TRZEBIATÓW, GRYFICE, KOŁOBRZEG I OKOLICE

Alojzy Sroga – Na drodze stał Kołobrzeg

Andrzej Chludziński – Nazwy terenowe, lądowe i wodne powiatu kołobrzeskiego
Beata Wywrot-Wyszkowska – Skórnictwo w lokacyjnym Kołobrzegu. XIII-XV wiek
Dariusz Bienel – Akt lokacji miasta Płoty i wystawca dokumentu
Drawsko Pomorskie 1297-1997: studia z dziejów miasta
Gmina Rewal w nowych czasach (1990-2010)
Gryfice i Powiat Gryficki: od rzemiosła do przemysłu
Gryfice: Książęta Pomorza Zachodniego
Gryfice: na przestrzeni wieków (na starej fotografii)
Hieronim Kroczyński – Twierdza Kołobrzeg
Informator: komitet obchodu 700-lecia Trzebiatowa
Jerzy Patan – Kiedy wszystko było pierwsze: Kołobrzeg 1945-1959
Jerzy Patan – przewodnik: Kołobrzeg i okolice
Karol Skorecki – Moja Kołomyja
Klasztor Premonstratensów w Białobokach: archeologia i historia
Kołobrzeg – wczesne miasto nad Bałtykiem
Lech Leciejewicz, Marian Rębkowski – Kołobrzeg: średniowieczne miasto nad Bałtykiem
Między dawnymi a nowymi laty, czyli 60 lat Szkoły Podstawowej w Niechorzu
Płoty – dzieje miasta
Powiatowy program przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2011-2016
Program ochrony środowiska dla powiatu gryfickiego na lata 2009-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015
Program ochrony środowiska powiatu gryfickiego
Raport o dokonaniach władz samorządowych gminy Trzebiatów w okresie II kadencji (1994-1998) oraz o stanie gminy na jej zakończenie
Rybokarty: zamki i ogrody w województwie zachodniopomorskim
Studium krajobrazu kulturowego gminy Trzebiatów: materiały do studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Trzebiatów-Wandlitz 2001-2006
W poszukiwaniu tożsamości historycznej Karlina tom I: do 1945 roku
Ziemia gryficka 1970-1971
Ziemia gryficka 1993 (4): Kościół Katolicki na Ziemi Gryfickiej
Ziemia gryficka nr 3 – 1945-1985


POMORZE ZACHODNIE

1000 lat nad Odrą i Bałtykiem

700 lat Kalisza Pomorskiego 1303-2003

Adam Wirski – Srebrne wieki Pomorza (IX-XI wiek)

Anatol Jan Omelaniuk – Regionalizm w Polsce na przełomie tysiącleci

Andrzej Chludziński – Toponimia powiatu białogardzkiego

Andrzej Kuczkowski – Góra Chełmska: od miejsca kultury do parku rozrywki

Arkadiusz Słabig – Aparat bezpieczeństwa wobec mniejszości narodowych na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1989

Bartłomiej Rogalski – Przemiany kulturowe na Pomorzu Zachodnim i Przednim w młodszym okresie przedrzymskim (III-I w. p.n.e.)

Bogdan Dopierała – Polskie losy Pomorza Zachodniego

Cedynia i okolice poprzez wieki

Dawny Stargard: miasto i jego mieszkańcy

Dorzecze nr 11/12

Drogi powrotu – wspomnienia mieszkańców Pomorza Szczecińskiego

Dziedzictwo kulturowe – teraźniejszość-przyszłość: markowy produkt turystyczny Pomorza

Dzieje Gryfina i okolic

Dzieje Szczecinka T.2. – lata 1945-2008

Dzieje wsi pomorskiej: I, III-IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Eckehart Ruthenberg – Dawne cmentarze żydowskie powiatu gryfińskiego i stargardzkiego

Edward Rymar – Rodowód książąt pomorskich

Edward Rymar – Rodowód książąt pomorskich

Edward Rymar – Z dawnych dziejów przyodrzańskiej Nowej Marchii

Edward Rymar – Z dawnych dziejów przyodrzańskiej Nowej Marchii

Etniczne odsłony pogranicza: kwestie etniczne a pogranicze polsko-niemieckie

Eugeniusz Kozioł – Działalność Państwowej Służby Geologicznej na terenie województwa szczecińskiego w latach 1955-2000

Gospodarka morska, przemysł maszynowy Pomorza Zachodniego

Gryfino : na starych fotografiach

Grzegorz Jacek Brzustowicz – Bitwa pod Granowem 1627: studium historyczne z dziejów Nowej Marchii i Księstwa Zachodniopomorskiego w czasach Wojny Trzydziestoletniej

Grzegorz Jacek Brzustowicz – Pełczyce-Bernstein: z dziejów Ziemi Pełczyckiej

Grzegorz Jacek Brzustowicz – Reformacja i wojny: historia miasta w latach 1536-1815 (Choszczno jakiego nie znacie T.2.)

