“Ocalone Dziedzictwa. Regionalne Izby Pamięci Ziem Zachodnich i Północnych” to projekt współpracy z podmiotami prowadzącymi izby pamięci w zakresie zabezpieczenia gromadzonych kolekcji. Jest on realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Inicjatorem projektu jest Ośrodek “Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu, który realizuje zadania projektowe przy wsparciu instytucji współtworzących konsorcjum Sieć Ziem Zachodnich i Północnych.
Z przyjemnością informujemy, że Trzebiatowski Ośrodek Kultury przyłączył się do tego projektu, w ramach którego podpisana została umowa partnerska.

Ocalone dziedzictwa

Skip to content