Pierwowzorem „ Błękitnej Damy” jest patronka Biblioteki Maria z Czartoryskich Wirtemberska. Statuetkę przyznaje kapituła ukonstytuowana przy Trzebiatowskim Ośrodku Kultury, pod przewodnictwem Dyrektor Renaty Teresy Korek. Jest to nagroda za kreowanie wizerunku trzebiatowskiej kultury, hojność w materialnym jej wspieraniu i wybitne zaangażowanie w życie kulturalne miasta. Pierwowzór statuetki zaprojektował i wykonał artysta ceramik Franciszek Grabowski z Warniłegu, a obecnie Pracownia Ceramiki Unikatowej  w Barlineckim Ośrodku Kultury.

Uhonorowani statuetką „Błękitna Dama”

Piąta rocznica nadania Imienia Bibliotece:

1/ Sławomir Ruszkowski – burmistrz Trzebiatowa,

2/ ks. Kanonik Henryk Cudak – proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Macierzyństwa NMP w Trzebiatowie,

3/ pastor Hans-Udo Vogler,

4/ Monika Szwaja – dziennikarka TVP Szczecin,

5/ Tadeusz Żukowski – poeta,

6/ Bogdan Twardochleb – dziennikarz „Kuriera Szczecińskiego”,

7/ Jan Handor – przedsiębiorca,

8/ Technic Industry – firma,

9/POOL-SPA – firma,

Maj 2009 r. : dziesiąta rocznica nadania Imienia Bibliotece:

10/ Ludwika Toporowska – malarka,

11/ dr Janina Kochanowska – historyk sztuki, opiekunka merytoryczna seminarium naukowego „Trzebiatów – spotkania pomorskie”,

12/ Radio Koszalin SA – redakcja,

13/ TELSAT Gryfice,

14/ Amadora Sp. z o.o. Supermarket „Intermarche” w Trzebiatowie,        

Dnia 16 czerwca 2011 r . : 65. lecie powstania Biblioteki:

15/ „Nev Gmina Trzebiatowska” – red. nacz. Tadeusz Rak,

16/ „Gryfickie Echa” – red. nacz. Krzysztof Wilczyński,

Maj 2014 r. : piętnasta rocznica nadania Imienia Bibliotece:

17/ Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Trzebiatowie,

18/ Szkoła Podstawowa nr 2 im. I Armii Wojska Polskiego w Trzebiatowie,

19/ Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Mrzeżynie,

20/ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Zbigniewa Herberta w Trzebiatowie,

21/ Publiczne Gimnazjum im. Książąt Pomorza Zachodniego w Trzebiatowie,

22/ Publiczne Przedszkole w Trzebiatowie,

23/ Centrum Kształcenia Zawodowego w Trzebiatowie, 

Dnia 19 maja 2016 r. : 70. rocznica powstania Biblioteki:

24/ Salomea Barwikowska – emerytowana bibliotekarka,

25/ Renata Garbacz – właścicielka firmy GARBI COMPUTERS,

26/ Jacek Handor – przedsiębiorca,

27/ Stadnina Koni w Nowielicach,

Dnia 11 marca 2018 r. : 250. rocznica Urodzin Patronki

28/ Maria Akida : nauczyciel – bibliotekarz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Zbigniewa Herberta w Trzebiatowie,

Maj 2019 r. : dwudziesta rocznica nadania Imienia Bibliotece:

29/ Józef Domański – Burmistrz Trzebiatowa,

30/ Kazimiera Galewska – uczestniczy we współpracy między TOK  a dawnymi, niemieckimi mieszkańcami miasta,

31/ Halina Kubiak – emerytowana nauczycielka, jurorka konkursów organizowanych w TOK,

32/ Marianna Kowal – laureatka wielu konkursów gitarowych,

33/ Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie – Instytucja wspierająca działania TOK i TTK w dziedzinie ochrony zabytków,

34/ Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie – Instytucja wspierająca działania TOK i TTK w dziedzinie ochrony zabytków,

35/ BURCO – firma,

36/ Jadwiga Drożdżowska – kierownik Biblioteki,organizatorka wielu przedsięwzięć kulturalno- edukacyjnych Biblioteki