Grzegorz Jacek Brzustowicz – Rzecz nad Iną: od lokacji do rozkwitu w XVII wieku

Grzegorz Jacek Brzustowicz – Szkoccy „Żołnierze Fortuny”

Halina Tumolska – Mitologia kresów zachodnich w pamiętnikarstwie i beletrystyce polskiej 1945-2000: szkice do dziejów kultury pogranicza

Historia Pomorza (Cz. 1-5)

Historia w ruchu regionalnym

Hugo Lemcke 1835-1925

Janina Kochanowska – Perły Pomorza

Janina Kochanowska – Tajemnice Pomorza

Jarosław Leszczełowski – Hernykowscy Golczowie

Jerzy Dudź – Przewodnik po wystawach Muzeum Regionalnego w Szczecinku: 100 lat Muzeum w Szczecinku

Jerzy Patan – Pomorze Zachodnie na dawnych pocztówkach od Szczecina do Koszalina do 1945

Jerzy Wadowski – Morze i Pomorze: książki, czasopisma, filmy

Józef Pilch, Stanisław Kowalski – Leksykon zabytków architektury Pomorza Zachodniego i ziemi lubuskiej

Józef Wójcicki – Dzieje Polski nad Bałtykiem

Karl Rosenow – Sianowskie krotochwile

Katalog gmin województwa szczecińskiego 1997

Katalog zabytków powiatu stargardzkiego: suplement

Kazimierz Kozłowski – Pomorze Zachodnie w sześćdziesięcioleciu (1945-2005)

Kazimierz Kozłowski, Krystyna Muszyńska, Mieczysław Stelmach – Pomorze Zachodnie w dokumentach 1945

Kolej na Pomorzu Zachodnim 1945-2001

Kontemplacja inspektorów rybołówstwa morskiego

Ludwikarstwo stargardzkie i pomorskie XIV – XVII wieku

Maciejowo: zamki i ogrody w województwie zachodniopomorskim

Marek Czasnojć – Zachodniopomorskie: nowy wymiar

Maria Witek, Cezary Nowakowski – Między słupem i ryglem: swojskie dziedzictwo Pomorza Zachodniego

Materiały zachodniopomorskie (III-XLVI)

Michał Rembas – Tajemnice Pomorza Zachodniego

Mieczysław Stelmach – Eilhardus Lubinus i jego wielka mapa Księśtwa Pomorskiego

Na ziemi ojców – rocznik ziem zachodnich i północnych

Nasze Pomorze: rocznik Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie nr 2-10, 14

Obrazy stargardzkich ulic

Odra i Nadodrze

Olga Baranowska – Pomorze Zachodnie – moja mała ojczyzna

Osadnictwo polskie na Pomorzu Zachodnim: mity i rzeczywistość

Pamiętniki osadników ziem odzyskanych

Pęzino: zamki i ogrody w województwie zachodniopomorskim

Pierwsze lata na Ziemiach Zachodnich

Polska – Pomorze Zachodnie: związki historyczne

Polskie regiony

Polskie regiony 2-4/2004, 2/2005, 1/2006, 1/2007,

Polskie Ziemie Zachodnie: studia socjologiczne

Połczyn Zdrój: studia z dziejów miasta

Pomerania Ethnica: mniejszości narodowe i etniczne na Pomorzu Zachodnim

Pomorska droga św. Jakuba: przewodnik turystyczny

Pomorzanie – znani i nieznani…

Pomorze – nieznane i fascynujące

Pomorze część zachodnia: na weekend – 10 tras po najpiękniejszych zakątkach Pomorza i wyspy Bornholm

Pomorze militarne XII-XXI w.

