Koło PTTK „Nad Regą” przy Trzebiatowskim Ośrodku Kultury, składa się z 11 przewodników i innych sympatyków turystyki. W 2017 r wybrano zarząd koła: prezes koła Lech Michalak , v-ce prezes Franciszek Maciejuk, sekretarz – Danuta Koszewska,skarbnik Maria Bedryj,


Cele działalności koła:

 • podnoszenie poziomu przewodników turystycznych poprzez ciągłe i systematyczne prowadzenie szkoleń przewodnickich i spotkań integracyjnych,
 • promocja i popularyzacja turystyki w  Gminie Trzebiatów,
 • propagowanie turystyki kwalifikowanej,
 • popularyzacja walorów turystycznych województwa zachodniopomorskiego i atrakcyjnych regionów Pomorza Zachodniego,
 • współpraca z innymi ogniwami PTTK w regionie, województwie i kraju,

Zamierzenia  koła  w zakresie organizacji imprez turystycznych:

 1.  Imprezy na orientację dla szkół z cyklu „Cztery Pory Roku”.
 2.  Turniej Turystyczno – Krajoznawczy dla szkół.
 3.  Konkurs Wiedzy o Trzebiatowie dla dzieci i młodzieży.
 4. Rajdy Turystyczno- Krajoznawcze i Rekreacyjne.
 5. Wycieczki rowerowo- piesze w rejonie powiatu gryfickiego, a także autokarowe po Polsce.
 6. Pomoc przy organizacji imprez kulturalno- rekreacyjnych Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury.

A poza tym wycieczki szkoleniowo-krajoznawcze, spotkania szkoleniowo- przewodnickie, szkolenia turystyczno- topograficzne dla dzieci i młodzieży, współpraca z kołami PTTK i SKKT oraz władzami miasta, współpraca z mediami.


Wszelkich informacji na temat działalności koła udziela:
P. Lech Michalak tel. 606 940 494
adres do korespondencji :
ul. Kościuszki 25 c/6
72- 320 Trzebiatów.

Franciszek Maciejuk kom.504 364 848
adres: ul. Kościuszki 11 b/5
72-320 Trzebiatów