź po polsku”. PRL-owskie menu w trzebiatowskiej gastronomii

Kultura i sztuka

Wojciech Jarząb – „Wdzięczność umarłych”. Średniowieczny motyw alegoryczny w kołobrzeskim epitafium obrazowym Zyberta Grantzina znanym jako „Rycerz na cmentarzu”

Krystyna Rypniewska – Witraże koszalińskiej katedry

Maria Witek, Waldemar Witek – Kapliczki i krzyże przydrożna na Pomorzu Zachodnim – przyczynek badań

Zbigniew Sobisz – Flora naczyniowa cmentarzy gminy Gryfice

Problematyka konserwatorska

Ewa Stanecka – Płoty. Stary Zamek i Nowy Zamek. Problematyka konserwatorska

Ewa Kulesza-Szerniewicz, Barbara Sożyńska-Maciejko – Ochrona modernistycznej architektury okresu międzywojennego na terenie województwa zachodniopomorskiego

Sylwetki pomorskie

Urszula Borkowska – Elżbieta Wilhelmina Luiza z książąt Wirtemberskich, arcyksiężna Austrii (1767-1790)

Janina Cydzik-Brzezińska – Pomorskie losy rotmistrza Cydzika

Andrzej Puławski – Józef Kurpiel – pomorski Rzeźbiarz Pana Jezusa

Janina Kochanowska – Pomorzanka i Puławianka – Anna Jabłonowska (1969-2014). Wspomnienie o mojej córce

Forum dyskusyjne

Edda Gutsche – Jego wizje miły podobać się Bogu – Friedrich Gilly (1772-1800)

Pastor Hans-Udo Vogler – Kościoły trzebiatowskie – ich nazwy i znaczenie dla miasta

Marlene Vogler – Dzieci na wsi pomorskiej

 

2013

Archeologia

Marek Dworaczyk – Przyczynek do badań nad ukształtowaniem linii brzegowej Rzeki Dziwnej. Wstępne studium archeologiczne

Sławomir Słowiński – Najnowsze znalezisko na Podzamczu w Szczecinie – nóż z rękojeścią w kształcie postaci kobiecej

 

Historia

Andrzej Piotrowski – Uwarunkowania geologiczne i geomorfologiczne średniowiecznego Trzebiatowa
Andrzej Puławski – Henryk von Borcke – uczestnik wojen o sukcesję szczecińską
Dariusz Bienek – Z dziejów wsi Lewice do 1945 roku
Renata Teresa Korek – Dzieje szkolnictwa ukraińskiego w powiecie gryfickim
Paweł Szulc – Występki żołnierzy z Trzebiatowa

 

Kultura i sztuka

Wojciech Jarząb – Nowe przygody słonicy Hansken
Zbigniew Sobisz – Parki wiejskie gminy Gryfice
Maciej Gibczyński, Grzegorz Kurka, Anna Uciechowska-Gawron – Przywrócić pamięć. Jeszcze o kościele Świętej Marii i przyległym cmentarzu w Gostyniu, gmina Świerzno
Tomasz Ślepowroński – Nowe Pomorze? Pomorze Zachodnie w nowe ekspozycji Muzeum Pomorza w Greifswaldzie (Gryfii)

 

Sylwetki pomorskie

Dominika Florczak – Sydonia von Borck – pomorska muza
Janina Kochanowska – Księżna Maria z Czartoryskich Wirtemberska – Pani w Trzebiatowie
Urszula Borkowska – Cesarzowa Maria Fiodorowna – z książąt wirtemberskich – wśród polskich artystów i polityków
Paweł Pawłowski – Wytwórnia figur gipsowych Heleny i Antoniego Serafinowiczów. Wilno-Trzebiatów
Elżbieta Juszczak – Malarz koloru i nadziei. Trzy lata Romualda Klimczewskiego w Trzebiatowie

 

Forum dyskusyjne

Dieter Bischoff – Szkolnictwo Trzebiatowa do 1945 roku

Marlene Vogler – Szkoły wiejskie na Pomorzu

Edda Gutsche – Pomorski malarz Phillipp Otto Runge
Pastor Hand Udo Vogler – Dietrch Bonhoeffer – chrześcijanin, proboszcz – w proteście przeciwko Hitlerowi
Rudolf von Thadden – Mała wioska z wielkim zegarem
Jenni Klingenberg – Coś więcej niż muzeum – muzeum regionu Morza Bałtyckiego

