Nowe zasady udziału w wydarzeniach w Trzebiatowskim Ośrodku Kultury od 15.12.2021r.

Ze względu na bezpieczeństwo Uczestników wydarzeń oraz Pracowników , ustala się zasady udziału w wydarzeniach, odbywających się w zamkniętych pomieszczeniach w TOK w szczególności w koncertach, spotkaniach i warsztatach.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 roku (Dz.U.2021.2311) zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii informujemy, iż w z dniem 15 grudnia 2021r. wprowadza się obowiązujące limity (30% miejsc) dla osób uczestniczących w wydarzeniach/ imprezach kulturalnych w Trzebiatowskim Ośrodku Kultury.

Pozostałe miejsca mogą być do dyspozycji osób, które zgodnie z rozporządzeniem nie wliczają się do limitu:

  • zaszczepione przeciwko COVID-19 (pod warunkiem okazania cyfrowego zaświadczenia lub zaświadczenia o szczepieniu);
  • posiadające negatywny wynik testu na COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID);
  • posiadające zaświadczenie o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID);

Warunkiem wzięcia udziału w wydarzeniach jest posiadanie przez uczestnika wydarzenia Unijnego Certyfikatu Covid dokumentującego zaszczepienie, statusu ozdrowieńca lub aktualnego negatywnego wyniku testu na obecność wirusa (lub innych dokumentów potwierdzających powyżej określone stany).

Z tego względu przy wejściu do sal, w których odbywać się będą wydarzenia, wszyscy uczestnicy w wieku powyżej 12 roku życia będą sprawdzani pod kątem posiadania powyższych dokumentów.

Okazanie powyższych dokumentów jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w wydarzeniu.

Biblioteka, Muzeum Pałacowe oraz zajęcia artystyczne działają zgodnie z Regulaminami pracy TOK podczas pandemii.

Ponadto przypominamy o zasadach panujących w obiekcie:

  • zakrywania ust i nosa maseczkami.
  • używania płynu dezynfekującego do rąk ustawionego w ogólnodostępnych miejscach w obiekcie (przy wejściu do obiektu, w toaletach) każdorazowo przy wejściu do budynku,
  • zachowania co najmniej 1,5 metra odstępu od innych osób.

Trzebiatowski Ośrodek Kultury zastrzega sobie prawo do odmowy osobie wstępu do obiektów i uczestnictwa w wydarzeniu w przypadku niestosowania przez nią środków ochrony osobistej.

Prosimy o wyrozumiałość i stosowanie się do zaleceń.

Skip to content