Po dwóch latach przerwy, w trzebiatowskim pałacu w dniach 7-8 października 2022r. , ponownie udało się zorganizować spotkanie poświęcone historii, zabytkom, archeologii i kulturze Pomorza. Wszystkich referentów oraz uczestników powitały Dyrektor Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury Renata Teresa Korek oraz prowadząca seminarium dr Janina Kochanowska.
Waldemar Witek z Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Szczecinie przekazał potwierdzenie wpisu do Krajowego Rejestru Dobrych Praktyk na Rzecz Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego “Spotkania Czterech Świec” czyli Wieczoru Kolęd, w którym uczestniczą wierni czterech wyznań chrześcijańskich zamieszkujących gminę Trzebiatów.
Tegoroczne spotkania podzielone były na bloki:
Archeologia:
Andrzej Janowski, Przełom wędrówek ludów i wczesnego średniowiecza w gminie Brojce i Marek Dworaczyk, Średniowieczne ulice Szczecina w świetle badań archeologicznych.
Historia:
Elżbieta Juszczak, Niemiecka historia koszalińskich parków,
Jacek Kuczkowski, Artur Wabik, Obóz RAD ( Służba Pracy dla Rzeszy) w Paprotnie, gmina Karnice.
Botanika pomorska:
Zbigniew Sobisz, Rośliny murów miejskich Gryfic i Trzebiatów
Sztuka:
Anna Bartczak, Zagubione piękno – anioły chrzcielne na Pomorzu Zachodnim.
Muzealnictwo:
Sławomir Szafrański, Problem zabytków pozyskanych przez muzea niezgodnie z prawem na przykładzie szczecińskiej kolekcji dr Georga Buschana w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie i Janina Kochanowska, Zbiory kultury materialnej w Trzebiatowskim Muzeum Pałacowym.
Sylwetki pomorskie:
Renata Teresa Korek , Mrzeżyno w listach Lyonela Feiningera , Urszula Borkowska, Friedrich Wilhelm Philipp Wirtemberski – gubernator Kopenhagi, minister wojny Królestwa Wirtembergii,
Wojciech Jarząb, Pierwszy rekord świata w awiacji kobiet bito w Trzebiatowie na Pomorzu.
Po wszystkich wystąpieniach miała miejsce ożywiona dyskusja, w której poruszono wiele kwestii związanych z ochroną i promocją naszego bogatego w piękne zabytki miasta.
8 października udaliśmy się do Kamienia Pomorskiego na objazd naukowy szlakiem Anastazji. Zwiedziliśmy Muzeum Ziemi Kamieńskiej, Katedrę i Dworek von Kleista.
Skip to content