19 stycznia w Trzebiatowskim Ośrodku Kultury odbyło się „Spotkanie czterech świec”. Jednym z owoców tego spotkania jest materiał przesłany przez Annę Bodnar nt. „Męczennicy z Pratulina”. 
Jak pisze Pani Ania : 

Nikomu nie trzeba udowadniać, że nasze miasto Trzebiatów jest miastem wielu kultur. Co roku оdbywa się, i tak już od dwudziestu ośmiu lat,  „SPOTKANIE CZTERECH ṤWIEC”, w którym uczestniczą przedstawiciele: wyznania prawosławnego,  ewangelicko-augsburskiego, greckokatolickiego i rzymskokatolickiego. Drugi rok z rzędu nasze spotkanie odbywa się w cieniu agresji Rosji na Ukrainę. W rzeczywistości możemy powiedzieć, że ta agresja jest kontynuacją niszczenia wszystkiego, co ukraińskie,

zapoczątkowanego przez carską Rosję w poprzednich stuleciach. Przykładem niech będzie historia z 1874 r.,  z Pratulina (Podlasie) gdzie carscy poplecznicy zabili 13 greckokatolickich* wiernych, którzy bronili swojej cerkwi przed moskiewskim prawosławiam.

Przedstawiamy Państwu  polską** wersję językową Biuletynu na temat& „Męczennicy Pratulińscy 1874-2024”, który został przygotowany w naszej Bibliotece Pałacowej. 

Żyjemy w świecie,  który wręcz z kosmiczną prędkością zmienia swoje punkty orientacyjne. Ale ten świat, to każdy z nas w większosci dążący do tego by „mieć” a nie „być”.  Zwykli-niezwykli chłopi  z małej wioski przy granicy z Białorusią nie stali się sławni z powodu milionów na kontach

bankowych czy luksusowych pałaców, ale stali się sławni, ponieważ byli wierni PRAWDZIE  w swojej tradycji i duchowości.

******

*Kościół Katolicki składa się z Kościoła Łacińskiego (Rzymskokatolicki)  i 23 Katolickich Kościołów

Wschodnich, w jedności ze Stolicą Apostolską. Wśród Kościołów Wchodnich Ukraiński Grekokatolicki

Kościół jest najlicznejszy. (https://jakir.in.ua/116/8181.html)

**Ukraińska wersja:  https://jakir.in.ua/116.html

WSTĘP DO BIULETYNU NA  TEMAT: „MĘCZENNIICY PODLASCY 1874-2024”

24 stycznia przypada 150  rocznica męczeńskiej śmierci 13 greckokatolickich chłopów w Pratulinie na Podlasiu, którzy nie bali się oddać życia za „przynależność do Kościoła katolickiego w wierności własnej

wschodniej tradycji” (https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/homilie/siedlce_10061999).  

Zostali beatyfikowani 06.10.1996 r. w Rzymie przez papieża Jana Pawła II. Rzymskokatolicka Diecezja

Siedlecka była zaangażowana w proces beatyfikacyjny od 1918 roku.https://sanktuariumpratulin.pl/historia/procesbeatyfikacyjny/). 

W 1997 r. Synod Biskupów UGKC postanowił: „uzupełnić ukraiński kalendarz kościelny o święto ku

czci męczenników pratulińskich na 23 stycznia”.https://synod.ugcc.ua/data/postanovysynodupyskopivugkts1997roku265/

W tym Biuletynie prezentujemy fragmenty ważnych dokumentów kościelnych, które świadczą o wielkiej odwadze tych „zwykłych – niezwykłych”  ludzi. W tamtych czasach (druga połowa XIX wieku) można było po prostu zostać rzymskim katolikiem lub prawosławnym w stylu rosyjskim, wyrzekając się swojej tożsamości i żyć dalej. Jednak ani elementy łacińskie wprowadzane w cerkwiach i nabożeństwach,  grekokatolickich  ani obietnice Moskwy nie mogły złamać ich ducha. 

A dzisiaj jakże łatwo my, grekokatolicy, przyjmujemy elementy duchowości innych wyznań, dajemy się im ponieść i w ten sposób tracimy naszą tożsamość.

Dziś nie wymaga się od nas składania świadectwa krwi za przynależność do Kościoła Chrystusowego  w tradycji wschodniej. Ale wymaga się od nas pogłębiania i rozwijania naszej tożsamości. To będzie najlepszy sposób, aby wyrazić naszą wdzięczność tym „zwykłym-niezwykłym” chłopom, męczennikom  z Pratulina i przywrócić im należne miejsce w naszej Cerkwi.

Strony 1-2 to krótki zarys wydarzeń w Pratulinie w świetle dokumentów Kościoła.

Strony 3-4 to głównie fragmenty homilii wygłoszonej przez Jana Pawła II w Siedlcach w 1999 roku.https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/homilie/siedlce_10061999 Są one dla nas wciąż aktualne.

Link do  wersji ukraińskiej:  

(tłumaczenie tekstów z języka angielskiego i polskiego – BNRR i Sekt) PS.

Przykłady linków, pod którymi można dowiedzieć się więcej na temat Pratulińskich Męczenników:

  1. https://synod.ugcc.ua/data/ispovidnykyviry23sichnyavshanovumopratulynskyhmuchenykiv11234/

2/ http://www.laityugcc.org.ua/svjatimirjani/articles/pratulinskimucheniki.html

  1. https://sanktuariumpratulin.pl/
  2. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=632579921176642&id=100032739180127 5. https://cerkiew.eu/?p=12280

 

 
Skip to content