Seminarium naukowe Trzebiatów – Spotkania Pomorskie 2022 
( 07 – 08  października 2022 r.)

7 października 2022 r.

10.00  Sala Błękitna – otwarcie obrad.

Archeologia:

10.15 – 10.35 Andrzej Janowski, Przełom wędrówek ludów i wczesnego średniowiecza w gminie Brojce.

10.35  – 10.55 Marek Dworaczyk, Średniowieczne ulice Szczecina w świetle badań archeologicznych.

Historia:

10.55 – 11.15 Elżbieta Juszczak, Niemiecka historia koszalińskich parków.

11.15  – 11.35 Jacek Kuczkowski, Artur Wabik, Obóz RAD ( Służba Pracy dla Rzeszy)
w Paprotnie, gmina Karnice.

11.35 – 12.00  Przerwa kawowa –   Galeria Feininger

Botanika pomorska:

12.00 – 12.20  Zbigniew Sobisz, Rośliny murów miejskich Gryfic i Trzebiatów

Sztuka:

12.20 – 12. 40 Anna Bartczak, Zagubione piękno – anioły chrzcielne na Pomorzu Zachodnim

Muzealnictwo:

12.40 – 13.00 Sławomir Szafrański, Problem zabytków pozyskanych przez muzea niezgodnie z prawem na przykładzie szczecińskiej kolekcji dr Georga Buschana w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie.

13.00 -13.20 Janina Kochanowska, Zbiory kultury materialnej w Trzebiatowskim Muzeum Pałacowym.

13.20 – 13.50  Dyskusja

13.50 – 14.50  Przerwa

Sylwetki pomorskie:

14.50 – 15.10  Renata Teresa Korek , Mrzeżyno w listach Lyonela Feiningera.

15.10 – 15. 30 Urszula Borkowska, Friedrich Wilhelm Philipp Wirtemberski – gubernator Kopenhagi, minister wojny Królestwa Wirtembergii.

15.30 – 15.50 Wojciech Jarząb, Pierwszy rekord świata w awiacji kobiet bito w Trzebiatowie na Pomorzu.

15.50  – 16. 20 Dyskusja

16.20    Zwiedzanie wystaw

 

8 października 2022 r.

10.30  Objazd naukowy szlakiem Anastazji – Kamień Pomorski

Zapisy na objazd naukowy tel. 913872614, 517695414
 Marta Górska i Anna Rzepecka

Skip to content