Trzebiatowski Ośrodek Kultury otrzymał dofinansowanie na realizację zadania Wykonanie dokumentacji niezbędnej do wykonania remontu i renowacji dachu oraz elewacji zabytkowego Pałacu w Trzebiatowie. 1 września 2021r. podpisana została umowa pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim, reprezentowanym przez Panią Annę Bańkowską- Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, a Trzebiatowskim Ośrodkiem Kultury reprezentowanym przez Panią Dyrektor Renatę Teresę Korek. W ramach zadania wykonany zostanie projekt budowlany, sporządzone będą ekspertyzy techniczne i konserwatorskie, przygotowana dokumentacja konserwatorska oraz opracowany program prac konserwatorskich i restauratorskich.

  

Skip to content