Dziś gościliśmy w ramach cyklu spotkań prywatnych i społecznych muzealników, tym razem pod hasłem: Muzea prywatne. Federacja. Potrzebne jest podjęcie rozwiązywania najpilniejszych problemów, szczególnie:

–> konsolidacja środowisk prywatnych i społecznych muzealników i kolekcjonerów w Polsce,
–> zabieganie o równe traktowanie i równe praw dla prywatnych muzeów i kolekcjonerów,
–> zapewnianie równego dostępu do finansowania i partycypowania w środkach publicznych,
–> stworzenie formuły współpracy pozwalającej na wspólne rozwiązywanie problemów i rozwijanie muzealniczych działalności.
 
Szlakiem dobrych praktyk – muzea społeczne i rozwój regionów
Niechorze, 20-22 maja 2024
 
W Pałacu Pani Dyrektor TOK Renata Teresa Korek przedstawiła historię obiektu i całego Trzebiatowa na przestrzeni lat, zwiedzano muzeum oraz “przy herbatce u Czartoryskiej” dyskutowano o problemach związanych z rozwojem muzealniczych działalności. 
 
W ramach współpracy i współorganizacji /Gmina Rewal, Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu, MuzeON – Multimedialne Muzeum Trzęsacza. Stowarzyszenie Miłośnicy Tradycji Rybołówstwa Bałtyckiego, Trzebiatowski Ośrodek Kultury Pałac, Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie, Muzeum Ziemi Pomorskiej w Siemczynie, Pałac w Siemczynie, Fundacja Skarby Pomorza, Zachodniopomorski Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK, Ośrodek Kolonijno-Wczasowy Mewa w Niechorzu, Piotr Kruszak Fotograf, HetHet/
Współfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności. Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030
Skip to content