 

2012

Archeologia

Marek Dworaczyk – Trzebiatów – miasto średniowiecznych tajemnic

Roman Kamiński – Zabudowa wschodniej części kwartału na Starym Mieście w Trzebiatowie (pomiędzy ulicami Słowackiego, Kopernika i Sienkiewicza)

 

Historia

Dariusz Bienek – Trzebusz. Rys historyczny wsi do 1945 roku

Andrzej Piotrowski – Hipotetyczne tsunami Anno Domini 1757 w okolicach Trzebiatowa

Tomasz Karpiński – Działania pruskiego korpusu generała D.F. von Platena w trakcie kampanii 1761 r. na Pomorzu

Wojciech Jarząb – Deszcz pada na świątynię – o niektórych tajemnicach farmazonii trzebiatowskiej

Pastor Hans-Udo Vogler – Erweckungsbewegung in Pommern. Das Zentrum in Trieglaff/Ruch Przebudzeniowy na Pomorzu. Centrum w Trzygłowie

Marlene Vogler – Sociale Aspekte der Erweckungsbewegung/Społeczne aspekty Ruchu Przebudzeniowego na Pomorzu

Piotr Żak – O dostępie do mikrofonu i „cudzie nad urną”, czyli życie społeczno-polityczne w Gryficach i Trzebiatowie w latach 1946-1950

Marzena Szulc – Rozwój Trzebiatowa w dokumentach KMG PZPR Trzebiatów

Renata Teresa Korek – Przeobrażenia wsi pomorskiej po 1945r. na przykładzie Dargosławia w powiecie gryfickim

Paweł Szulc – Spółdzielczość produkcyjna w powiecie gryfickim w latach 1949 – 1955

 

Kultura i sztuka

Kazimiera Kalita-Skwirzyńska – Kamień Pomorski. Osiedle katedralne – dom biskupów diecezji kamieńskiej i zabudowa towarzysząca

Małgorzata Zyzik – Badania polichromii drewnianego stropu kościoła parafialnego pw. Chrystusa Króla w Gosławiu , gm. Trzebiatów

Ewa Gwiazdowska – Nieznany rysunek Karla Friedricha Schinkla z widokiem Trzebiatowa

Janina Kochanowska – Trudne dziedzictwo historii. Dekoracje budynków dawnego Ośrodka Szkolenia Wehrmachtu w Mrzeżynie

Zbigniew Sobisz – Parki miasta Gryfice

Maria i Waldemar Witkowie – Młyny, spichlerze, magazyny w przestrzeni miejskiej powiatu gryfickiego

 

Sylwetki pomorskie

Urszula Borkowska – Fryderyka  Dorota Zofia Wirtemberska w Trzebiatowie

 

2011

Archeologia

Marek Dworaczyk: Średniowieczne Płoty w świetle źródeł archeologicznych i pisanych

Andrzej Janowski: Tajemnice „Diabelskiej Grobli” na jeziorze Woświn

 

Historia

Andrzej Puławski: Umocnienia i fortyfikacje pogranicza Pomorza Zachodniego z Nową Marchią na obszarze powiatu stargardzkiego i ich znaczenie strategiczne w XIV i XV w.

Tomasz Karpiński: Działania wojenne w 1761 r. w okolicach Trzebiatowa
Wolfgang Kessler: Trzebiatów i Ziemia Gryficka w niemieckiej pamięci i dziejach
Dariusz Bienek: Dzieje wsi Siemidarżno do 1945 r.
Marlene Vogler: Życie wieśniaczek na Pomorzu od około 1900 do 1945 r.
Elisabeth Strecker: Powstanie rzemiosła rolniczego na Pomorzu na przykładzie przetwórstwa ziemniaków
Andrzej Chludziński: Nazwy miejscowe gminy Kamice (wybór)
Lidia B. Sudakiewicz: Nazwiska mieszkańców Trzebiatowa w księgach parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gryficach
Piotr Żak: Życie codzienne w powiecie gryfickim w pierwszych latach powojennych w świetle wspomnień ówczesnych mieszkańców
Ryszard Sienkiewicz: 26 Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej z Gryfic
Paweł Szulc: Tatarzy w północno-zachodniej Polsce po 1945 r.
Renata Teresa Korek: Trzebiatów – Biały Bór. Zagospodarowanie przestrzeni sacrum przez osadników z Akcji „ Wisła” na tle poniemieckiej spuścizny i polityki państwa wobec Ziem Zachodnich

 

Kultura i sztuka

Wojciech Jarząb: Trzebiatowski krzyż pokutny(?)

