PLAN WYSTAW W “GALERII FEININGER”   2024r.

1.”ŚWIATŁO I CIEŃ ” – Świnoujska Grupa Fotograficzna
           Styczeń/ Luty,  0twarcie 26 stycznia godz. 17.oo
2.”W nas i obok nas”- wernisaż wystawy NEST-ART, 
            Marzec/ Kwiecień, 22 marca godz.17.00