Na co dzień i od święta

Ekspozycja prezentująca materialne dziedzictwo kulturowe wsi pomorskiej. Sprzęty codziennego użytku, meble, narzędzia rzemieślnicze i gospodarskie, naczynia do przechowywania żywności, pochodzące z terenu Pomorza sprzed 1945 r. oraz przywiezione przez osadników z różnych części Polski oraz przesiedleńców ukraińskich w czasie akcji ,,Wisła”. Kolekcja oryginalnych strojów łemkowskich, skrzynie wianne (posagowe), pomorski strój dożynkowy, rzeźby ludowe, obrazy o treści religijnej, przedmioty obrzędowe, palmy i pisanki wielkanocne. Ekspozycja uzupełniona jest przez plansze w języku polskim i niemieckim, które przedstawiają poszczególne dziedziny życia na wsi pomorskiej, zarówno przed, jak i po 1945 r. (praca, zwyczaje i obrzędy, kuchnia wsi pomorskiej, białobocki strój ludowy). Interesującym elementem wystawy jest zaaranżowane wnętrze przykładowej izby pomorskiej.