Pomorze Szczecińskie 1945-1965

Pomorze Zachodnie poprzez wieki

Pomorze Zachodnie w latach 1945-2005: wybrane problemy polityczne, administracyjne, demograficzne i ekonomiczne

Powiat stargardzki na dawnych pocztówkach

Problemy rozwoju kultury na Pomorzu Zachodnim

Produkty regionalne Województwa Zachodniopomorskiego

Przegląd zachodniopomorski 2005 (I-IV)

Przelewice: zamki i ogrody w województwie zachodniopomorskim

Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość samorządowej współpracy trans granicznej w Euroregionie „Pomerania” w latach 1993-2013

Przewodnik rowerowy: szlakiem po nasypie kolejki wąskotorowej

Przyroda Pomorza Zachodniego

Puszcza Bukowa

Radosław Gaziński, Genowefa Horoszko – Herby i motywy heraldyczne na monetach zachodniopomorskich

Raport z realizacji Funduszu Małych projektów w Phare CBC w Euroregionie Pomerania – Budżet 1998 i 1999

Ratusze Polskiego Pobrzeża Bałtyku

Regionalizm pomorski – społeczny ruch regionalny wobec wartości narodowych (II)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Rocznik chojeński T.4-5

Słownik współczesnych nazw geograficznych Pomorza Zachodniego z nazwami przejściowymi z lat 1945-1948

Stargardia tom III-IV

Starogard: zamki i ogrody w województwie zachodniopomorskim

Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020

Szczęsny Skibiński – Katedra w Kamieniu Pomorskim

Śladami książąt pomorskich

Świdwin 1296-1996: studia z dziejów miasta

Święty Otton z Bambergu – Ewangelizator Pomorza: jego kult do czasów współczesnych

Tadeusz Białecki – Słownik nazw fizjograficznych Pomorza Zachodniego

Tadeusz Galiński – Rotnowo: stanowisko paleolityczne i mezolityczne w Dolinie Lubieszowej na Pomorzu Zachodnim

Tadeusz Kwiek – Pomorze Zachodnie

Thomas Kantzow – Pomerania: kronika pomorska z XVI wieku

Tomasz Czubara – Aktywność, Tożsamość, Plany i Oczekiwania Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

W wolińskiem porcie…

Wędrowiec Zachodniopomorski nr 2(6), 4, 15, 21-24

Województwo Zachodniopomorskie: od rzemiosła do przemysłu

Wokół pałacu i dworu: z kolekcji Janusza Przewłockiego

Wolińskie Spotkania Mediewistyczne II – Economies, Monetisation and Society in the West

Współpraca dla rozwoju: samorząd terytorialny, jako reżyser lokalnego rozwoju – polityka społeczna, jako instrument rozwoju

Z dziejów oświaty Pomorza Zachodniego 1945-2002

Z dziejów ziemi nowogardzkiej

Z regionalizmem w XXI wiek

Zachodniopomorskie legendy i dzieje

Zachodniopomorskie wiadomości konserwatorskie R. II/2007, R. V/2012

Zaginione-ocalone: szczecińska kolekcja starożytności pomorskich

Zamki i dwory w dorzeczach rzek pomorskich: pomiędzy Regą a Łebą

Zamki i rezydencje na Pomorzu

Ze studiów nad najnowszymi dziejami Pomorza Zachodniego

Ze studiów nad toponimią Pomorza Środkowego

Zeszyty Pyrzyckie 1968

Zeszyty Siemczyńsko-Henrykowskie

Ziemia Barnimska: piękno i bogactwo regionu turystycznego

Zygmunt Boras – Książęta Pomorza Zachodniego

Źródła do dziejów Pomorza Zachodniego VIII, XII

Źródła energii – znaki w krajobrazie turystycznym

Żelbet – wędrówki turystyczne: materiały seminaryjne

Żydzi szczecińscy: tradycja i współczesność – materiały z sesji naukowej 27 czerwca 2003


SZCZECIN

Bogusław Drewniak, Anna Poniatowska – Polonia Szczecińska 1890-1939

Działania elit katolickich w Szczecinie: zbiór dokumentów

Dzieje Szczecina – 1806-1945

Dzieje Szczecina – wiek X-1805

Encyklopedia Szczecina T.1 i T.2

Encyklopedia Szczecina: suplement 1 i 2

Hans Stettiner i Jan Szczeciński: życie codzienne w Szczecinie w XX wieku

Jan M. Piskorski, Bogdan Wachowiak, Edward Włodarczyk – Szczecin

Jerzy Piosicki, Ludwik Piosicki – Ex libris szczeciński

Kazimierz Kozłowski, Stanisław Krzywicki – Historyczna droga do polskiego Szczecina

