Historia Miasta i Jego Zabytki

„Codzienność wydobyta z ruin”

Wystawa kilkudziesięciu fotografii obrazujących prace archeologiczne na terenie dawnego targowiska miejskiego w Trzebiatowie, której towarzyszą eksponaty pozyskane podczas prac oraz innych stanowisk (ceramika wczesnośredniowieczna, monety, fragmenty naczyń, butelki z pomorskich browarów, fiolki po lekarstwach i perfumach, ozdoby, biżuteria, przedmioty metalowe itp. ) Ciekawostką są XVI-wieczne cegły z odciskami łap różnych zwierząt.

„Blask złotego wieku”

Plansze przedstawiające historię i wygląd trzebiatowskich zabytków (kościół Mariacki, Pałac nad Młynówką, kaplica św. Ducha, św. Jerzego, św. Gertrudy, kościół św. Jana, klasztor norbertanów i norbertanek, starówka, ratusz, system obronny, sgrafitto, krzyż pokutny, most dworcowy).