Magdalena Szymczyk: Nowożytny warsztat garncarski w Myśliborzu
Karol Kwiatkowski: Motywy azjatyckie na ceramice nowożytnej ze Stargardu
Zbigniew Sobisz: Parki folwarczne gminy Gryfice
Claudia Schmid-Rathjen: „Mieszkać w brandenburskiej zieleni” – kolonia Landhaus koło Drei Heiligen Pfühlen w Wandlitzsee, 1906-1908
Janina Kochanowska: Cerkiew greckokatolicka w Białym  Borze jako  artystyczny testament Jerzego Nowosielskiego
Elżbieta Juszczak: Geografia i wieczność. Miejsca w poezji Tadeusza Żukowskiego

Sylwetki pomorskie

Urszula Borkowska: Fryderyka Wilhelmina Wirtemberska (1765-1785)

Erwin Jenett: Malarz Günter Machemehl. Kolejne etapy życia pokazane w obrazach
Pastor Hans-Udo Vogler: Baśnie, legendy i anegdoty rodem z Pomorza – Ernst Moritz Arndt

 

2010

Archeologia

Marek Dworaczyk: Wybrane zagadnienia z badań archeologicznych nad okresem średniowiecznym na terenie powiatu gryfickiego
Andrzej Janowski: Wyniki najnowszych badań na grodziskach wczesnośredniowiecznych w Lubinie koło Gryfie i Dobrej koło Nowogardu

 

Historia

Dariusz Bienek: Dzieje wsi Roby do 1945 r
Lidia B. Sudakiewicz: Nazwiska mieszkańców Gryfic
Andrzej Chludziński: Nazwy miejscowe miasta i gminy Gryfice
Pastor Hans-Udo Vogler: Nowy ład społeczny po wojnie trzydziestoletniej. Wyciągi z „Porządku administracyjnego dla Trzebiatowa z 1683 r.”
Grzegorz Kwiatkowski: Dzieje 2. Regimentu Dragonów (1725-1806)
Piotr Żak: Przejęcie administracji w Gryficach i Trzebiatowie przez władze polskie. Sytuacja społeczno-gospodarcza i początki życia kulturalnego w miastach do końca 1945 r. (cz. II)
Anna Szymczak: Zanim Trzebiatów stał się ich domem. Relacja Marii Ragan o deportacji obywateli polskich do Związku Radzieckiego w kwietniu 1940 roku i pobycie na zesłaniu w latach 1940-1946
Paweł Szulc: Antyniemieckie nastroje na Pomorzu Zachodnim w pierwszych latach po II wojnie światowej
Renata Teresa Korek: Cygan już tu nie mieszka. O procesach społeczno-ekonomicznych, zachodzących wśród ludności romskiej w powiecie Gryfickim na przestrzeni ostatniego półwiecza

 

Kultura i sztuka

Olga Ewa Kulesza-Szerniewicz: Przedmieścia Trzebiatowa

Marcin Majewski – Prace ludwisarza trzebiatowskiego Jürgena Tetzlaffa i nieznany wyrób konwisarza trzebiatowskiego
Wojciech Jarząb: Źródła ikonograficzne i pisane do historii trzebiatowskiego słonia
Janina Kochanowska: Franciszkańskie ślady? Ceramiczna rzeźba średniowieczna w kościołach miejskich Pomorza i Nowej Marchii
Dorota Szymczak: Geneza powstania książęcego ołtarza, zwanego darłowskim
Kazimiera Kalita-Skwirzyńska: Kościół i pałac w Rybokartach
Jacek Kuczkowski, Andrzej Kuczkowski: Kościół w Brojcach
Maria Witek, Waldemar Witek: Budownictwo folwarczne gminy Brojce
Zbigniew Sobisz: Parki dworskie gminy Gryfice

 

Ochrona dziedzictwa kulturowego i muzealnictwo

Charlotte Wagner: Rozwój projektu zachowania niemiecko-polskich tradycji folklorystycznych w Euroregionie Pomerania
Ortrud Hamann: Kompleks zamkowy w Börnicke – zachowanie i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego
Christine Papendieck: Muzeum Rolnictwa w Wandlitz – spojrzenie wstecz i perspektywy

