PTAKI W OGRODACH PAŁACOWYCH to kontynuacja wcześniejszych projektów realizowanych w ramach SPOŁECZNIKA przez Trzebiatowskie Towarzystwo Kultury (nasadzenia roślin, tablica promująca roślinność w ogrodach pałacowych – zabytkowe lipy, cis, czerwony kasztanowiec). Zadanie realizowane było w ogrodach pałacowych – miejscu spotkań, wypoczynku i integracji dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Jego cel to wzmocnienie tożsamości środowiska lokalnego poprzez zaangażowanie polskiej i ukraińskiej młodzieży w działania proekologiczne zwiększające świadomość i wiedzę ekologiczną związaną z najbliższym otoczeniem. Uczestnicy zadania poznali gatunki ptaków zamieszkujących ogrody

pałacowe. O tych interesujących „mieszkańcach” naszych ogrodów opowiadali Pan Adam Rzepecki i Pani Renata Teresa Korek, którzy omówił wygląd, oraz ich charakterystyczne cechy. W ramach zadania zakupione i zamontowane zostały m.in. budki lęgowe, domki dla owadów, karmnik oraz tablica interaktywna. Ponadto we współpracy z Grupą Fotografików ze Świnoujścia zaprezentowana została wystawa fotograficzna „Ptaki nie znają granic”. Na zakończenie zaprosiliśmy wszystkich uczestników na słodki poczęstunek oraz grilla. Wspólne działania wzmocniły więzi i integrację młodzieży podczas działań ekologicznych, uwrażliwiły na potrzeby najbliższego otoczenia. Przyczyniły się także do powstania miejsca, w którym poprzez zabawę propagowana będzie wiedza dotycząca życia owadów i ptaków z możliwością ich dokarmiania w okresie zimowym.

Projekt sfinansowany został z Programu Społecznik 2022-2024. Program zainicjowany przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

#PomorzeZachodnie #społecznik #ProgramSpołecznik #KARR

 
Skip to content