Na zajęciach w ramach “ARTtzebiatów- uzależnieni od kultury” poruszane są różne, czasami trudne tematy. Kolejny dzień to temat pomocy innym.Ważne jest , aby w młodych ludziach kształtować wrażliwość na drugiego człowieka, szacunek, zrozumienie, tolerancję.Poprzez zabawy plastyczne, rozmowy, pobudzanie wyobraźni , dzieci rozmawiają o emocjach, wartości swojej i drugiej osoby. Pomoc może być różnie okazywana: wsparcie- pomocna dłoń, nasze uczucia-serce, czy też konkretna- pieniądze, zakupy…
I takie symbole wzajemnej pomocy tworzyły dzieci.Wrażliwość na drugiego człowieka,na sztukę, zaangażowanie i kreatywne, aktywne spędzanie czasu wolnego to cel projektu.
Poprzez twórcze działania, w radosnej atmosferze dzieci poszukują sposobów na organizowanie sobie wolnego czasu w produktywny i twórczy sposób. Dobra zabawa jest nie tylko  receptą na nudę, ale również oderwaniem się od codziennych problemów. Projekt zawiera zarówno elementy edukacyjne, jak i rozwojowe, a także wspiera dziecięce pasje i talenty.

 

 

Skip to content