Miło nam poinformować, że w ramach serii “Fasci Radzivilliani”, poświęconej dziejom rodziny Radziwiłłów i rodzin spokrewnionych, ukazała się książka prof. Aliny Aleksandrowicz Twórczość Marii z ks. Czartoryskich ks. Wirtemberska. Literatura i obyczaj (Warszawa 2022).
Książka dostępna jest w naszej Bibliotece Publicznej im Marii z Czartoryskich Wirtemberskiej w Trzebiatowie. Dołączy do poprzednich zbiorów dotyczących naszej patronki. Dziękujemy Pani prof. Alinie Aleksandrowicz za tak szczególnie cenny dar.
O Autorce:
Profesor Alina Aleksandrowicz (1931) to wybitna polska filolog, badaczka literatury Oświecenia. W 1955 roku po ukończeniu studiów magisterskich na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczęła pracę jako asystent w Katedrze Historii Literatury Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. W latach kolejnych, po uzyskaniu tytułu doktora, pełniła funkcje prodziekan ds. dydaktycznych Wydziału Humanistycznego UMCS oraz kierowała Zakładem Historii Literatury Polskiej, gdzie powołała do życia zespół badawczy, zajmujący się literaturą przełomu oświecenia i romantyzmu oraz folklorystyką literacką. Inicjowała liczne badania nad literaturą przełomu XVIII i XIX wieku, szczególnie w nurcie preromantycznym. W 1975 otrzymała stopień doktora habilitowanego. Rozprawę habilitacyjną poświęciła nieznanej twórczości Marii z ks. Czartoryskich Wirtemberskiej. Praca powstała w oparciu o czasochłonne kwerendy archiwalne, prowadzone w bibliotekach polskich i obcych. W 1980 uzyskała tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1992 uzyskała stanowisko profesora zwyczajnego.
Profesor Alina Aleksandrowicz prowadziła wymagające badania, długofalowe poszukiwania oraz interpretacje archiwalnych nieznanych a istotnych dla kultury polskiej rękopisów. Interesowało ją szczególnie życie literackie dworskich ośrodków Czartoryskich między innymi w Warszawie, Powązkach, Puławach, Sieniawie, Wysocku oraz Paryżu. Ośrodki te były swego rodzaju źródłem działań patriotycznych, kulturowych oraz literackich skupiających wielu wybitnych pisarzy, pedagogów, artystów, polityków.
W dorobku naukowym Profesor Aliny Aleksandrowicz znajduje się ponad 220 opublikowanych pozycji. Przez cały okres swojej aktywności badawczej czynnie uczestniczyła w ogólnopolskim życiu naukowym, prezentując referaty na konferencjach poświęconych literaturze, kulturze, folklorystyce. Wielka popularyzatorka nauki, której niezwykła aktywność odzwierciedla się w działalności w licznych gremiach i towarzystwach naukowych.
Skip to content