HISTORYCZNE KLASZTORY W KRAJOBRAZIE POLSKI
15 WRZEŚNIA 2022 r godz..17.00

W programie:

● wystawa ze zbiorów NID, prezentująca najważniejsze klasztory:
Cystersów, Bernardynów, Filipinów, Franciszkanów, Jezuitów,
Kamedułów, Kartuzów, Paulinów,

● wykład i prezentacja „Średniowieczne założenia klasztorne
na Pomorzu Zachodnim” : Maciej Słomiński i Waldemar Witek
( Narodowy Instytut Dziedzictwa w Szczecinie )
● cyfrowe metody dokumentowania zabytków (Pomników Historii)
na przykładzie kolegiaty w Stargardzie i kościoła w Iwięcinie – pokój wirtualny: Krzysztof Tymbarski i Mateusz Oleksiak
( Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie)

Skip to content