Sylwetki pomorskie

Marlene Vogler: Mniszka z Wyszkowa stała się znana w całych Niemczech
Urszula Borkowska: Ferdynand Fryderyk August (1763-1834) – książę dziedziczny Wirtembergii, marszałek Austrii
Janina Cydzik-Brzezińska: Twórczość pomorskiego malarza – Ottona Priebego

 

2009

Archeologia

Marek Dworaczyk: Średniowieczna i nowożytna fosa Gryfic

Andrzej Janowski: Stan i perspektywy badań nad okresem wczesnego średniowiecza na terenie powiatu łobeskiego

 

Historia

Paweł Szulc: Obraz Szczecina i Pomorza Zachodniego w wybranej publicystyce lat 40. XX wieku
Janina Kosman: „Wypożyczeń dokonuje się w każdą niedzielę przed południem”. Kartka z dziejów dawnego bibliotekarstwa trzebiatowskiego
Grzegorz Kwiatkowski: Historia garnizonu trzebiatowskiego
Andrzej Chludziński: Nazwy miejscowe gminy Brojce (wybór)
Dariusz Bienek: Bieczyno. Rys historyczny wsi do 1945 roku
Zenon Adamczyk: Wyzwolenie Kołobrzegu. Sytuacja polityczno-militarna na froncie wschodnim (styczeń — marzec 1945)
Piotr Żak: Przejęcie administracji w Gryficach i Trzebiatowie przez władze polskie. Sytuacja społeczno-gospodarcza i początki życia kulturalnego do końca 1945 roku. Część I
Tadeusz Białecki: Z moich wędrówek po Pomorzu Zachodnim w latach 1956—1960. Kamień Pomorski, Gryfice, Trzebiatów
Renata Teresa Korek: Dlaczego parafia prawosławna w Gryficach jest najmniejsza w Polsce?

 

Kultura i sztuka

Janina Cydzik-Brzezińska: Pieniądz zachodniopomorski w średniowieczu
Janina Kochanowska: Gotycki wystrój i wyposażenie kościoła NMP w Gryficach (wybrane zagadnienia)
Kazimiera Kalita-Skwirzyńska: Zamek książęcy i klasztor cysterek w Wolinie
Wojciech Jarząb: Rzekomy portret Parchama w trzebiatowskiej farze, czyli historia pewnej tajemnicy
Edda Gutsche: Deutsche Maler des 20. Jahrhundertsauf Usedom und Wollin/Niemieccy malarze XX wieku na Uznamie i Wolinie
Maria Witek, Waldemar Witek: Typologia budownictwa folwarcznego w gminie Płoty
Andrzej Kuczkowski, Jacek Kuczkowski: Dawne cmentarze i miejsca pamięci na terenie gminy Brojce
Zbigniew Sobisz: Dendroflora parków miasta Trzebiatowa
Sławomir Szafrański: Początki polskiej afrykanistyki

 

Ochrona zabytków i muzealnictwo

Ewa Kulesza-Szerniewicz: Zagospodarowanie dziedzictwa kulturowego Trzebiatowa — problemy i perspektywy
Maciej Słomiński: Zabytki architektury sakralnej na terenie obecnego powiatu pyrzyckiego
Ewelina Kwiatkowska: Dzieje Muzeum Kolejnictwa w Warszawie. Stała Wystawa Pomorskich Kolei Wąskotorowych w Gryficach
Tomasz Siemiński: O potrzebie zbierania współczesnego folkloru na Pomorzu

 

Tradycje regionalne

Marlene Vogler, Hans-Udo Vogler: Das leben der Menschen auf dem Lande in Pommern / Pomorskie zwyczaje i tradycje
Anna Rzepecka: „Spotkanie Czterech Świec”

 

Sylwetki pomorskie

Urszula Borkowska: Fortunne i niefortunne losy Ludwika Fryderyka Aleksandra, dziedzicznego księcia Wirtembergii

 

2008

Archeologia

Błażej Stanisławski: Sztuka wikińska u ujścia Odry
Andrzej Janowski: Stan i perspektywy badań nad wczesnośredniowieczną przeszłością powiatu gryfickiego
Marek Dworaczyk: Nowe odkrycia archeologiczne w gminie Resko

 

