Trzebiatowskie Towarzystwo Kultury rozpoczęło realizację zadania Ekspozycja „ Śladami księżnej Marii Czartoryskiej”- część aranżacji Sali Błękitnej. Celem zadania jest upowszechnianie wiedzy o roli pałacu trzebiatowskiego w XVIII w. oraz wyglądzie jego wnętrz w czasach rezydencji Marii Czartoryskiej poprzez aranżację stałej ekspozycji przywracającej reprezentacyjny charakter wnętrza dawnej Sali Błękitnej, a następnie Sali Balowej. W ramach zadania, pod kierunkiem dr Janiny Kochanowskiej opracowana zostanie kolorystyka sali charakterystyczna dla późnego baroku i wczesnego klasycyzmu. Wprowadzone zostaną również elementy nowej aranżacji m.in. makrofotogram z widokiem Pałacu z czasów Marii Czartoryskiej ( wg obrazu Lütkego), stylowe meble oraz ławy, którym nadany będzie nowy koloryt i złocenia. Ponadto we wnęce z historycznymi drzwiami zamontowane będą półki na zabytkowe książki. Znajdujące się obok wnęki nowoczesne drzwi, zostaną przemalowane i ujęte w nałożone na ścianę obramowanie o historycznych formach. Oprawione zostaną również obrazy, które uatrakcyjnią przygotowywaną ekspozycję.

Otwarcie nowej ekspozycji odbędzie się na spotkaniu „ Śladami księżnej Marii Czartoryskiej” – 29 września 2022r. podczas którego dr Janina Kochanowska opowie o historii reprezentacyjnych wnętrz w pałacu trzebiatowskim oraz o założeniach nowej aranżacji obecnej Sali Błękitnej, dzięki którym to reprezentacyjne wnętrze przypominać będzie o świetności tutejszej rezydencji książęcej za czasów Marii Czartoryskiej.  

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie.

Skip to content