Trzebiatowski Ośrodek Kultury otrzymał dofinansowanie z Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadnia Wykonanie dokumentacji niezbędnej do wykonania remontu i renowacji dachu oraz elewacji zabytkowego Pałacu w Trzebiatowie, w ramach którego sporządzony zostanie projekt  budowlany, ekspertyzy stanu technicznego i konserwatorskie, dokumentacja konserwatorska, program prac konserwatorskich i restauratorskich.

16 lipca 2021 r. zamieszczono informacje dotyczące procedury zamówienia publicznego na Sporządzenie dokumentacji projektowej renowacji dachu i elewacji zabytkowego Pałacu w Trzebiatowie – szczegółowe informacje na http://www.toktrzebiatow.naszbip.pl/zamowienia-publiczne-1/2021/n,sporzadzenie-dokumentacji-projektowej-renowacji-dachu-i-elewacji-zabytkowego-palacu-w-trzebiatowie

 

Skip to content