„Wiwat maj, trzeci maj, dla Polaków błogi raj!”

w filmie: Chór Cantare oraz Krajowe Stowarzyszenie Aramis, prod. Trzebiatowski Ośrodek Kultury

Konstytucja 3 Maja 1791 r. została uchwalona przez Sejm Wielki, zwany również Czteroletnim. Była to najważniejsza reforma tego Sejmu. Autorami konstytucji był król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki oraz Hugo Kołłątaj. Konstytucja była Ustawą Rządową – regulowała prawa i obowiązki ogółu mieszkańców oraz zasady organizacji władzy państwowej.

Skip to content