Nikomu nie trzeba udowadniać, że nasze miasto Trzebiatów jest miastem wielu kultur. Co roku оdbywa się, i tak już od dwudziestu ośmiu lat,  „SPOTKANIE CZTERECH ṤWIEC”, w którym uczestniczą przedstawiciele: wyznania prawosławnego,  ewangelicko-augsburskiego, greckokatolickiego* i rzymskokatolickiego.                                                                                                                         W tym roku ważnym wydarzeniem w życiu grekokatolików w Polsce jest 150 rocznica męczeńskiej śmierci 13 wiernych tego Kościoła w Pratulinie (Podlasie) z rąk carskich popleczników.  Ci wierni bronili swojej cerkwi przed moskiewskim prawosławiem.

W dniu 16 marca odbyła się ogólnopolska pielgrzymka** grekokatolików do sanktuarium w Pratulinie, by oddać hołd swoim współbraciom i zaswiadczyć że ich ofiara nie była daremną. 1234

Przedstawiamy Państwu  polską wersję językową*** Biuletynu na temat: “Męczennicy Pratulińscy 1874-2024”, która została przygotowana w naszej Bibliotece Pałacowej.

Żyjemy w świecie,  który wręcz z kosmiczną prędkością zmienia swoje punkty orientacyjne. Ale ten świat, to każdy z nas w większosci dążący do tego by „mieć” a nie „być”.  Zwykli-niezwykli chłopi z małej wioski przy granicy z Białorusią nie stali się sławni z powodu milionów na kontach bankowych czy luksusowych pałaców, ale stali się sławni, ponieważ byli wierni PRAWDZIE w swojej tradycji i duchowości.

******

*Kościół Katolicki składa się z Kościoła Łacińskiego (Rzymskokatolicki)  i 23 Katolickich Kościołów Wschodnich, w jedności ze Stolicą Apostolską. Wśród Kościołów Wchodnich Ukraiński Greckokatolicki Kościół jest najlicznejszy. (https://jakir.in.ua/116/81-81.html)

**Проща до Пратулина – в 150 річницю смерті Підляських Мучеників https://cerkiew.org/2024/03/17

***Biuletyn przygotowany przez BNRR i sekt w Ukrainie. Oryginał tekstu w języku ukraińskim:  https://jakir.in.ua/116/85-85.html

 

WSTĘP DO BIULETYNU NA  TEMAT: „MĘCZENNIICY PODLASCY 1874-2024”

24 stycznia przypada 150 rocznica męczeńskiej śmierci 13 greckokatolickich chłopów w Pratulinie na Podlasiu, którzy nie bali się oddać życia za „przynależność do Kościoła katolickiego w wierności własnej wschodniej tradycji” (https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/homilie/siedlce_10061999).

Zostali beatyfikowani 06.10.1996 r. w Rzymie przez papieża Jana Pawła II. Rzymskokatolicka Diecezja Siedlecka była zaangażowana w proces beatyfikacyjny od 1918 roku.https://sanktuariumpratulin.pl/historia/proces-beatyfikacyjny/).

W 1997 r. Synod Biskupów UGKC postanowił: „uzupełnić ukraiński kalendarz kościelny o święto ku czci męczenników pratulińskich na 23 stycznia”.https://synod.ugcc.ua/data/postanovy-synodu-pyskopiv-ugkts-1997-roku-265/

W tym Biuletynie prezentujemy fragmenty ważnych dokumentów kościelnych, które świadczą o wielkiej odwadze tych „zwykłych – niezwykłych”  ludzi. W tamtych czasach (druga połowa XIX wieku) można było po prostu zostać rzymskim katolikiem lub prawosławnym w stylu rosyjskim, wyrzekając się swojej tożsamości i żyć dalej. Jednak ani elementy łacińskie wprowadzane w cerkwiach i nabożeństwach,  grekokatolickich  ani obietnice Moskwy nie mogły złamać ich ducha.

A dzisiaj jakże łatwo my, grekokatolicy, przyjmujemy elementy duchowości innych wyznań, dajemy się im ponieść i w ten sposób tracimy naszą tożsamość.

Dziś nie wymaga się od nas składania świadectwa krwi za przynależność do Kościoła Chrystusowego w tradycji wschodniej. Ale wymaga się od nas pogłębiania i rozwijania naszej tożsamości. To będzie najlepszy sposób, aby wyrazić naszą wdzięczność tym „zwykłym-niezwykłym” chłopom, męczennikom z Pratulina i przywrócić im należne miejsce w naszej Cerkwi.

Strony 1-2 to krótki zarys wydarzeń w Pratulinie w świetle dokumentów Kościoła.

Strony 3-4 to głównie fragmenty homilii wygłoszonej przez Jana Pawła II w Siedlcach w 1999 roku.https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/homilie/siedlce_10061999 Są one dla nas wciąż aktualne.

Link do  wersji ukraińskiej: https://jakir.in.ua/116/85-85.html                                                                                            (tłumaczenie tekstów z języka angielskiego i polskiego – BNRR i Sekt)

PS.

Przykłady linków, pod którymi można dowiedzieć się więcej na temat Pratulińskich Męczenników:

  1. https://synod.ugcc.ua/data/ispovidnykyviry-23-sichnya-vshanovumo-pratulynskyh-muchenykiv-11234/

2/ http://www.laityugcc.org.ua/svjati-mirjani/articles/pratulinski-mucheniki.html

  1. https://sanktuariumpratulin.pl/
  2. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=632579921176642&id=100032739180127
  3. https://cerkiew.eu/?p=12280

 

pobierz dodatkowe materiały w pdf:

1234

 

Skip to content