W Galerii Feininger otwarta została wystawa Joanny Stefańskiej. Studiowała na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego w PWSSP w Poznaniu w latach 1988-1993. Uzyskała dyplom z wyróżnieniem w zakresie architektury wnętrz i rysunku. Stypendystka Ministra Kultury i Sztuki w latach 1992/1993. Stopień naukowy doktora sztuki uzyskała w roku 2008. na Wydziale Architektury Wnętrz i Designu Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Stopień naukowy doktora habilitowanego sztuki uzyskała w 2016 roku na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Adiunkt w Instytucie Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej. Tworzy w dziedzinie malarstwa, architektury wnętrz i wystawiennictwa. Prezentowała swoje prace z zakresu malarstwa i rysunku na kilkudziesięciu  wystawach w kraju i za granicą. Jej dorobek artystyczny, naukowy i dydaktyczny jest związany z zainteresowaniami dotyczącymi relacji przestrzeni architektonicznej i sztuki. W swoich ostatnich realizacjach wykorzystuje fotografię, działania cyfrowe i film.

W Galerii Feininger artystka prezentuje prace, które wyrażają różne aspekty zapisu rysunkowego zarówno w kontekście materii jak i specyficznego dla rysunku rozumienia przestrzeni i śladu. Obrazy przyjmują formę śladów, nieukończonych zapisów. Rysunek jest dla niej  procesem, gdzie istotny jest moment transformacji. Prace z cyklu „Konfiguracje. Ślad w przestrzeni” są refleksją nad językiem rysunku, kruchością nietrwałej materii, której ślad się urywa. Obiekty, które umieszczam w przestrzeni odnoszą się do pojęć czasu i zmiennej natury zapisu, podążając za myślą Jerzego Ludwińskiego, który mówi, że „obraz jest zdarzeniem w czasie i przestrzeni, a jego ostateczna forma jest tylko krótkim momentem w całym procesie”. 

 

 

 

Skip to content