W  2022 roku Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu zaakceptował listę rankingową bibliotek uprawnionych do otrzymania dofinansowania w ramach Kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Priorytetu 1. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025.

 Z satysfakcją informujemy, że Biblioteka Publiczna im. Marii z Czartoryskich Wirtemberskiej przy Trzebiatowskim Ośrodku Kultury zarówno w roku ubiegłym jak i obecnym otrzymała dofinansowanie w kwocie 8076.00 zł . Zatwierdzony budżet umożliwi zakup książek, multimediów oraz bieżących czasopism kulturalnych. Przyznana dotacja to istotne wzbogacenie naszego księgozbioru.

Biblioteka Publiczna im. Marii z Czartoryskich Wirtemberskiej serdecznie zaprasza czytelników do odwiedzania nas i  korzystania z zakupionych NOWOŚCI WYDAWNICZYCH zarówno w Trzebiatowie jak i w naszej Filii w Gołańczy Pomorskiej.

Skip to content