Historia

Lucyna Turek-Kwiatkowska: Religijność pomorska w XVI-XVIII wieku
Renata Teresa Korek: Rola i znaczenie miejsc targowych w dawnej i obecnej przestrzeni miejskiej Trzebiatowa
Andrzej Chludziński: Nazwy osobowe mieszkańców Klodkowa koło Trzebiatowa z 1929 roku jako świadectwo zmian ludnościowych na Pomorzu
Dariusz Bienek: Dzieje wsi Chełm Gryficki do 1945 roku
Paweł Szulc: Jak „cud lubelski” przyjęto na Pomorzu Zachodnim?
Piotr Żak: Trzydziestolecie Trzebiatowskiego Towarzystwa Kultury
Jadwiga Drożdżowska: Biblioteka Publiczna im. Marii z Czartoryskich księżnej Wirtemberskiej przy Trzebiatowskim Ośrodku Kultury
Halina Szkudlarek-Feliksiak: Początki turystyki na ziemi trzebiatowskiej na przykładzie działalności PTTK – oddział w Trzebiatowie
Stanisław Szydłowski: Powstanie i działalność Miejskiej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w powojennym Trzebiatowie

 

Kultura i sztuka

Janina Kochanowska: Losy klasztorów cysterek w Księstwie Pomorskim po wprowadzeniu reformacji. Śladami rozproszonych wyposażeń kościelnych

Agnieszka Pawłowska – Cechy rzemieślnicze w Gryficach i ich pieczęcie
Kazimiera Kalita-Skwirzyńska: Dwór w Niedyszu — utracone dziedzictwo pomorskie
Maria Witek, Waldemar Witek: Charakterystyka budownictwa folwarcznego w gminie Gryfice. Architektura niedoceniana czy niedostrzegana?

Zbigniew Sobisz – Flora naczyniowa parków wiejskich gminy Trzebiatów
Anna Jabłonowska: Działalność Związku Polskich Artystów Plastyków na Pomorzu Zachodnim w pierwszych latach powojennych

 

Konserwacja zabytków

Małgorzata Zyzik: Ikona jako nowe zjawisko kulturowe na Pomorzu Zachodnim. Problem konserwacji

 

Tradycje regionu

Peter Palm: Wspomnienie o Kępie
Bogdan Matławski: Muzyka ludowa jako element integracji społeczeństwa zachodniopomorskiego po 1945 roku

Sylwetki pomorskie

Pastor Hans-Udo Vogler: Jan Bugenhagen – wspomnienie. 450. rocznica śmierci Doktora Pomeranusa
Janina Kochanowska: Kronika seminarium naukowego „Trzebiatów — spotkania pomorskie” (26-27 IX 2008 roku)

 

2007

Archeologia

Marek Dworaczyk: Wczesnośredniowieczne początki Gąbina

 

Historia

Edward Włodarczyk: Pomorze Zachodnie jako pogranicze polsko-niemieckie po 1945 r.
Erich Müller: Tysiąc zapomnianych mordów. Zakład Leczniczy w Trzebiatowie i jego likwidacja w 1941 r.
Ewelina Kwiatkowska: Różne losy polskich robotników przymusowych w III Rzeszy na podstawie wspomnień mieszkańców Trzebiatowa i okolic
Piotr Żak: Trudne początki. Gryfice i Trzebiatów pod zarządem radzieckich komendantur wojennych – od marca do lipca 1945 r.
Paweł Szulc: Problem autochtonów na Pomorzu Zachodnim po II wojnie światowej
Grzegorz Kwiatkowski: Historia 2. pułku Ułanów WP (1944-47)
Halina Szkudlarek-Feliksiak: Trudne lata powojenne nadmorskiej miejscowości Mrzeżyno
Andrzej Chludziński: Nazwy osobowe mieszkańców Kłodkowa koło Trzebiatowa – 1835 r.
Dariusz Bienek: Wieś Chomętowo do 1945 r.
Renata Teresa Korek: Obcy czy swój – w kręgu małżeństw mieszanych w gminie Trzebiatów

 

Kultura i sztuka

Janina Kochanowska: Fundacje księżnej Zofii holsztyńskiej dla kościoła w Robach

Detlef Witt: Rzeźbiarz i konserwator zabytków Max Uecker (1887 – 1978)
Anna Jabłonowska: Pierwsze polskie lata na Pomorzu. Uformowanie się środowiska plastycznego w Szczecinie wiatach 1945-1948
Paweł Pawłowski: Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu
Zbigniew Sobisz: Flora naczyniowa cmentarzy gminy Trzebiatów

 

Tradycje regionalne

Daria Walicka-Bilo:Wielki jubileusz w 2007 r. Obchody 50. istnienia parafii greckokatolickiej w Trzebiatowie w 2007 r. i 60. rocznicy akcji,Wisła”

Anna Rzepecka: „Sąsiady”

 

Sylwetki pomorskie

Pastor Hans-Udo Vogler: Sławne i znane osobistości pochodzące z Pomorza i na Pomorzu działające – do 1945 r.

