W Trzebiatowskim Ośrodku Kultury trwają warsztaty teatralne w ramach zadnia ARTrzebiatów – uzależnieni od kultury. Pod kierunkiem Krzysztofa Włosińskiego dzieci i młodzież z Gminy Trzebiatów przygotowują etiudę teatralną, którą przedstawią na dziedzińcu Pałacu 30 sierpnia 2022r.
Udział w warsztatach angażuje do wspólnego spędzania czasu wolnego, uwrażliwia na drugiego człowieka i sztukę. Na zajęciach uczestnicy poznają techniki gry aktorskiej, ruchu scenicznego, techniki relaksacyjne i oddechowe.
Zadanie ARTrzebiatów – uzależnieni od kultury dofinansowane z Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022
 
Zapraszamy na etiudę teatralną
przygotowaną przez uczestników
warsztatów
30 sierpnia 2022r. ( wtorek) godz. 21.00
dziedziniec Pałacu
 
Skip to content