Cieszymy się, że organizowane przez nas wystawy cieszą się tak dużą popularnością i zainteresowaniem.
„Było nas trzech
W każdym z nas inna krew
Ale jeden przyświecał nam cel
Za kilka lat
Mieć u stóp cały świat
Wszystkiego w bród”
( Zbigniew Hołdys, Bogusław Józef Olewicz, Autobiografia)
To oczywiście fragment Autobiografii zespołu Perfekt, ale w moim przekonaniu ten tekst bardzo pasuje do marzeń chłopca z małego miasteczka. Nie pytałem Roberta i Zbyszka czy mieli poczucie, że muszą za wszelką cenę z tego pięknego ale przecież jednak prowincjonalnego naszego miasteczka „wyfrunąć”, bo ja pomimo bezgranicznej miłości do moich Płot, takie poczucie miałem. Wielka sztuka rodzi się w metropoliach, tam są szkoły artystyczne, wystawy w muzeach, wernisaże i bliski kontakt ze środowiskiem artystów. Tego ukochane miasteczko nie było nam wstanie zapewnić. Nie mamy tego samego roku urodzenia, Robert Rogal to rocznik 1964, Zbigniew Szot urodził się w 1962, a ja, czyli Grzegorz Chojnacki urodziłem się w roku 1955. Każdy z nas ma obecnie już spore doświadczenie życiowe, niemało przeżyć, każdy z nas naznaczył czas miniony swoją własną niepowtarzalną drogą. Robert Rogal obecnie jest profesorem w Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, profesor Zbigniew Szot pracuje na Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu a piszącego te słowa wiatr historii zagnał do Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Wiemy jednak, że mamy w swoich życiorysach jednak coś bardzo cennego a zarazem wspólnego.
Płoty. Musi coś być szczególnego w tym maleńkim miasteczku liczącym niespełna cztery tysiące mieszkańców, jakiś klimat, aura, a może to, że mieliśmy choćby po części tych samych nauczycieli, znajomych i przyjaciół. W dzieciństwie każdy jest jak gąbka, nieświadomie wchłania każdego dnia atmosferę, dźwięki, zapachy. Życie codziennie nasyca nas swoją treścią, jednak te zdarzenia i przeżycia sprzed czterdziestu czy pięćdziesięciu lat, nawet dziś są w nas żywe i zawsze przywołują obrazy i skojarzenia z taką ostrością jakby to było wczoraj. Cóż, młodym jest się tylko raz i wszystkie przeżycia a zwłaszcza te które były pierwsze, pozostają w nas niezatarte i na zawsze.
Wystawa którą prezentujemy w Trzebiatowie w Galerii Feininger
1 czerwca 2024 roku jest pierwszą okazją do pokazania wspólnie swoich prac w jednej przestrzeni wystawienniczej. Trzebiatów został wybrany przez nas z kilku powodów: tutejszy Ośrodek Kultury ma piękną przestrzeń wystawienniczą a dyrektor tej placówki Pani Renata Korek swoje serce ma zawsze otwarte dla artystów. Trzebiatów także pozwala nam pokazać swoje prace jak najbliżej Płot, które niestety takiej przestrzeni wystawienniczej nie posiadają. Serdecznie zapraszamy na naszą wystawę 3xP,
Grzegorz Chojnacki, Robert Rogal i Zbigniew Szot.
Powrót, po latach ponownie u siebie!
GRZEGORZ CHOJNACKI (Urodzony 22 stycznia 1955 roku w Zgierzu.) Studia w latach 1975-1980 w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi na Wydziale Grafiki. Dyplom z wyróżnieniem w 1980 roku w Pracowni Technik Wklęsłodrukowych prof. Leszka Rózgi i w Pracowni Malarstwa prof. Stanisława Fijałkowskiego. W 1979 roku podjął pracę na Wydziale Tkaniny i Ubioru Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi. W latach 1996-2007 kierował Pracownią Grafiki Warsztatowej na Wydziale Tkaniny i Ubioru. W roku 2007 został kierownikiem Pracowni Druku Cyfrowego na Wydziale Malarstwa i Grafiki. Tytuł profesora zwyczajnego uzyskał w roku 2006. W kadencji 2005-2008 pełnił funkcję rektora Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Wybrany ponownie na to stanowisko w kadencji 2008-2012. Od 2008 do 2012 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych. Zrealizował około 20 wystaw indywidualnych i brał udział w blisko 80 wystawach zbiorowych. Twórczość w zakresie grafiki artystycznej, projektowej i malarstwa.
ROBERT ROGAL (ur.1964 w Płotach, woj. zachodniopomorskie) – konserwator dzieł sztuki. Tytuł magistra sztuki w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki uzyskał w 1991 r., stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce – w 2002 r., stopień doktora habilitowanego sztuk plastycznych w zakresie sztuk projektowych – w 2009 r., a tytuł profesora sztuki – w 2019 r. Jego kariera naukowa, artystyczna i dydaktyczna jest ściśle związana z Wydziałem Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie w latach 1991-2024 oprócz działalności naukowo-artystycznej i dydaktycznej pełnił kilka znaczących funkcji. Jest autorem wielu realizacji konserwatorsko-restauratorskich, dzieł malarskich, dokumentacji badawczych, publikacji i wystąpień konferencyjnych. Osiągnięcia te powstawały zarówno w Polsce, jak i za granicą (m.in. Egipt, Japonia, Niemcy, Finlandia, Ukraina, Słowacja, Macedonia Północna). W działalności naukowej, artystycznej i dydaktycznej koncentruje się na dekoracjach ściennych (malowidła, sgraffita, mozaiki, sztukaterie). W tym zakresie jest zarówno badaczem i twórcą, jak również rzeczoznawcą, konsultantem i recenzentem.
ZBIGNIEW SZOT (ur. 1962 w Płotach na Pomorzu Zachodnim) – artysta sztuk wizualnych. Studia w latach 1981 – 1986 w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz) w Poznaniu. Stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki w 1987 roku. Pracę jako asystent w I Pracowni Gobelinu prof. Magdaleny Abakanowicz i prof. Anny Goebel rozpoczął w 1988 r. Od 1991 r. kontynuował ją w III Pracowni Rysunku prof. Józefa Drążkiewicza. W 2006 r. wygrał konkurs na objęcie kierownictwa IX Pracowni Rysunku na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. W 2014 r. otrzymał tytuł profesora. Od 2015 roku piastował stanowisko profesora zwyczajnego, a po reformie w szkolnictwa wyższego w 2018 r. – profesora. Do tej pory swoje prace prezentował na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju oraz za granicą, min. w Bułgarii, Czechach, Grecji, Japonii, Kanadzie, Litwie i Niemczech. Zrealizował i współrealizował kilkadziesiąt scenografii teatralnych i plenerowych, programów telewizyjnych i koncertów. W swojej twórczości zajmuje się malarstwem, grafiką cyfrową, rysunkiem, działaniem przestrzennym oraz scenografią.
Skip to content