Zadanie realizowane przez Trzebiatowskie Towarzystwo Kultury (TTK) dofinansowane zostało ze środków Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i wpisuje się w Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa 2021 – SKARBIEC PAMIĘCI.
Cel zadania to propagowanie wiedzy o roli pałacu trzebiatowskiego w XVIII w. oraz wyglądzie jego wnętrz w czasach Ludwika Wirtemberskiego i Marii Czartoryskiej. Opracowane i wykonane zostały 3 tablice informacyjne o najważniejszych salach Pałacu Książęcego: Westybulu, Jadalni Książęcej i Sali Balowej, o ich pierwotnym wystroju, twórcach dekoracji i fundatorach – w oparciu o opisy i relacje z epoki. Opracowania i redagowania tekstów merytoryczno – historycznych dokonała dr Janina Kochanowska – historyk sztuki, znawca zabytków Pomorza, autorka studium historycznego Pałacu w Trzebiatowie. Tablice są uzupełnieniem tworzonych w ostatnim okresie nowych ekspozycji muzealnych. Ponadto wydrukowaliśmy foldery w języku polskim i niemieckim dotyczące Pałacu oraz tablicę informacyjną o Muzeum Pałacowym, którego część ekspozycji znajduje się obecnie w wymienionych salach.
24 września br. śladami wnętrz pałacowych poprowadziła nas dr Janina Kochanowska, omawiając funkcjonowanie reprezentacyjnej części pałacu trzebiatowskiego w ostatniej ćwierci XVIII w., sposób dekorowanie sal, osobowości twórczej autora dekoracji – Jana Rustema oraz o roli książąt Czartoryskich w powstaniu nowego wystroju wnętrz trzebiatowskiej rezydencji. Podczas spotkania promowaliśmy również folder „PAŁAC KSIĄŻĘCY W TRZEBIATOWIE”.
Realizacja zadania wpisuje się działania upowszechniające wiedzę na temat zabytków województwa zachodniopomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem wartościowej historii trzebiatowskiego pałacu, która ma ogromne znaczenie dla promocji kultury materialnej regionu jak i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego.
Trzebiatowskie Towarzystwo Kultury (społeczny opiekun Muzeum Pałacowego) od wielu lat angażuje się w szereg działań związanych z jego funkcjonowaniem ( pozyskiwanie eksponatów, archiwizowanie dokumentacji fotograficznej, opieka nad wystawami, prowadzenie zajęć edukacyjnych, oprowadzanie wycieczek).
Ponadto TTK realizowało szereg działań związanych z dziedzictwem kulturowym i zabytkami np. ,,Od Izby Regionalnej do Muzeum Pałacowego. 15 – lecie działalności muzealnej w Trzebiatowie” , w ramach którego propagowano wiedzę o zbiorach muzealnych w Trzebiatowie oraz akcentowano znaczenie rolę muzeum w lokalnym środowisku, a także „W krainie rzemiosła” – zaprezentowanie w Muzeum Pałacowym stałej wystawy z zachowaną, barokową więźbą dachową – jedną z najstarszych na Pomorzu Zachodnim oraz wyrobów rzemiosła budowlanego.
Inne projekty TTK:
,,Od szczegółu do ogółu. Detale – ukryte piękno”- zachowanie i promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego – detali architektonicznych poprzez sporządzenie dokumentacji fotograficznej i wszechstronne jej wykorzystanie.
– ,,Świadectwa historii. Architektura Trzebiatowa pierwszej połowy XX wieku”: wykonanie dokumentacji fotograficznej zachowanej zabudowy pierwszej połowy XX w. oraz upowszechnianie wiedzy na temat secesyjnej i modernistycznej architektury miasta.
– ,,Trzebiatów 740” – działania związane z ochroną zabytkowego charakteru Trzebiatowa, zwiększenie społecznej świadomości na temat zachowanej i utraconej architektury zabytkowej miasta oraz podkreślenie znaczenia problematyki konserwatorskiej po 1945r. dla dziedzictwa kulturowego regionu na tle jubileuszu 740 – lecia otrzymania praw miejskich.
– ,,Ceglane historie” – zadanie odwoływało się do zachowanej, bogatej, średniowiecznej architektury Trzebiatowa powstałej między początkiem XIV a pierwszymi dekadami XVI wieku w stylu gotyku ceglanego, a także jej reliktów i obiektów już nieistniejących oraz nadal znakomicie czytelnego średniowiecznego założenia urbanistycznego.
– „Śladami Norbertanów” – promowanie słabo rozpoznanego i niedostrzeganego dotąd dziedzictwa norbertańskiego, a w szczególności cennych zabytków jakimi są ponorbertańskie kościoły. W ramach zadnia propagowano wiedzę na temat dziedzictwa historyczno – kulturowego Pomorza, w tym o znaczącej postaci jaką była księżna Anastazja, fundatorka klasztoru oraz o zachowanych reliktach siedziby wdowiej księżnej Anastazji – znajdujących się w podziemiach Trzebiatowskiego pałacu (pod skrzydłem północnym).
Ostatnio realizowane projekty: „Trzebiatowski Jarmark Historyczny”, „Trzebiatów wielokulturowy”, „Wokół słonia”, „Współpraca dla tradycji”, „Wokół Placu i Pałacu”, „Muzealnie i lokalnie”, „Zabytki bliskie a nieznane w Powiecie Gryfickim”.
Skip to content