Kronika Szczecina 1990-1991

Kronika Szczecina 1992-1993

Kronika Szczecina 1992-1993: suplement

Kronika Szczecina 1994

Kronika Szczecina 2002

Marek Dworaczyk, Anna Bogumiła Kowalska, Marian Rulewicz – Szczecin we wczesnym średniowieczu: wschodnia część suburbium

Paweł Bartnik, Jan Macholak – Kronika Szczecina 1945-2005: z biegiem lat, z biegiem dni

Piotr Zaremba – Pierwszy szczeciński rok 1945

Piotr Zaremba – Walka o polski Szczecin

Skarby szczecińskiego archiwum

Szczecin – miesięcznik Pomorza Zachodniego nr 9-10

Szczecineckie Zapiski Historyczne nr 5

Szczeciński prace polonistyczne nr 2

Szczecińskie prace polonistyczne nr 1

Tadeusz Białecki – Szczecin: rozwój miasta w Polsce Ludowej

Tadeusz Białecki, Lucyna Turek-Kwiatkowska – Szczecin stary i nowy

Tadeusz Białecki, Zdzisław Chmielewski, Kazimierz Kozłowski – Szczecin w dokumentach (1945)

Wybitni Szczecinianie: katalog wystawy ze zbiorów Książnicy Szczecińskiej

Wybrane uwarunkowania i czynniki rozwoju społeczno-gospodarczego aglomeracji szczecińskiej

Z nadodrzańskiej ziemi – Wspomnienia Szczecinian

Zdzisław Matusewicz – Szczecin 1980-1981 Rewolucja „Solidarności”


KOSZALIN

24 Koszalińskie Zeszyty Muzealne

Awangarda w plenerze: Osieki i Łazy 1963-1981 – Polska awangarda II połowy XX wieku w kolekcji Muzeum w Koszalinie

Koszalin od średniowiecza do współczesności

Wyspa kulturowa: wieś Jamno pod Koszalinem – katalog wystawy kultury jamieńskiej


SŁAWNO

Historia i kultura Ziemi Sławieńskiej T.2.

Historia i kultura Ziemi Sławieńskiej III – Gmina Postomino

Historia i kultura Ziemi Sławieńskiej IX – Krajobrazy okolic Sławna

Historia i kultura Ziemi Sławieńskiej VI – Gmina Darłowo

Historia i kultura Ziemi Sławieńskiej VII – Gmina Sławno

Historia i kultura Ziemi Sławieńskiej X – Miasto i gmina Polanów

Historia i kultura Ziemi Sławieńskiej XI – Ośrodki miejskie

Jan Sroka – Kultura w powojennym Sławnie

Jan Sroka – Sławno: dawne fotografie i pocztówki

Jan Sroka – Słownik historyczny wsi powiatu sławieńskiego

Legendy dawnej Ziemi Sławieńskiej

Legendy powiatu sławieńskiego: Darłowo, Malechowo, Polanów, Postomino, Sławno, Sianów

Mój los był tylko jednym spośród wielu milionów: powiat sławieński w roku 1945 (wspomnienia dawnych mieszkańców)

Sławnianie znani i nieznani

Sławno i Ziemia Sławieńska: historia i kultura

Sławno: rysunku Konstantego Kontowskiego

Społem – Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Sławnie 1945-2015

Zaraz po wojnie: zapis pierwszego dwudziestolecia we wspomnienia osadników w powiecie sławieńskim

Ziemia sławieńska pod presją wojny, wyrzeczeń i nadziei 1792-1815


KULICE

Kulice: zamki i ogrody w województwie zachodniopomorskim

Zeszyty Kulickie 1,2, 7-10


SOCHOCIN

Praktyczny przewodnik po Gminie Sochocin

Sochocin w akwarelach St. Prokopczyka

Sochocińskie guziki – ślad dawnej tradycji


BORY TUCHOLSKIE

Bory Tucholskie

Bory Tucholskie: region wiele kultury i narodowości

Bory Tucholskie: rezerwat biosfery

Bury Tucholskie – Region wielu kultur i narodowości

Daniel Frymark – Tuchola

Dla ludzi, dla miasta i regionu: Borowiackie Towarzystwo w Tucholi 1963-2013

Dziedzictwo techniczne Borów Tucholskich

Maria Ollick – Legendy i powiastki z borowiackiej kastki

Maria Ollick – Od Adwentu do Adwentu: doroczne obrzędy i zwyczaje w Borach

Opowieści z tej ziemi: VI Konkurs Literacki Borowiackiego Towarzystwa Kultury w Tucholi

