Zajęcia wokalno -taneczne

Zapraszamy

na zajęcia wokalno – taneczne,
prowadzone przez p. Renatę Jankowską.

Zajęcia odbywają się w czwartki
godz. 16.30-18.00
sala 111.

 Zajęcia w zakresie pracy nad ciekawym repertuarem, praca nad emisją głosu, dykcją, interpretacją piosenki, ruchem scenicznym.
Ćwiczenia odbywać się będą  z użyciem mikrofonu, na profesjonalnym sprzęcie nagłaśniającym, w warunkach scenicznych,
tak, aby zagwarantować jak najlepsze warunki do osiągnięcia swobody scenicznej, oraz potrzebnego doświadczenia na scenie lub estradzie.