Dożynki to nasza piękna narodowa tradycja. To święto plonów, dzień w którym dziękujemy za zebrane zbiory. Są ważne dla wszystkich, bo przypominają, że to właśnie dzięki ciężkiej pracy rolnika codziennie trafia na stoły w naszych domach chleb.
Uroczystości dziękczynne rozpoczęły się w Sanktuarium Maryjnym Mszą Świętą pod przewodnictwem ks. prałata Andrzeja Dowala. Burmistrz, Radni i Starostowie dożynek przekazali przepiękne bukiety kwiatów, kosz z darami i dożynkowy chleb na ręce księdza Proboszcza.
Po uroczystościach korowód dożynkowy prowadzony przez zespół ludowy „Czerwona Róża” przeszedł ulicami miasta na stadion, gdzie miały miejsce tegoroczne dożynki. Piękna , słoneczna pogoda sprzyjała, mieszkańcy gminy tłumnie przybywali na święto plonów.
Starościna i Starosta dożynek – Pani Violetta Hryniewicz i Pan Zenon Libera przekazali bochen chleba gospodarzowi święta plonów Burmistrzowi Józefowi Domańskiemu i Staroście Powiatu Gryfickiego Ryszardowi Chmielowiczowi, a następnie odbył się ceremoniał dzielenia chlebem wśród wszystkich zebranych na tegorocznych dożynkach, przez zaproszonych gości ,przy akompaniamencie zespołu „Trzebiatowiacy”. Na scenie prezentowały się zespoły ludowe i biesiadne: Trzebiatowski Zespół Folklorystyczny Aramis, „Kukułeczka”, „Czerwona Róża„,”Trzebiatowiacy”, a w wieczornej części bawił zespół „KEX”.
 
Poszczególne sołectwa prezentowały swoje wieńce. Cieszymy się, że biorący udział w tym konkursie pielęgnują tę piękną tradycję i wkładają wiele pracy, trudu , aby zaprezentować tak piękne dzieła sztuki. Spośród 5 wieńców jury ( Danuta Merło, Bogusława Surmiak, Jolanta Mularczyk) przyznało:
I miejsce-Gołańcz Pomorska
I miejsce-Rogozina Zapolice
II-Gosław
III-Sadlno
wyróżnienie Chomętowo
 
Organizatorem dożynek była Gmina Trzebiatów, Trzebiatowski Ośrodek Kultury, Sołectwa Gminy Trzebiatów, Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej, Parafia MNMP w Trzebiatowie, sołectwa Gminy Trzebiatów.
 
Trzebiatowski Ośrodek Kultury serdecznie dziękuje za pomoc w przygotowaniu i uatrakcyjnieniu Dożynek Gminnych: Jackowi Handorowi, Zarządowi Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej, Krajowemu Stowarzyszeniu Aramis, GS Trzebiatów, Dorocie Zielińskiej, Rafałowi Golczykowi, Sołtysom, sołectwom, pocztom sztandarowym ( OSP Trzebiatów, Mrzeżyno, Gołańcz Pomorska, Koła łowieckie „Łoś”z Trzebiatowa, ‘’Łabędź” z Mrzeżyna, „Bażant” z Trzebiatowa, „Knieja” z Jaromina, Szkoła Podstawowa Nr 1 i Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzebiatowie),młodzieży z Zespołu Szkół im. Zbigniewa Herberta w Trzebiatowie, Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Trzebiatowie, Jackowi Pawlikowi i Kamilowi Twarzyńskiemu, Komendantowi Komisariatu Policji, Komendantowi Straży Miejskiej i Komendantowi Gminnemu Ochotniczej Straży Pożarnej, wystawcom, rękodzielnikom.
Skip to content