Trzebiatowski Ośrodek Kultury proponuje dzieciom i młodzieży gminy Trzebiatów udział w zajęciach muzealnych prowadzonych w oparciu o zbiory Muzeum Pałacowego.

Muzea są instytucjami kulturalno – oświatowymi, które poprzez swoją działalność w różny sposób oddziałują na widza. Gromadząc, przechowując i wystawiając eksponaty spełniają ważną rolę w wychowywaniu i kształceniu człowieka. Szczególne zadania edukacyjne posiadają ekspozycje muzealne w kształceniu dzieci, bowiem poznanie świata opiera się na właściwościach psychicznych takich jak pamięć, wyobraźnia i abstrakcyjne myślenie.

Największym walorem ekspozycji muzealnych jest to, że stanowi zbiór oryginalnych przedmiotów, atrakcyjnych ze względu na określony związek z przeszłością. Atrakcyjność i autentyczność eksponatów podnosi ciekawość i uwagę uczniów o wiele bardziej niż korzystanie z rysunków, zdjęć czy atrap.

Wycieczka uczniów do muzeum jest jedną z ciekawszych i atrakcyjniejszych form korzystania z ekspozycji. Atrakcyjność polega na odejściu od tradycyjnych i zaplanowanych zajęć szkolnych i pozwala uczniom na poznanie wartości historycznych, kulturowych czy artystycznych w nowych specyficznych warunkach. Wycieczka stwarza okazję do poznania rzeczy nieznanych oraz ugruntowanie uzyskanej wiedzy w otoczeniu oryginalnych zabytków i wnętrz w całkowicie innej rzeczywistości niż sala lekcyjna. Szczególnie ważną rolę należy zwrócić na pełne wykorzystanie wartości muzealnych własnego regionu.

Trzebiatowski Ośrodek Kultury proponuje następujące tematy zajęć muzealnych:

Zapoznanie ze zbiorami Muzeum Pałacowego. Ogólna charakterystyka działalności placówki, geneza jej powstania, prezentacja najciekawszych eksponatów. Z wizytą w chłopskiej chacie. Prezentacja zbiorów etnograficznych prezentujących życie wsi pomorskiej. Zbiory poniemieckie, osadnicze, ukraińskie. Wskazanie na wielokulturowość Pomorza i podkreślenie roli dialogu polsko – niemiecko – ukraińskiego.

Słynne postaci pochodzące lub związane z Trzebiatowem. Księżna Anastazja, Jan Bugenhagen, Zofia Holsztyńska, Maria z Czartoryskich Wirtemberska, Maria Fiodorowna, Lyonel Feininger, Hans Laabs, Max Uecker.

Od klasztoru do rezydencji. Trzebiatowski pałac i jego mieszkańcy na przestrzeni wieków. Przemiany w wyglądzie architektonicznym dzisiejszego pałacu. Najbardziej znani mieszkańcy pałacu w Trzebiatowie.
Na dworze książąt Wirtemberskich. Życie dworskie, księżna Maria Anna z Czartoryskich Wirtemberska i jej losy.
Tribetove – Treptow – Trzebiatów. Historia miasta i jego mieszkańców. Omówienie najważniejszych wydarzeń z życia miasta, geneza nazwy, symbolika herbu. Pomorzanie, Niemcy, Polacy – dawni i obecni mieszkańcy miasta.

O kuchni pomorskiej, czyli co jedli dawni Pomorzanie. Tradycje kulinarne Pomorza, dawne przepisy i anegdoty związane z pomorską kuchnią.

Trzebiatów i okolice na dawnej pocztówce. Historia karty pocztowej, zmiany w wyglądzie miasta, elementy historii mody i obyczajowości przełomu XIX i XX wieku. Sydonia i Czarna Dorotka… O pomorskich czarownicach. Dlaczego na Pomorzu płonęły stosy?(Reformacja i kontrreformacja), historia i legenda Sydonii von Borck, trzebiatowski proces Doroty Schwarz. Multikulti w Trzebiatowie. Trzebiatów jako miasto „czterech kościołów i czterech wyznań”. Perły Trzebiatowa. Najważniejsze i najcenniejsze zabytki Trzebiatowa.


Możliwe jest również przeprowadzenie zajęć o innej tematyce, jednak po wcześniejszej konsultacji z opiekunem Muzeum Pałacowego. Oprócz uczestniczenia w lekcji muzealnej uczniowie mają także okazję zapoznać się z aktualną wystawą prezentowaną w Galerii Feininger.

Zajęciom mogą towarzyszyć prezentacje multimedialne, zabawy manualne i kulinarne.

W przypadku zainteresowania tematami, uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny (tydzień przed planowanymi odwiedzinami)

Tel.: 91 38 72 614