 

2006

Archeologia

Marian Rębkowski, Felix Bierman: Klasztor w Białobokach w świetle badań archeologicznych z lat 2003-2006
Marek Dworaczyk: Wczesnośredniowieczne osadnictwo okolic Kłodkowa

 

Historia

Zygmunt Boras: Uniwersytet w Gryfii (Greifswaldzie) i jego znaczenie dla Pomorza Zachodniego
Edward Rymar: Nieznani i mało znani duchowni z Trzebiatowa, Gryfic i Białoboków z XV w.
Andrzej Chludziński: Nazwy osobowe mieszkańców Kłodkowa koło Trzebiatowa z roku 1797
Dariusz Bienek: Konarzewo, Rogozina, Zapolice do 1945 roku
Hans – Udo Vogler: 150-lecie Gimnazjum im. Jana Bugenhagena w Trzebiatowie
Dieter Bischoff: Rola instytucji regionalnych: muzeum, stowarzyszenia i wydawnictwa – w rozwoju kultury w Trzebiatowie w 1 poł. XX w.
Grzegorz Kwiatkowski: Historia i tradycja 36 Brygady Zmechanizowanej Legii Akademickiej w Trzebiatowie
Piotr Żak: Gryfice i Trzebiatów w latach II Wojny Światowej. Zajęcie miast przez Armię Czerwoną
Renata Teresa Korek: Podróże sentymentalne dawnych i obecnych mieszkańców Trzebiatowa w kontekście procesów osadniczych na Pomorzu Zachodnim

 

Kultura i sztuka

Kazimiera Kalita-Skwirzyńska: Historia budowy i architektura Kościoła NMP w Gryficach
Ks. Grzegorz Wejman: Katedra w Kamieniu Pomorskim
Ewa Kulesza-Szerniewicz: Organizacja przestrzeni wsi okolic Trzebiatowa
Maria Witek, Waldemar Witek: Tradycyjne (ryglowe) budownictwo ludowe w gminie Trzebiatów
Ewelina Kwiatkowska: 110 lat istnienia gryfickiej kolei wąskotorowej – infrastruktura linii Gryfice-Pogorzelica
Zbigniew Sobisz: Parki podworskie gminy Płoty
Mirosław Opęchowski: Königshain – Króleski Gaj – Park w Trzebiatowie na przedmieściu gryfickim
Janina Kochanowska: Domniemany portret burmistrza Valentinusa Parchama w farze trzebiatowskiej

 

Konserwacja zabytków

Ks. Marek Cześnin: Obraz epitafijny „Ukrzyżowanie” z 2 poł. XVI w.
Małgorzata Zyzik: Konserwacja obrazu ołtarzowego z Kościoła św. Jana w Trzebiatowie

 

Tradycje regionalne

Marta Górska: Trzebiatowskie Święto Kaszy – Tradycja i współczesność.
Kalendarium imprez regionalnych Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury w 2006 r.

 

Sylwetki trzebiatowskie    

Raphael Dullin, Elisa Heduschka, Olga Okapiec, Aleksandra Petryków: Żyć pojednaniem. Życie i działalność Pastora Hansa-Udo Voglera jako „pontifex strenuum”

 

2005

Archeologia

Marek Dworaczyk: Wyniki interwencyjnych prac archeologicznych w Białobokach

Marek Dworaczyk, Roman Kamiński: Początki średniowiecznych Gryfic w świetle badań archeologicznych

 

Historia

Ks. Grzegorz Wejman: Miejsca kultu św. Ottona w diecezji kamieńskiej

Andrzej Chludziński: Nazwy ulic Trzebiatowa

Agnieszka Tomaszewska: Herb Trzebiatowa

Dieter Bischoff: Rozważania na temat historii wsi Kłodkowo

Dariusz Bienek: Nowielice w okresie do 1945 roku

Sylwia Wesołowska: Materiały do dziejów szkolnictwa elementarnego w powiecie gryfickim do połowy XIX wieku

Antoni Cieśliński: Początki szkolnictwa polskiego w powiecie gryfickim w latach 1945-1948

