Zakończyły się dziś zajęcia artystyczne podczas, których dzieci tworzyły kolorowe stroje inspirowane strojami ludowymi, oczywiście z indywidualnym podejściem do tematu.
Przez cały tydzień ,pod kierunkiem Ewy Ignaszewskiej powstawały wianki, kwiatki, kapelusze…
Zajęcia w ramach projektu “ARTrzebiatów- uzależnieni od kultury”, który otrzymał dofinansowanie z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .

Projekt ma na celu integrację grupy dzieci, wypełnienie czasu wolnego różnorodnymi formami pracy twórczej, odciągającej od świata komputerów, telefonów, współpracę i dobrą zabawę!

Skip to content