Trzebiatowskie Towarzystwo Kultury (TTK), społeczny opiekun Muzeum Pałacowego, od wielu lat angażuje się w szereg działań związanych z jego funkcjonowaniem ( pozyskiwanie eksponatów, archiwizowanie dokumentacji fotograficznej, opieka nad wystawami, prowadzenie zajęć edukacyjnych, oprowadzanie wycieczek). Kolejne realizowane zadanie to ekspozycja „Śladami księżnej Marii Czartoryskiej”- część aranżacji Sali Błękitnej, na które otrzymaliśmy dofinansowanie od Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie.

Celem zadania jest upowszechnianie wiedzy o roli pałacu trzebiatowskiego w XVIII w. oraz wyglądzie jego wnętrz w czasach rezydencji Marii Czartoryskiej poprzez aranżację stałej ekspozycji przywracającej reprezentacyjny charakter wnętrza dawnej Sali Błękitnej, a następnie Sali Balowej.

W latach 1784 – 90 rezydował tu – syn księcia Eugeniusza – Ludwik Wirtemberski z małżonką   księżną Marią Anną z Czartoryskich. W trakcie wykonanego wtedy remontu powstały okazałe sale : Westybul, Jadalnia Książęca i wspaniała Sala Balowa zwana też Palmową – przypuszczalnie na miejscu dawnej Sali Błękitnej. Nowy, bogaty wystrój, którego twórcą był nadworny malarz książąt Czartoryskich – Jan Rustem – uległ zniszczeniu na przełomie XIX i XX w. 

W ramach zadania dla obecnej Czytelni – a docelowo Sali Błękitnej – opracowana została przez
 dr Janinę Kochanowską i wprowadzona  nowa kolorystyka ścian oraz elementów aranżacji nadająca wnętrzu charakteru reprezentacyjnego, zawieszony  został makrofotogram z widokiem Pałacu z czasów Marii Czartoryskiej ( wg obrazu Lütkego), ustawione stylowe meble oraz ławy, którym nadany został nowy koloryt i złocenia.

Otwarcie nowej ekspozycji odbyło  się na spotkaniu „Śladami księżnej Marii Czartoryskiej” – 29 września 2022r. podczas którego dr Janina Kochanowska opowiedziała o historii reprezentacyjnych wnętrz w pałacu oraz o założeniach nowej aranżacji obecnej Sali Błękitnej, dzięki którym to reprezentacyjne wnętrze przypominać będzie o świetności tutejszej rezydencji książęcej za czasów Marii Czartoryskiej, a poprzez ujednolicenie kompozycyjne wnętrza włączy  Salę w ciąg ekspozycji Muzeum Pałacowego. Sala Błękitna w nowej aranżacji będzie nie tylko główną reprezentacyjną salą pałacu ( koncerty, seminaria, spotkania) ale także eksponowane będą tu zbiory muzeum (Gabinet Osobliwości Księcia Pana).

Dziękujemy profesorowi Adamowi Wolskiemu za przekazanie eksponatów do naszej nowo tworzonej kolekcji.

TTK

 

Skip to content