Andrzej Czapiewski jest członkiem Fotograficznej Grupy Twórczej Kontur w Szczecinie i Fotoklubu Zamek. Fotografią pasjonuje się od 1997 roku. Źródłem inspiracji dla autora jest utkana ze

szczegółów, otaczająca rzeczywistość, na którą zwykle nie zwracamy uwagi. Autor dostrzega i stara się uchwycić w pozornie zwykłych przedmiotach, zjawiskach, wydarzeniach ich niepowtarzalność. Jest wnikliwym obserwatorem przywiązanym do detalu i kompozycji. Obraz zatrzymany w kadrze jest dla fotografa punktem wyjścia do dalszego procesu twórczego. Surowe zdjęcia są przetwarzane w programie graficznym. Finałem tych zabiegów są odrealnione, abstrakcyjne prace, będące realizacją jego oryginalnych pomysłów. W przekształconych obrazach przedstawia osobisty odbiór sytuacji życia codziennego.
 
Skip to content