PTTK

23 września 2003 r. powołano Koło PTTK przy Trzebiatowskim Ośrodku Kultury, składające się z 9 przewodników i innych sympatyków turystyki.Wybrano zarząd koła: prezes koła Franciszek Maciejuk, v-ce prezes Lech Michalak, sekretarz Maria Bedryj, skarbnik Janina Czerwińska.


Cele działalności koła:

 • podnoszenie poziomu przewodników turystycznych poprzez ciągłe i systematyczne prowadzenie szkoleń przewodnickich i spotkań integracyjnych,
 • promocja i popularyzacja turystyki w  Gminie Trzebiatów,
 • propagowanie turystyki kwalifikowanej,
 • popularyzacja walorów turystycznych województwa zachodniopomorskiego i atrakcyjnych regionów Pomorza Zachodniego,
 • współpraca z innymi ogniwami PTTK w regionie, województwie i kraju,

Sekcje turystyczne:

 • Sekcja Przewodnicka –odpowiedzialni F. Maciejuk i Z. Adamczyk
 • Sekcja Górska –odpowiedzialny F. Maciejuk
 • Sekcja Imprez na Orientację- odpowiedzialny F. Maciejuk
 • Sekcja Rowerowa- odpowiedzialni Z. Adamczyk i F. Maciejuk
 • Sekcja Piesza i Krajoznawcza –odpowiedzialni L. Michalak ,J. Czerwińska, M. Bedryj, Ł. Trawiński
 • Sekcja Kajakowa- odpowiedzialny J. Nowak

Zamierzenia  koła  w zakresie organizacji imprez turystycznych:

 1.  Imprezy na orientację dla szkół z cyklu „Cztery Pory Roku”
 2.  Turniej Turystyczno – Krajoznawczy( Eliminacje Powiatowe) dla szkół.
 3. Konkurs Wiedzy o Trzebiatowie dla dzieci i młodzieży
 4. Rajd Turystyczno- Krajoznawczo- Rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka
 5. Wycieczki rowerowe w rejon powiatu gryfickiego.

A poza tym wycieczki szkoleniowo-krajoznawcze, spotkania szkoleniowo- przewodnickie, szkolenia turystyczno- topograficzne dla dzieci i młodzieży, współpraca z kołami PTTK i SKKT oraz władzami miasta, współpraca z mediami.

 


 Wszelkich informacji na temat działalności koła udziela P. F. Maciejuk tel. 38 73 326, adres do korespondencji:

UL. Kościuszki 11 b/ 5, 72-320 Trzebiatów.