Renata Teresa Korek: O czym marzą Ukraińcy w Trzebiatowie? W poszukiwaniu tożsamości

 

Kultura i sztuka 

Kazimiera Kalita-Skwirzyńska: Domy i kamienice Trzebiatowa

Ewa Kulesza-Szerniewicz: Mosty Trzebiatowa

Ewelina Kwiatkowska: Infrastruktura kolei wąskotorowej na trasach: Trzebiatów-Mrzeżyno i Trzebiatów-Pogorzelica

Zbigniew Sobisz: Parki wiejskie gminy Brojce

Pastor Hans-Udo Vogler: Wizerunek Marii w kościele parafialnym w Trzebiatowie

Janina Kochanowska: Wyposażenie dawnego staroluterańskiego Kościoła św. Jana w Trzebiatowie

Franciszek Maciejuk: Historia figury Matki Bożej Królowej Świata w Domacynie

 

Muzealnictwo Regionalne

Piotr Żak: „To był świat w zupełnie starym stylu… ” – dawne pocztówki z Trzebiatowa i okolic

 

Konserwacja zabytków  

Małgorzata Zyzik: Problematyka konserwatorska dekoracji sgraffitowych na przykładzie sgraffita w Trzebiatowie

 

2004

Historia

Pastor Hans-Udo Vogler: Biskup Otton z Bambergu i jego pierwsza wyprawa misyjna na Pomorze w 1124 r.

Zygmunt Boras: Pomorze Zachodnie w przededniu reformacji-humanizm

Andrzej Chludziński: Nazwy miejscowe gminy Trzebiatów

Dariusz Bienek: Z dziejów wsi Włodarka do 1945 roku

Renata Teresa Korek: Z Bieszczad do Trzebiatowa. społeczno-ekonomiczne aspekty osadnictwa ukraińskiego w gminie Trzebiatów

Halina Szkudlarek-Feliksiak: Porty ujścia rzeki Regi

Renata Tracz: Rozwój szkolnictwa w Trzebiatowie po 1945 roku

 

Kultura i sztuka   

Kazimiera Kalita-Skwirzyńska: Średniowieczne obwarowania miejskie Trzebiatowa

Olga Ewa Kulesza-Szerniewicz: Zespół zabudowy wojskowej w Trzebiatowie

Janina Kochanowska: Barokowy ołtarz z kościoła w Cerkwicy i jego twórcy

Zbigniew Sobisz: Zabytkowe parki podworskie gminy Karnice

 

Muzealnictwo regionalne

Ignacy Skrzypek: Kreisheimatmuseum – powiatowe muzeum regionalne w Łobzie i jego zbiory

Piotr Żak: Regionalizm w XXI wieku – na przykładzie powstania, rozwoju oraz recepcji Izby Regionalnej „Nasz Dom” w Trzebiatowskim Ośrodku Kultury

Anna Rzepecka: Wystawa starej fotografii „Portret rodzinny”

 

Konserwacja zabytków

Małgorzata Zyzik: Konserwacja dekoracji attyki domu przy placu słowińskim 11 w Świnoujściu

 

Sylwetki trzebiatowskie

Dieter Bischoff: Rodzina Bischoffów z Trzebiatowa nad Regą w XX wieku

Ewelina Kwiatkowska: Tadeusz Stanisław Juda Żukowski poeta i reżyser z Trzebiatowa

 

2003

Janina Kochanowska: Potrzeby i kierunki badań nad dziejami miasta i okolic

 

Archeologia

Eugeniusz Wilgocki: Osadnictwo pradziejowe i średniowieczne ziemi trzebiatowskiej
Sławomir Słowiński: Wczesnośredniowieczne osadnictwo na terenie starego miasta w Trzebiatowie na podstawie badań archeologicznych

 

Historia

Andrzej Chludziński: Nazwy mieszkańców Trzebiatowa w „Liber beneficiorum Domus Corone Marie prope Rugenwold (1406-1528)”
Anna Łazarek: Materiały dotyczące Trzebiatowa w zasobie Archiwum Państwowego w Szczecinie do 1945 r.
Piotr Żak: Ożywienie gospodarcze i społeczno-kulturalne Trzebiatowa w drugiej połowie XIX i początkach XX wieku
Ewelina Kwiatkowska: Zarys historii kolei wąskotorowej w Trzebiatowie i okolicach
Dariusz Bienek: Sadlno. Rys historyczny wsi do 1945 roku
Pastor Hans-Udo Vogler: Młodzież chrześcijańska w Trzebiatowie nad Regą w okresie między I wojną światową (1914-18) a 1933/34
Renata T. Korek: Losy ludności niemieckiej w Trzebiatowie po II wojnie światowej

