Seminarium naukowe Trzebiatów – Spotkania Pomorskie 2022
( 07 – 08 października 2022 r.)
7 października 2022 r.
10.00 Sala Błękitna – otwarcie obrad.
Archeologia:
10.15 – 10.35 Andrzej Janowski, Przełom wędrówek ludów i wczesnego średniowiecza w gminie Brojce.
10.35 – 10.55 Marek Dworaczyk, Średniowieczne ulice Szczecina w świetle badań archeologicznych.
Historia:
10.55 – 11.15 Elżbieta Juszczak, Niemiecka historia koszalińskich parków.
11.15 – 11.35 Jacek Kuczkowski, Artur Wabik, Obóz RAD ( Służba Pracy dla Rzeszy)
w Paprotnie, gmina Karnice.
11.35 – 12.00 Przerwa kawowa – Galeria Feininger
Botanika pomorska:
12.00 – 12.20 Zbigniew Sobisz, Rośliny murów miejskich Gryfic i Trzebiatów
Sztuka:
12.20 – 12. 40 Anna Bartczak, Zagubione piękno – anioły chrzcielne na Pomorzu Zachodnim
Muzealnictwo:
12. 40 – 13.00 Sławomir Szafrański, Problem zabytków pozyskanych przez muzea niezgodnie z prawem na przykładzie szczecińskiej kolekcji dr Georga Buschana w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie.
13.00 -13.20 Janina Kochanowska, Zbiory kultury materialnej w Trzebiatowskim Muzeum Pałacowym.
13.20 – 13.50 Dyskusja
13.50 – 14.50 Przerwa
Sylwetki pomorskie:
14.50 – 15.10 Renata Teresa Korek , Mrzeżyno w listach Lyonela Feiningera.
15.10 – 15. 30 Urszula Borkowska, Friedrich Wilhelm Philipp Wirtemberski – gubernator Kopenhagi, minister wojny Królestwa Wirtembergii.
15.30 – 15.50 Wojciech Jarząb, Pierwszy rekord świata w awiacji kobiet bito w Trzebiatowie na Pomorzu.
15.50 – 16. 20 Dyskusja
16.20 Zwiedzanie wystaw
8 października 2022 r.
10.30 Objazd naukowy szlakiem Anastazji – Kamień Pomorski
Zapisy na objazd naukowy tel. 913872614, 517695414
Marta Górska i Anna Rzepecka
Skip to content