Tuchola

Tuchola – Gdy pożółką fotografie

Tuchola: przewodnik po Starówce


KULTURA, SZTUKA, FOTOGRAFIA, MALARSTWO

19 Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego

50 lat polskich badań nad sztuką Szczecina i Pomorza Zachodniego

Andrzej Czarnik – Pomorskie plenery Maxa Pechsteina

August Ludwig Most (1807-1883)

Detal architektoniczny – widoczny, ale czy znany?

Edda Gutsche – Malarze, miejscowości i widoki Pomorza Zachodniego w pierwszej połowie XX wieku (Cz. 1 i 2)

Günter Machemehl 1911-1970

Günter Machemehl: postekspresjonista z Pomorza

Jan Sroka – Uchwycone w kadrze, uchwycone w słowie

Jerzy Gumiela – Fine Arts: sztuki piękne

Jerzy Ściesiński – Na styku lądu i morza: retrospektywna wystawa malarstwa

Józef Grabowski – Wycinanka ludowa

Kwartalnik historii kultury materialnej 1-4

Lech Bądkowski – Literatura i wartości

Literatura na Pomorzu Zachodnim do końca XX wieku

Lucyna Turek-Kwiatkowska – Kultura na Pomorzu w XIX wieku

Magdalena Bartkiewicz – Polski ubiór do 1864 roku

Magdalena Bonowska – Przemijając pozostaję: zbiór prac wszystkich

Magdalena Bonowska – Przemijanie

Małe miasta w czasach płynnej nowoczesności

Maria Witek, Cezary Nowakowski – Tajemnice codzienności

Maurycy Gottlieb – Arkady

Norbert Gliński, Zygmunt Kędzierski, Włodzimierz Ostoja-Lniski, Józef Walczak – Z pracowni pomorskich twórców ludowych

Oscar Achenbach

Pomorskie meble malowane ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie

Pomorze Zachodnie w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX w. w fotografii Tadeusza Białeckiego

Schinkel i jego uczniowie na Pomorzu

Sztuka i Biznes nr 5,7/2005

Sztuka na dworze Książąt Pomorza Zachodniego w XVI-XVII wieku

Sztuka na Pomorzu

Sztuka średniowiecza na Pomorzu

Włókno w sztuce

Z nurtem rzeki/Au fil de l’eau

Zenon Korytowski – W poszukiwaniu piękna…

Złoty wiek Pomorza: sztuka na dworze książąt pomorskich w XVI i XVII wieku

Zofia Krzymuska-Fafius – Studia nad rzeźbą średniowieczną na Pomorzu Zachodnim


EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA

Europejskie Dni Dziedzictwa 2006: Wśród zabytków, wśród zieleni

Europejskie Dni Dziedzictwa 2008: Korzenie tradycji – od ojcowizny do ojczyzny

Europejskie Dni Dziedzictwa 2009: Zabytkom na odsiecz! Szlakiem grodów, zamków i twierdz

Europejskie Dni Dziedzictwa 2010: Od pomysłu do przemysłu

Europejskie Dni Dziedzictwa 2011: Kamienie milowe


UNIA EUROPEJSKA. EUROPA

ABC Unii Europejskiej

Europomerania nr 1-5/2005, 1/2011

Euroregionalne projekty turystyczne wspierane ze środków Unii Europejskiej i ich realizatorzy

Euroregiony – Polska

Mała ojczyzna wobec wielokulturowej Europy

Marian Kukiel – Czartoryski a jedność Europy 1770-1861

Polska w Unii Europejskiej: nasze warunki członkostwa


KUCHNIA REGIONALNA:

Grażyna Zaremba-Szuba – Pomorska książka kucharska: szczecińska, stargardzka, kołobrzeska

Polska – przewodnik kulinarny dla zmotoryzowanych: ponad 600 lokali gastronomicznych