 

Kultura i sztuka

Kazimiera Kalita-Skwirzyńska: Rezydencja w Trzebiatowie – od klasztoru do pałacu
Lucyna Turek-Kwiatkowska: Społeczne uwarunkowania percepcji kultury na Pomorzu w latach 1800-1939

Sylwetki trzebiatowskie

Renata Tracz: Wybitne postacie związane z Trzebiatowem – uczeni (XVII-XIX w.)

 

2002

Ryszard Rogosz: Początki osadnictwa i rozwój przestrzenny Trzebiatowa w okresie wczesnego średniowiecza

Wojciech Łysiak: Klasztor w Białobokach. Powstanie, rozwój i upadek
Kazimiera Kalita – Skwirzyńska: Kościoły i kaplice Trzebiatowa
Marcin Majewski: Kościół Mariacki w Trzebiatowie jako locus sepulcralis średniowiecznej i nowożytnej elity miasta
Sylwia Wesołowska: Reformacja rozpoczęła się w Trzebiatowie. Życie i działalność Jana Bugenhagena w pierwszej połowie XVI wieku
Agnieszka Szczepaniak: Trzebiatowski proces i egzekucja czarownicy Dorothe Schwarz
Magdalena Bonowska: Dawny folklor okolic Trzebiatowa
Karol Walczak: Strój białobocki na tle ludowej kostiumologii Pomorza Zachodniego
Ignacy Skrzypek: Dawne muzeum w Trzebiatowie i jego zbiory
Jadwiga Najdowa: Jan Rustem w Trzebiatowie
Renata T. Korek: Lyonel Feininger – malarz Mrzeżyna i Trzebiatowa
Maciej Kwaśkiewicz: Przeszłość i teraźniejszość leprozorium w trzebiatowskiej kaplicy św. Jerzego
Tomasz Siemiński: „Znaki istnienia” na kościele pod wezwaniem Macierzyństwa Najświętszej Marii Panny w Trzebiatowie
Andrzej Chludziński: Nazwy wodne w mieście i gminie Trzebiatów

 

2001

 

Ignacy Skrzypek: Archeologiczne dokonania Johanna Malotkiego w rejonie Trzebiatowa
Piotr Żak: „Złoty wiek” Trzebiatowa. Pozycja społeczna, gospodarcza i polityczna miasta w dawnym Księstwie pomorskim podczas rozdrobnienia feudalnego
Marek Ober: Peryferie czy centrum? Średniowieczna architektura Trzebiatowa i okolic
Zofia Krzymuska – Fafius: O średniowiecznym wyposażeniu kościoła Mariackiego w Trzebiatowie
Marcin Majewski: Dawne dzwony Trzebiatowa (XIV – XVI w.)
Tatiana Balcerzak: Trzebiatowski ratusz w świetle badań architektonicznych
Arkadiusz Słabik: Rzemiosło w średniowiecznym Trzebiatowie
Sylwia Wesołowska: Szkic do dziejów szkolnictwa w Trzebiatowie od XIV wieku do czasów Współczesnych
Wojciech Łysiak: Pokutny kamień mordercy w Trzebiatowie
Renata T. Korek: Żydzi w Trzebiatowie
Ewa Gwiazdowska: Z dziejów dawnej ikonografii Trzebiatowa
Andrzej Chludziński: Nazwy pól trzebiatowskich w XVIII i XIX wieku
Maciej Kwaśkiewicz: Święty Jerzy w Trzebiatowie
Magdalena Bonowska: „Wieża Kaszana” w Trzebiatowie – spór wokół nazwy
Agnieszka Szczepaniak: Siły nieczyste w dawnym folklorze okolic Trzebiatowa
Katarzyna Kruger: Kępa – folklorystyczny wizerunek
Renata Tracz: Dawne miejsca rozrywki w Trzebiatowie
Hieronim Kroczyński: Trzebiatów w filmach Veita Harlana i Jerzego Bossaka
Tomasz Siemiński: Mrzeżyno – Hiperrzeczywistość wczasowa
Jan Prokopiuk: Współczesne relacje o tzw. „Wydarzeniach Gryfickich”