Niezależne Europejskie Stowarzyszenie Twórców NEST – ART
im. Ewy Dąbrowskiej 
 
Relacja filmowa z otwarcia wystawy
“W nas i obok nas”
 
22 marca 2024 r. godz.17.00, Pałac- Galeria Feininger

Niezależne Europejskie Stowarzyszenie Twórców NEST – ART powstało w listopadzie 2008r, z inicjatywy ś. p. Ewy Dąbrowskiej, która obecnie jest jego patronką. Była to niezwykle charyzmatyczna malarka, pedagog i animatorka kultury, która jednocześnie w tamtym czasie była kierownikiem Galerii Obok Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach. Stowarzyszenie powstało z myślą o skupieniu ludzi, których połączyła pasja tworzenia, ludzi wrażliwych na piękno i mających potrzebę dzielenia się tym pięknem z innymi osobami. Stowarzyszenie NEST – ART oraz jego członkowie na przestrzeni wielu lat działalności mieli i wciąż mają nieoceniony wkład w budowanie świadomości artystycznej naszego regionu. Liczne wystawy zarówno zbiorowe jak i indywidualne ubogacały i ubogacają życie kulturalne w miejscach działania jego członków, w Polsce, Europie i na świecie. Stowarzyszenie skupia w swoich szeregach twórców z kraju i zagranicy. Naszą ideą jest artystyczny dialog pomiędzy członkami naszej grupy, a także budowanie relacji z różnymi grupami społecznymi w celu edukacji kulturalnej, tworzenia bazy dla rozwoju pasji, wspieranie działań uwrażliwiających na potrzebę obecności sztuki w życiu człowieka. Nasi członkowie są zaangażowani w pracę z różnymi osobami, między innymi z dziećmi i młodzieżą, z grupami senioralnymi oraz z osobami niepełnosprawnymi i mniejszościami narodowymi. Chcemy poprzez sztukę pozytywnie wpływać na relacje międzyludzkie w społeczeństwie, oraz docierać do osób, dla których sztuka i kultura mogą mieć także oddziaływanie terapeutyczne.
Pozostając ze sobą w twórczej relacji tworzymy przestrzeń sprzyjającą poszerzaniu wiedzy i umiejętności oraz wzajemnej wymianie doświadczeń.
Członkami Stowarzyszenia są zarówno artyści profesjonalni jak i twórcy doskonalący swój warsztat amatorski. Są wśród nas praktycy różnych dyscyplin sztuki, malarze, rzeźbiarze, ceramicy, metaloplastyk oraz fotograf. Osoby te, zarówno profesjonaliści, jak i twórcy nie posiadający formalnego tytułu naukowego posiadają bardzo bogaty dorobek twórczy zdobyty w ramach działalności Stowarzyszenia, oraz wynikający z potrzeby rozwoju osobistego oraz doskonalenia warsztatu. Niektórzy z nas z powodzeniem łączą pasje artystyczne z działaniami edukacyjnymi w kierunku różnorodnych dziedzin sztuki.
Skip to content