Zadanie Trzebiatów, pałac ( XVII w.): remont dachu
 realizowane w ramach programu Ochrona Zabytków

 Dofinansowano ze środków

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Celem zadania Trzebiatów, pałac ( XVII w.): remont dachu  jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego jakim jest Pałac Książęcy w Trzebiatowie, którego początki sięgają XII wieku. Zadanie polega na renowacji dachu z wymianą pokrycia dachowego na podstawie programu prac konserwatorskich oraz projektu budowlanego z listopada 2021 r.

Renowacja dachu zabytkowego pałacu obejmuje następujące prace:

  1. roboty rozbiórkowe
  2. pokrycie dachu – dwukrotna impregnacja grzybobójcza, mocowanie membrany dachowej na krokwiach, montaż kontrłat, montaż łat, pokrycie dachówką karpiówką
  3. kominy
  4. instalacja odgromowa
  5. usunięcie odpadów budowlanych.

Pałac Książęcy z XVII w. w Trzebiatowie stoi na terenie grodu książąt pomorskich z XII w. W murach pałacu są relikty budowli ważnych dla historii Pomorza. W piwnicy skrzydła pn. zachowały się mury romańskiego domu (XIII w.) księżnej Anastazji. W obu skrzydłach pałacu są relikty klasztoru norbertanek z fundacji księżnej. Za Barnima XI, po wprowadzeniu reformacji (1534r.) klasztor przebudowano na renesansowy Dom Książęcy. W 1637r. wymarła dynastia książąt Gryfitów. Po wojnie 30-letniej część Pomorza z Trzebiatowem przejął elektor Fryderyk Wilhelm. W l. 80. XVII w. przebudował Dom Książęcy na dwuskrzydłowy pałac. W l. 90. XVII w. Fryderyk III dobudował trzecie skrzydło na fundamentach kościoła z czasów ks. Anastazji, które rozebrano w XIX w. – w ziemi pozostały cenne relikty kościoła. Od 1750 r. pałac był siedzibą dowódców garnizonu: księcia Eugeniusza Wirtemberskiego i jego syna Ludwika. W latach 80–90 XVIII w. mieszkała tu Maria Czartoryska, żona Ludwika. Powstała wtedy Sala Palmowa – Balowa dekorowana przez Jana Rustema, malarza Czartoryskich. W XIX w. pałac przestał być rezydencją książęcą i utracił cenne wyposażenie. Ocalały schody z XVIII w. i więźba dachowa z lat 80. XVII w. W 1977 – 89 odbył się generalny remont pałacu na siedzibę ośrodka kultury. W ostatnich latach odtworzona została historyczna stolarka okienna, przeprowadzono badania oraz ekspertyzy w piwnicy i holu.

Skip to content