Zachęcamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w konkursie.
Termin składania prac upływa 15 sierpnia. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się podczas NARODOWEGO CZYTANIA czyli 3 września.
Prace należy przesłać na adres mailowy biblioteka@trzebiatow.pl lub przynieść osobiście do Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury.
Regulamin dostępny na stronie Pałacu www.kultura.trzebiatow.pl
Skip to content