„Kurier Szczeciński” – dziennik wydawany od 7 października 1945 w Szczecinie. Obecnie jest kolportowany w całym województwie zachodniopomorskim. Oprócz serwisu z informacjami z kraju i ze świata, publikuje wiadomości ze Szczecina i z Pomorza Zachodniego. Gazeta jest organizatorem szeregu konkursów i plebiscytów o zasięgu wojewódzkim, m.in. plebiscyt na Najlepszego Sportowca i Trenera Województwa Zachodniopomorskiego, plebiscyt „Bursztynowy Pierścień” o tytuł najlepszego aktora i najlepszy spektakl teatralny w sezonie, konkurs „Cały Szczecin w kwiatach”, konkurs dla uczniów tworzących szkolne gazetki – Szkolny Pulitzer. Oprócz stron www dostępne jest także e-wydanie gazety.

 


 

„Poradnik Bibliotekarza” – pismo dla bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych” jest ogólnopolskim miesięcznikiem wydawanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Ukazuje się od października 1949 r. W swojej 60-letniej działalności spełniało i nadal spełnia w bibliotekarstwie ważną rolę edukacyjną, kulturotwórczą, metodyczną i informacyjną, będąc propagatorem innowacyjności, rozwoju i nowoczesności polskich bibliotek.


“Gryfickie Echa”-tygodnik prywatny wydawany w Gryficach, ukazuje się od 1994 r. Redaktor naczelny Krzysztof Wilczyński.