Zapraszamy na wieczór autorski

Renaty Teresy Korek

i prezentację książki

PRACE POMORSKIE
część I 
ETNOGRAFICZNA

Prowadzenie: dr Janina Kochanowska

10 września 2021 r. godz. 18.00

CZYTELNIA PAŁACOWA

 

 

 

Obserwując – poprzez wywiady, rozmowy, analizę dokumentów archiwalnych i obszerną po 1989 roku literaturę tematu – skupiony na niewielkim obszarze tygiel kulturowy, uzupełniany reemigrantami, sybirakami, osadnikami wojskowymi, rodziło się wiele pytań: o edukację, wiarę, tradycje, obrzędy, zwyczaje i kierunki rozwoju zaistniałych stosunków kulturowych, od momentu ich pojawienia się w nowych dla przybyszów realiach Pomorza, po czasy obecne. Proces badawczy był więc i jest dla mnie nieustannie fascynującym zajęciem, choć zmieniają się dynamicznie jego poszczególne wartości, a w szczególności – poziom życia, oczekiwania, światopoglądy.

Renata Teresa Korek

 

Z RECENZJI

 Za szczególną wartość tej pracy uważam cytowane przez Autorkę źródła przez nią samą wytworzone: wywiady i rozmowy prowadzone od wielu lat z przedstawicielami różnych grup etnicznych i społecznych, zamieszkujących powiat gryficki. Zostały osadzone w kontekście informacji z materiałów zaczerpniętych przez Autorkę z lokalnych archiwów oraz obfitej, bogatej literatury historycznej, socjologicznej, etnologicznej, kulturoznawczej itp., a także literatury pięknej. Zebranie i scalenie rozproszonych informacji, które budują perspektywy zewnętrzne, odgórne, dla obrazów wyłaniających się z rozmów i bezpośredniego doświadczenia Autorki, uważam za drugą, istotną zaletę i wartość jej pracy. Recenzowana monografia daje bardziej całościowy, wielowymiarowy obraz tworzenia się zachodniopomorskiej społeczności na przykładzie powiatu gryfickiego.

prof. Magdalena Zowczak

 

 

Skip to content