Zakończył się cykl zajęć w ramach projektu „ARTrzebiatów- uzależnieni od kultury”, dofinansowanego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022.
Uczestnicy  zajęć, pracowali różnorodnymi technikami artystycznymi. Dzieci przygotowały prace malarskie oraz fragmenty dekoracji, które będą użyte do sierpniowego spektaklu teatralnego.
Takie zajęcia pokazują zarówno dzieciom jak i młodzieży, jak za pomocą łatwo dostępnych materiałów mogą wykonać ciekawe prace , jak zapełnić czas wolny i spędzić go w kreatywny sposób. Zajęcia prowadziła  Pani Renata Jankowska, plastyk, instruktor kół plastycznych.

 W ramach projektu rozmawialiśmy także o różnego rodzaju uzależnieniach, zwracając szczególną uwagę na zagrożenie uzależnienia od dopalaczy, narkotyków, alkoholu…Mówiliśmy o tym jak ważne jest: silna więź emocjonalna z rodzicami lub osobami mającymi pozytywne relacje (posiadanie autorytetów, przyjaciół), zainteresowanie różnymi formami artystycznym ( np. muzyką, tańcem, filmem), przynależność do pozytywnej grupy społecznej. Naszym celem jest kształtowanie w młodych osobach  wrażliwości na drugiego człowieka, na sztukę, promowanie nawyków aktywnego, zdrowego i kreatywnego spędzania wolnego czasu, ukazanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i zainteresowań, uczenie  asertywności .

W sierpniu czekają nas kolejne  zajęcia artystyczne (1-5.08) i warsztaty teatralne z Krzysztofem Włosińskim (24-30.08), na które mamy już komplet dzieci i młodzieży.

 

 

 

 

Skip to content