Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Stanisława Krzywickiego, wieloletniego dyrektora Książnicy Pomorskiej.

Stanisław Krzywicki urodził się 4 listopada 1933 r. w miejscowości Małowiste na Podlasiu. W roku 1958 po ukończeniu studiów na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego zamieszkał w  Szczecinie, gdzie rozpoczął pracę w Wydziale Kultury Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej jako kierownik Referatu Bibliotek i Czytelnictwa. W 1962 r. został dyrektorem Wojewódzkiego Domu Kultury, mieszczącego się w Zamku Książąt Pomorskich. 1 września 1974 r. objął stanowisko dyrektora WiMBP. Kierował późniejszą Książnicą Pomorską do przejścia na emeryturę 31 grudnia 2003 r.

Pracę  zawodową wykonywał z pasją, niezwykłą energią i oddaniem. Dzięki Jego staraniom Biblioteka realizowała międzynarodowe programy ochrony zbiorów i współpracowała z licznymi bibliotekami i instytucjami kulturalnymi w Polsce i na świecie. Znaczącym osiągnięciem była budowa nowego gmachu Książnicy otwartego 18 września 1999 r.

Stanisław Krzywicki był starszym kustoszem dyplomowanym, autorem i współautorem ok. 200 publikacji książkowych i artykułów fachowych. Był redaktorem naczelnym „Bibliografii Pomorza Zachodniego” i kwartalnika „Bibliotekarz Zachodniopomorski”. Z jego inicjatywy powstało Towarzystwo Przyjaciół Książnicy Pomorskiej. Był aktywnym członkiem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Był współtwórcą Fundacji Biblioteki Uniwersyteckiej i  jednym z członków Komitetu Założycielskiego Uniwersytetu Szczecińskiego. Po przejściu na emeryturę zamieszkał w Nowym Warpnie.

Za długoletnią pracę zawodową został uhonorowany wieloma nagrodami i odznaczeniami, m.in.: Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1980), Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1985), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1999),  Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski  (2004). Posiada także odznaki: Zasłużonego Działacza Kultury, Gryfa Pomorskiego, Zasłużonego dla Edukacji Narodowej.

Za upowszechnianie kultury w zakresie bibliotekarstwa otrzymał Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2001). Na jubileusz 100-lecia Książnicy Pomorskiej  w 2005 r. został uhonorowany srebrnym medalem „Gloria artis”.

Zmarł 31 maja 2022 roku.

Skip to content