Uczestnicy koła uczą się kompozycji, perspektywy , różnorodnych technik malarskich i zagospodarowania płaszczyzny na dużych formatach A2 . Zdjęcia przedstawiają dzieci i młodzież podczas pracy, którzy realizują dwa tematy: Drzewa jesienne i martwa natura.
Skip to content