Katarzyna Słuchocka

Urodzona w 1967 roku w Poznaniu. Studia na Politechnice Poznańskiej, dyplom z wyróżnieniem
w pracowni prof. Mariana Fikusa. Doktorat na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej
w 2001 roku. Stopień naukowy doktora habilitowanego sztuki nadany uchwałą Rady Wydziału Malarstwa i Rysunku Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu w 2016 roku. Pracuje na stanowisku profesora Politechniki Poznańskiej na Wydziale Architektury, w Instytucie Architektury Wnętrz
i Wzornictwa Przemysłowego.

Twórczość w zakresie projektowania, malarstwa, rysunku, fotografii, filmu. Udział w licznych wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju i za granicą. Kurator i organizator wystaw, pokazów, konkursów. Udział w interdyscyplinarnych projektach badawczych, plenerowych warsztatach artystycznych, konferencjach oraz sympozjach naukowych. Dorobek naukowy, dydaktyczny
i wdrożeniowy poparty zainteresowaniami ukierunkowanymi na obszary łączące zagadnienia klasyfikacji przestrzeni architektonicznych w aspekcie psychologii postrzegania i odbioru, tożsamości oraz społecznego oddziaływania w przestrzeni, zależności oraz wzajemnych relacji pomiędzy obszarami sztuki czystej i projektowej.

 

Skip to content