Sledź a sprawa polska: materiały z konferencji


MODA:

Barbara Januszkiewicz – Klejnoty i stroje książąt Pomorza Zachodniego XVI-XVII wieku

Ewa Orlińska-Mianowska – Modny świat XVIII i początku XIX wieku

Janina Kochanowska – Średniowieczna moda na Pomorzu

Maria Gutkowska – Historia ubiorów


KOŚCIOŁY, KAPLICZKI I KRZYŻE

Kościoły Archidiecezji Szczecińsko-Kamienieckiej: nasze dziedzictwo

Kościoły ryglowe Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej – problemy konserwatorskie: „Codziennego sakralnego dziedzictwa”

Kronika Kościoła Mariackiego w Darłowie

Ks. Roman Kostynowicz – W cieniu trzech katedr

Marek Łuczak – Utracone zabytki sakralne powiatu gryfickiego, kamieńskiego i Świnoujścia

Marian Rębkowski – Chrystianizacja Pomorza Zachodniego: studium archeologiczne

Od Chrystianizacji do współczesności: studia zebrane z okazji jubileusz 750-letcia Kościoła Świętego Ducha w Moryniu

Rudolf von Thadden – Trzygłów: z dziejów życia na Pomorzu miedzy Kościołem a polityką 1807-1948

Stanisław Poprawski – Krzyże i kapliczki przydrożne gminy Postomino

Vicaria Hominis: na drogach i ścieżkach kultury – w czterdziestolecie święceń kapłańskich ks. Jana Marcina Mazura

W cieniu trzech katedr: materiały z konferencji naukowej cz. 2


I i II WOJNA ŚWIATOWA, OKRES POWOJENNY

Gminy Wyznaniowe Żydowskie w województwie pomorskim w okresie międzywojennym (1920-1939)

Kazimierz Golczewski – Wyzwolenie Pomorza Zachodniego w roku 1945

Niemcy w Polsce 1945-1950: wybór dokumentów

Problematyka przymusowych przesiedleń i stosunków polsko-niemieckich po 1945 roku, jako przedmiot badań historycznych i praktyki szkolnej

Rozkaz z chaosu: decyzja o Powstaniu

Stan wojenny w skali kraju i Pomorza Zachodniego: informacje źródłowe i refleksje

Stan wojenny: jak ty to pamiętasz – wspomnienia mieszkańców województwa zachodniopomorskiego

Ucieczka, wypędzenie, integracja

Wypędzeni ze Wschodu

Wysiedlenia, wypędzenia i ucieczki 1939-1959: atlas ziem Polski

Z dziejów wojennych Pomorza Zachodniego: Cedynia-Siekierki 1945

Zbigniew Flisowski – Pomorze: reportaż z pola walki

Zygmunt Dulczewski – Społeczne aspekty migracji na Ziemiach Zachodnich

Zygmunt Szultka – Historia Wielina do 1945 roku

Źródła do kaszubko-polskich aspektów dziejów Pomorza Zachodniego do roku 1945 (I-IV)


Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej – 1970-1981

Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej – Pamiętamy o „żołnierzach wyklętych”

Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej – Październik 56

Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej – Utracone dobra kultury

Borussia I – Pamięć I: Czy minęła już epoka dzienników?

Borussia II – Pamięć II: Jakie „centrum przeciwko wypędzeniom”?

Czarny czwartek: wiersze o Poznańskim Czerwcu ‘56

Każde miejsce opowiada swoją historię: czyli rzecz o dziedzictwie wiejskim

LUD – Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Komitetu Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk: Tom LXXXVIII za rok 2004

Oblicza utopii, obłudy i zakłamania (I-III)

Pomnik natury – bez granic

Sławomir Keszka, Przemysław Śmietana – Gdzie wody czyste – jeziora, rzeki i zalewy

Tugran Haszmanian – Puławy: przeszłość przyszłości

Wojciech Izaak Strugała – Groby skrzydlate

Zbliżenia: teksty absolwentów Akademii Podlaskiej w opracowaniu Anieli Książek- Szczepanikowej


Materiały w języku niemieckim i angielskim:

„Wenn ich niemal das Glück hätte, Sie ze sehen“ – Der Maler Günter Machemehl im Breif

675 Jahre Stadt Treptow + Rega

Agricoltore, Artigiano, Artista

Alois Albrecht, Norbert Buske – Bischof Otto Von Bamberg: sein Wirken für Pommern

