Biblioteka zmienia tryb pracy- zniesione niektóre obostrzenia.

Zniesienie niektórych obostrzeń od 1 marca 2022 r.
Od 1 marca zniesione są niektóre zasady bezpieczeństwa, które obowiązywały do tej pory. Co się zmieni?
Przestaną obowiązywać m.in. wszystkie limity osób – w tym w sklepach, restauracjach, miejscach kultury, transporcie, a także podczas spotkań i imprez.
Nowe rozporządzenie (obowiązujące od 28 lutego 2022 roku) znosi większość dotychczasowych restrykcji i nie wprowadza ograniczeń związanych z funkcjonowaniem bibliotek z wyjątkiem nakazu zakrywania nosa i ust przy pomocy maseczki przez pracowników oraz czytelników.
Utrzymywanie dystansu społecznego min. 1,5 m, częste mycie rąk i ich dezynfekcja oraz zakrywanie ust i nosa to podstawowe czynności, które pozwalają ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem.
W przypadku lokalnego wzrostu liczby zakażeń lub znacznego pogorszenia się sytuacji epidemicznej (w gminie, powiecie i województwie), rekomendowane jest powrócenie do stosowania wcześniej przyjętych zasad.
W związku ze znoszeniem niektórych obostrzeń Biblioteka zmienia tryb pracy.
Nadal obowiązują maseczki.

Skip to content