Anthologia: Das ist Sammlung, der Historiae, der Professores, der Discipuli und der Alumni an dem Bugenhagengymnasium zu Treptow an der Rega zur Freude und Besinnung aller Ehemaligen

Beiträge zur Greifenberg-Treptower Geschichte

Bilder aus Hinterpommern: über 360 Fotos vom Leben wie es damals war

Brandenburg

Brandenburg: Die schönsten Landschaften In Deutschland

Christian Rohlfs – Blüten

Chronik des Amtes Treptow, ehemals Kloster Belbuck

Chronik des Kreises Greifenberg In Hinterpommern: Ein pommersches Heimatbuch

Dana Schultze, Karin Manke – Streifzüge durch Treptow einen Bezirk Berlins

Das Haus Württemberg: ein Biographisches Lexikon

Das Kolberger Kotbuch von 1473: Neubearbeitung von Hans Schulz-Vanselow

Das Rathaus Treptow: Ein Berliner Baudenkmal mit 100-jähriger Geschichte

Der Maler Günter Machemehl

Die Parcham’sche Stiftung zu Lübeck 1602-1844

Dietmar Lucht – Pommern: Gescichte, Kultur und Wirtschaft bis zum Beginn des Zweiten Weltkrieges

Eine Künstlerfreundschaft ad der Ostsee 1931-1970 – Machemehl/Schmidt-Rottluff

Erwin Jenett – Der Maler Günter Machemehl: Zwischen Hesse, Bach und Schmidt-Rottluff

Erzwungene Wege Flucht und Vertreibung im Europa des 20. Jahrhunderts

Flucht Und Vertreibung der deutsche Bevölkerung 1945/46

Fritz Kühn – Historia sławieńskiego progimnazjum 1872-1914

Führer durch die Sammlungen der Ny Carlsberg Glyptotek

Gesammelte Bilder – Gesammeltes Leben

Glossar zum Kolberger Kodex des Lübischen Rechts von 1297

Haik Thomas Porada – Das Pommersche Bergwerk

Hans-Joachim von Malotki – Glück auf!: weg eines Bergmannes

Heidi Richter – Natur-Notizen: Das Schülerpleinair in Mellingen 1989-1999

Hildegard Haenel, Ingrid Saenger, Irene Hackbarth: Pommersche Volkstrachten

Historischer Atlas von Pommern: karte 3, 8

Instantia Est Mater Doctrinae

Johannes Bugenhagen und die Reformation im Herzogtum Pommern: texte

Johannes Bugenhagen: Doktor Pomeranus 1485-1558

Judith Uhlig – Treptow: Geschichte der Berliner Verwaltungsbezirke Band 22

Karl Friedrich Schenkel: Lebenswerk; Han Vogel: Pommern

Klaus Büge – Acht Jahrhunderte In Pommern

Kloster Chorin – Gescichte Geist und Gegenwart

Landkreis Barnim – Reich an Natur: Einladung zum Entdecken, Verstehen und Handeln

Manfred Vollack – Stettin und Mittelpommern

Märkich-Oderland: zwischen Hauptstadttrand Und Flußauen

Max Uecker: ein pommerscher Bildschnitzer 1887-1978

Mitteilungen des Vereins für Anhaltische Landeskunde: Sonderband 500 Jahre Georg III. Fürst und Christ In Anhalt

Museumsblätter: Mitteilungen dies Museumsverbandes Brandenburg

Olga Šroňkovă – Die mode der Gotischen Frau

Pommersche Kirchenordnung 1535

Pommersche Krippenspiele und Weihnachtslieder

Pommersches Landesmuseum: Greifswald

Reform und Ordnung aus dem Wort: Johannes Bugenhagen und die Reformation im Herzogtum Pommern

Regestenbuch der Urkundensammlung der Stadt Stettin 1243-1856 (I-II)

Sammelaktenberzeichnis Des Amtsgeritchts Treptow

Siegfried Neumann – Sagen aus Pommern

Spuren der Ewigkeit

Thomas Helms Verlag – Die Dorfkirchen im historischen Kreis Greifenberg

Treptow. Rega: ein Heimatbuch

Treptow/Rega – Land und Menichen

Treptower Almanach für das Jahr 2005/2007/2009/2011

Slavic Lands 800-1200 AD